Mẫu đơn khởi kiện ly hôn Đơn khởi kiện vụ án ly hôn

Giới thiệu

Mẫu đơn khởi kiện ly hôn

VnDoc.com xin giới thiệu mẫu Đơn khởi kiện về việc xin ly hôn được nộp cho tòa án nhân dân quận, huyện thụ lý giải quyết cho người khởi kiện. Mời bạn đọc tải mẫu Đơn khởi kiện ly hôn để xem nội dung chi tiết và đầy đủ.

Mẫu đơn khởi kiện ly hôn

Mẫu đơn khởi kiện ly hôn

Nội dung cơ bản của mẫu đơn khởi kiện ly hôn như sau:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày.....tháng.....năm..…

ĐƠN KHỞI KIỆN

Kính gửi: TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN/HUYỆN (nơi nộp đơn)

Họ và tên người khởi kiện:...............................……………..............Sinh năm ………....

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………….........................................

Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………….............................................

Họ và tên người bị kiện: ……………………................……................Sinh năm ……….…

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………….................…....

Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………………………………................

Yêu cầu Toà án nhân dân ……………..................................... giải quyết những vấn đề sau đối với bị đơn:

1. Về quan hệ hôn nhân:

Trình bày lý do thực sự mong muốn ly hôn đơn phương

2. Về con chung:

Trình bày thông tin về con chung có hay chưa? Bao nhiêu con chung? Mong muốn nuôi con như thế nào? Cấp dưỡng như thế nào?

3. Về tài sản chung, công nợ, công sức, đất nông nghiệp:

Có yêu cầu toà án giải quyết không? Giải quyết như thế nào?

4. Cam kết của người ký đơn:

Ngoài những nội dung trên tôi không có yêu cầu nào khác. Rất mong nhận được sự quan tâm giải quyết từ Quý tòa.

Những tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn khởi kiện gồm có:

1/ ...................................................................................................................................

2/ ...................................................................................................................................

3/ ...................................................................................................................................

4/ ...................................................................................................................................

5/ ...................................................................................................................................

                             NGƯỜI KHỞI KIỆN
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Mẫu đơn khởi kiện ly hôn để xem.

Tham khảo thêm nội dung liên quan

Theo dõi cộng đồng VnDoc.com trên facebook
Xem thêm Hôn nhân - Gia đình