Phương pháp giải bài tập dao động cơ môn vật lý lớp 12

VnDoc.com xin giới thiệu đến các bạn tài liệu "Phương pháp giải bài tập dao động cơ môn vật lý lớp 12". Tài liệu này giúp các bạn học sinh hệ thống lại những kiến thức liên quan đến dao động cơ học, các phương pháp giải bài toán liên quan đến dao động cơ. Các bạn có thể tải về để tham khảo.

TÀI LIỆU MÔN VẬT LÝ 12: DAO ĐỘNG CƠ

PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP DAO ĐỘNG CƠ VẬT LÝ LỚP 12

Dạng 1 – Nhận biết phương trình đao động

1 – Kiến thức cần nhớ :

– Phương trình chuẩn : x = Acos(wt + φ) ; v = –wAsin(wt + φ) ; a = – w2Acos(wt + φ)

4 Bài tập :

a Ví dụ :

1. Chọn phương trình biểu thị cho dao động điều hòa :

A. x = A(t)cos(wt + b)cm B. x = Acos(wt + φ(t)).cm

C. x = Acos(wt + φ) + b.(cm) D. x = Acos(wt + bt)cm.

Trong đó A, w, b là những hằng số.Các lượng A(t), φ(t) thay đổi theo thời gian.

HD : So sánh với phương trình chuẩn và phương trình dạng đặc biệt ta có x = Acos(wt + φ) + b.(cm).

Chọn C.

2. Phương trình dao động của vật có dạng : x = Asin(wt). Pha ban đầu của dao động bằng bao nhiêu ?

A. 0. B. π/2. C. π. D. 2 π.

HD : Đưa phương pháp x về dạng chuẩn : x = Acos(wt - π/2), suy ra φ = π/2.

Chọn B.

3. Phương trình dao động có dạng : x = Acoswt. Gốc thời gian là lúc vật :

A. có li độ x = +A. B. có li độ x = -A.

C. đi qua VTCB theo chiều dương. D. đi qua VTCB theo chiều âm.

HD : Thay t = 0 vào x ta được : x = +A

Chọn : A

b – Vận dụng :

1. Trong các phương trình sau phương trình nào không biểu thị cho dao động điều hòa ?

A. x = 5cosπt + 1(cm). B. x = 3tcos(100πt + π/6)cm

C. x = 2sin2(2πt + π/6)cm. D. x = 3sin5πt + 3cos5πt (cm).

2. Phương trình dao động của vật có dạng : x = Asin2(wt + π/4)cm. Chọn kết luận đúng ?

A. Vật dao động với biên độ A/2. B. Vật dao động với biên độ A.

C. Vật dao động với biên độ 2A. D. Vật dao động với pha ban đầu π/4.

Đánh giá bài viết
9 8.493
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Lớp 12 Xem thêm