Biên bản họp phụ huynh đầu năm

Biên bản họp phụ huynh đầu năm là một trong những tài liệu không thể thiếu trong các buổi họp phụ huynh nhằm ghi lại nội dung chi tiết của cả buổi họp phụ huynh đầu năm của lớp để phụ huynh và giáo viên lưu trữ làm căn cứ cho các buổi họp tiếp theo. Trong bài viết này VnDoc xin chia sẻ một số mẫu biên bản họp phụ huynh đầu năm thông dụng để các bạn có thể tham khảo sử dụng trong kỳ họp phụ huynh sắp tới.

1. Các nội dung chính trong biên bản họp phụ huynh đầu năm

Một mẫu biên bản họp phụ huynh đầu năm chính xác và đầy đủ gồm có các nội dung chính sau:

Phần 1: Thành phần tham dự: Nêu rõ các thành phần gồm có

Chủ tọa cuộc họp

Thư ký cuộc họp

Tổng số phụ huynh tham gia (tính trên tổng số phụ huynh của lớp)

Số phụ huynh vắng mặt

Các lý do vắng mặt

Phần 2: Nội dung chính cuộc họp: Ở phần này được chia ra làm 5 phần nhỏ hơn, tương ứng
với mỗi phần sẽ hướng đến một sự việc, công việc cụ thể cũng như đối tượng hướng đến. Cụ thể đó là:

Tình hình chất lượng và số lượng học sinh: Về điểm này, ngoài việc báo cáo dựa trên số liệu
thực tế thì Giáo viên chủ nhiệm sẽ căn cứ vào kết quả học tập của học kỳ trước để đánh giá khách quan. Các yếu tố về chất và lượng học sinh như: tổng số học sinh, hoàn cảnh đặc biệt của học sinh, ưu nhược điểm của học sinh. Từ những yếu tố và kết quả này, giáo viên chủ nhiệm cũng đưa ra chỉ tiêu học tập trong năm học mới để viết vào trong biên bản. Chỉ tiêu học tập cần được ghi rõ: số lượng thành tích học tập, số lượng đạo đức phấn đấu, …

Kế hoạch học tập của nhà trường: Ở phần này sẽ có những sự khác nhau giữa tầng học sinh
cũng như khối học. Ví dụ với học sinh cuối cấp lớp 5, lớp 9, và lớp 12 sẽ có kế hoạch học tập trong năm và kế hoạch ôn thi chuyển cấp. Hay với tầng học sinh lớp chọn, lớp chuyên còn có kế hoạch thi học sinh giỏi, … tất cả những điều này, Giáo viên chủ nhiệm và Thư ký cuộc họp cần ghi đầy đủ trong biên bản họp phụ huynh đầu năm. Ngoài việc đưa ra các mục tiêu và cột mốc học tập quan trong, trong biên bản cuộc họp cũng cần ghi rõ về biện pháp cũng như cách thức để có thể hoàn thành được kế hoạch đó.

Các khoản thu đầu năm: Phần này sẽ ghi rõ tên loại phí thu, số tiền bao nhiêu, kỳ hạn. Trong đó người viết cũng phải vạch ra ra các khoản thu bắt buộc và các khoản thu tự nguyện. Đối với khoản thu tự nguyện cần ghi số lượng phụ huynh đồng ý tham gia và đóng tiền, và tổng số tiền cũng như mục đích sử dụng của số tiền đó. Cũng ở trong mục các khoản đầu năm mà các khoản tiền cũng được chia ra đối tượng thu và quỹ giữa.

Ví dụ: các khoản bắt buộc thì do GVCN thu và chịu sự quản lý của nhà trường, một số khoản tự nguyện khác trong nội bộ lớp sẽ do Ban phụ huynh thu và giữ để sử dụng theo đúng mục đích và kế hoạch đưa ra.

Ý kiến của phụ huynh: Phần này không phải để từng phụ huynh viết lại mà giáo viên chủ nhiệm
cũng như thư ký cuộc họp sẽ tổng hợp ý kiến lại và viết đánh giá chung vào phần này. Phụ huynh học sinh sẽ thể hiện các ý kiến, biểu quyết về kế hoạch học tập và khoản thu. Sau đó thư ký cuộc họp sẽ ghi lại nội dung tổng quát nhất về các ý kiến này vào trong biên bản họp phụ huynh đầu năm.

Ví dụ: 100% phụ huynh học sinh đồng ý, 80% phụ huynh học sinh đồng ý và đóng các khoản thu, …

Bầu ban đại diện cha mẹ học sinh lớp: Phần này sẽ ghi lại kết quả của việc bầu cử và ứng cử Ban phụ huynh lớp, gồm có: Trưởng Ban phụ huynh, Phó Ban phụ huynh, Ủy viên và Thủ quỹ.

Kết quả này sẽ dựa trên biểu quyết, nhất trí của tất cả thành phần tham dự cuộc họp trong đó bao gồm cả Giáo viên chủ nhiệm lớp.

2. Cách trình bày mẫu biên bản họp phụ huynh

Vì bản chất là một loại văn bản hành chính cho nên mẫu biên bản họp phụ huynh đầu năm cũng có những phần trình bày chung như:

Quốc hiệu, tiêu ngữ

Tên đơn vị giáo dục: Phòng GD ĐT Quận/Huyện, Tên Trường học

Tên biên bản cuộc họp kèm năm học

Sự việc diễn ra: Cuộc họp phụ huynh đầu năm

Mục đích cuộc họp: Thông qua kế hoạch học tập và các khoản thu đầu năm

Nội dung chính của biên bản: Như các phần gồm có đã ghi ở trên

Thời gian lập biên bản

Địa điểm lập biên bản

Chữ ký và ý kiến của GVCN và Đại diện CMHS

Hình thức của biên bản được soạn thảo trên word, in ra giấy A4 trên một mặt của tờ giấy. Các phần chữ trên biên bản được sử dụng chung các phông chữ lịch sự, trang trọng như: Arial hoặc Times new roman, cỡ chữ cho nội dung chính là 14. Bên cạnh đó, ở các phần tên, tiêu đề bắt buộc phải viết in hoa và in đậm. Chú ý tuyệt đối mẫu biên bản họp phụ huynh đầu năm không được trang trí hoa văn hay các icon, biểu tượng khác làm mất đi tính trang nghiêm, trang trọng cho một biên bản. Ngoài ra, người lập cũng tránh ghi sai thông tin hay các lỗi chính tả cơ bản trên các loại giấy tờ đơn, biên bản như thế này.

3. Mẫu biên bản họp phụ huynh đầu năm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

-------------------------------------------------

BIÊN BẢN HỌP PHỤ HUYNH ĐẦU NĂM - LỚP ....

Năm học 20... – 20.....

- Giáo viên chủ nhiệm lớp: ..........................................................................

- Khai mạc vào hồi: 14giờ, ngày 22 tháng 9 năm 20....

- Địa điểm:....................................................................................................

- Chủ tọa: .....................................................................................................

- Thư ký:.......................................................................................................

NỘI DUNG TIẾN HÀNH

I. Ổn định:

1. Ổn định – điểm diện:

- Số phụ huynh có mặt:...............................................................................

- Số phụ huynh vắng mặt:............................................................................

2. Tuyên bố lý do:

Được sự đồng ý của BGH Trường THCS ............... lớp ................ tiến hành họp phụ huynh đầu năm năm học 20.... – 20..... để thông qua kế hoạch năm học và thông qua các khoản thu đầu năm của trường.

II. Nội dung:

1. Bầu BCH hội phụ huynh:

1. Bác:……………………………………Chi hội trưởng

2. Bác:……………………………………Chi hội phó

3. Bác:……………………………………Ủy viên

2. Báo cáo tình hình lớp và mỗi học sinh

a) Thuận lợi:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

b) Khó khăn:

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3. Một số chỉ tiêu và biện pháp:

a) Chỉ tiêu:

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

b) Một số biện pháp:

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4. Thông qua các khoản thu đầu năm:

- Trả nợ năm trước và mua sắm, sửa chữa cơ sở vật chất năm nay: ...............đ

- Thu hỗ trợ học tạp (10 khoản học đường): ...................đ

- Chở rác: .............đ

- Hoạt động đội: .....................đ

- Chăm sóc, chuyển dời và bổ sung cây xanh, thông hệ thống thoát nước: .........đ

- Nước uống: ..............đ

- Đi xe đạp: ...............đ/ tháng

- Học tăng buổi: ..............đ/ buổi

+ Học 3 môn văn, toán, anh thường xuyên.

+ Khối 8 và 9 mỗi kỳ thêm 2 buổi lý; 2 buổi hóa

- Quỹ lớp: ..........đ

- Phô tô đề kiểm tra tất cả các môn học cả năm ...........đ

5. Ý kiến của phụ huynh:

……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………........................................……………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………...………………………………………………………………...................................................

III. Kết thúc

Cuộc họp kết thúc vào lúc giờ phút cùng ngày.

 Thư kí

Chủ tọa

4. Nội dung họp phụ huynh đầu năm

NỘI DUNG HỌP PHỤ HUYNH ĐẦU NĂM

Năm học 20.... - 20.... - Lớp ......

- Thời gian: 14h00 ngày 22 tháng 9 năm 20....

- Thành phần: BGH, GV và toàn thể phụ huynh HS.

- Địa điểm: Trường ..........

- Nội dung:

A. Phần một: Họp chung toàn trường

- Hiệu trưởng báo cáo thông qua kết quả nhà trường đạt được trong năm học qua và kế hoạch năm học này.

- Hiệu phó hướng dẫn công tác BHYT và Bảo việt.

- Hội trưởng hội phụ huynh báo cáo thu chi năm trước và kế hoạch năm học này.

- Thảo luận toàn trường.

B. Phần hai: Họp theo lớp

1. Ổn định – điểm diện:

2. Tuyên bố lý do:

Hôm nay, ngày 22/9/20..... được sự đồng ý của BGH trường THCS ...........lớp..... tiến hành họp phụ huynh đầu năm, năm học 20...– 20... để thông qua kế hoạch năm học và thông qua các khoản thu đầu năm của trường.

3. Bầu thư ký

...........................................................................................................................

4. Báo cáo tình hình học tập và rèn luyện đầu năm học 20... - 20...

- Tổng số học sinh: 32 Nữ: 18

a) Thuận lợi:

- Đa số các em đều ngoan ngoãn, vâng lời thầy cô giáo, khá chăm chỉ trong học tập và rèn luyện.

- Trình độ HS khá đồng đều.

- Chữ viết nhiều em khá đẹp, bảo quản cẩn thận, sạch sẽ.

- Đa số các em có ý thức tự giác trong học tập và mọi hoạt động của nhà trường.

- Nhiều em có ý thức xây dựng tập thể, có ý thức phấn đấu cao, tỏ rõ năng lực trong các hoạt động tập thể.

b) Khó khăn:

- Một học sinh rụt rè, tác phong sinh hoạt chưa quen với môi trường của học sinh THCS, năng lực tự quản của các em còn nhiều hạn chế.

- Nhiều em hoạt động còn trầm, thiếu mạnh dạn trong học tập và giao tiếp.

- Kỹ năng đọc, tính toán nhiều em còn yếu.

- Một số em còn cẩu thả trong học tập, thiếu ý thức chăm lo, thiếu đồ dùng học tập.

- Phần lớn gia đình học sinh làm nghề nông nên thu nhập của gia đình còn thấp,

Một số chỉ tiêu và biện pháp:

a) Chỉ tiêu:

- Lớp: Tiên tiến

Học lực:

HSG: 02 em-

HSTT: 25 em

TB 5 em-.

- Hạnh kiểm: Tốt: 30 em ; Khá: 2 em ;

b) Một số biện pháp:

* Đối với GV và HS:

- Thường xuyên theo dõi, bám sát học sinh lớp chủ nhiệm để nắm bắt tình hình và có những điều chỉnh kịp thời nếu cần trong học tập chính khoá và kể cả học thêm.

- Động viên HS cố gắng học tập để đạt kết quả cao, nhất là đối với các em có năng lực.

- Đối với HS cá biệt, lười học thì phối hợp với giáo viên bộ môn thường xuyên kiểm tra bài vở; nghiêm cấm việc HS bỏ học, bỏ giờ, ngồi học không ghi bài, thiếu bài kiểm tra,...

- Đối với các em vi phạm nội quy thường xuyên thì gặp riêng HS và phụ huynh để có biện pháp giáo dục, ngăn chặn kịp thời để HS không tái phạm.

- Phối hợp với BGH, các tổ chức trong nhà trường, các giáo viên bộ môn, ban cán sự lớp và phụ huynh học sinh để giáo dục đạo đức, nhân cách cho HS.

- Thực hiện phân nhóm, tổ thi đua ngay trong lớp.

- Động viên, kèm cặp theo phong trào Đôi bạn cùng tiến trong học sinh.

- Tuyên dương kịp thời sự tiến bộ của hs để khích lệ.

* Về phía phụ huynh:

Đề nghị:

- Đôn đốc, kiểm tra việc học hành của con ở nhà.

- Nhắc các em chuẩn bị bài, sách vở, đô dùng học tập trước khi tới lớp.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho con như mua sắm đầy đủ đồ dùng học tập, một số sách tham khảo, nâng cao,...

- Mỗi GĐ cần có góc học tập riêng cho con cái.

- Thường xuyên liên lạc trao đổi với giáo viên để phối hợp trong giáo dục.

6. Thông qua các khoản thu đầu năm:

7. Ý kiến của phụ huynh:

(Ý kiến của phụ huynh về kế hoạch năm học và các khoản thu đầu năm)

8. Bầu chi hội trưởng hội phụ huynh:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

C. Kết thúc:

Sau một buổi làm việc khẩn trương. Tôi xin phép được tuyên bố kết thúc buổi họp. Xin chân thành các đại biểu và các bậc phụ huynh đã bớt chút thời gian về dự buổi họp đầu năm. Chúc các quý vị đại biểu cùng các bậc phụ huynh sức khoẻ - hạnh phúc - thành công trong công việc.

Xin trân trọng cảm ơn!

GVCN

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của VnDoc.

Đánh giá bài viết
1 5.342
Sắp xếp theo
    Tài liệu Nghệ thuật Xem thêm