Dinh dưỡng và an toàn thực phẩm

Có nhiều nghiên cứu chứng minh sự liên quan chặt chẽ giữa ăn uống và sức khỏe. Ăn uống không chỉ là đáp ứng nhu cầu cấp thiết hàng ngày mà còn là biện pháp để duy trì, nâng cao sức khỏe và gia tăng tuổi thọ.

Chương 1: Dinh dưỡng hợp lý và sức khỏe

Chương 2: Các chất dinh dướng

Chương 3: Nhu cầu dinh dưỡng

Chương 4: Dinh dưỡng hợp lý và lao động

Chương 5: Ăn uống hợp lý của người cao tuổi

Chương 6: Giá trị dinh dưỡng và đặc điểm vệ sinh của thực phẩm

Chương 7: Ngộ độc thức ăn

Chương 8: Các bệnh thiếu dinh dưỡng

Chương 9: Dinh dưỡng trong một số bệnh mạn tính

Chương 10: Giám sát dinh dưỡng

Chương 11: Giáo dục dinh dưỡng ở cộng đồng

Chương 12: Chăm sóc dinh dưỡng ở cộng đồng

Chương 13: Nguyên tắc chung về dinh dưỡng điều trị

Chương 14: Chế độ điều trị trong một số bệnh

Đánh giá bài viết
19 21.725
Sắp xếp theo
    Y học Xem thêm