Giải bài tập Sinh học 6: Mở đầu Sinh học

Bài 1: Đặc điểm của cơ thể sống

Bài 2: Nhiệm vụ của sinh học

Giải bài tập Sinh học 6: Đại cương về giới Thực vật

Bài 3: Đặc điểm chung của thực vật

Bài 4: Có phải thực vật đều có hoa?

Giải bài tập Sinh học 6 Chương 1: Tế bào thực vật

Bài 5: Kính lúp, kính hiển vi và cách sử dụng

Bài 6: Quan sát tế bào thực vật

Bài 7: Cấu tạo tế bào thực vật

Bài 8: Sự lớn lên và phân chia của tế bào

Giải bài tập Sinh học 6 Chương 2: Rễ

Bài 9: Các loại rễ, các miền của rễ

Bài 10: Cấu tạo miền hút của rễ

Bài 11: Sự hút nước và muối khoáng của rễ

Bài 12: Biến dạng của rễ

Giải bài tập Sinh học 6 Chương 3: Thân

Bài 13: Cấu tạo ngoài của thân

Bài 14: Thân dài ra do đâu?

Bài 15: Cấu tạo trong của thân non

Bài 16: Thân to ra do đâu?

Bài 17: Vận chuyển các chất trong thân

Bài 18: Biến dạng của thân

Giải bài tập Sinh học 6 Chương 4: Lá

Bài 19: Đặc điểm ngoài của lá

Bài 20: Cấu tạo trong của phiến lá

Bài 21: Quang hợp

Bài 22: Ảnh hưởng của các điều kiện bên ngoài đến quang hợp, ý nghĩa của quang hợp

Bài 23: Cây hô hấp không?

Bài 24: Phần lớn nước vào cây đi đâu

Bài 25: Biến dạng của lá

Giải bài tập Sinh học 6 Chương 5: Sinh sản sinh dưỡng

Bài 26: Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên

Bài 27: Sinh sản sinh dưỡng do người

Giải bài tập Sinh học 6 Chương 6: Hoa và sinh sản hữu tính

Bài 28: Cấu tạo và chức năng của hoa

Bài 29: Các loại hoa

Bài 30: Thụ phấn

Bài 31: Thụ tinh kết quả và tạo hóa

Giải bài tập Sinh học 6 Chương 7: Quả và hạt

Bài 32: Các loại quả

Bài 33: Hạt và các bộ phận của hạt

Bài 34: Phát tán của quả và hạt

Bài 35: Những điều kiện cần cho hạt nảy mầm

Bài 36: Tổng kết về cây có hoa

Giải bài tập Sinh học 6 Chương 8: Các nhóm thực vật

Bài 37: Tảo

Bài 38: Rêu - cây rêu

Bài 39: Quyết - Cây dương xỉ

Bài 40: Hạt trần - Cây thông

Bài 41: Hạt kín - Đặc điểm của thực vật Hạt kín

Bài 42: Lớp hai lá mầm và lớp một lá mầm

Bài 43: Khái niệm sơ lược về phân loại thực vật

Bài 44: Sự phát triển của giới thực vật

Bài 45: Nguồn gốc cây trồng

Giải bài tập Sinh học 6 Chương 9: Vai trò của thực vật

Bài 46: Thực vật góp phần điều hòa khí hậu

Bài 47: Thực vật bảo vệ đất và nguồn nước

Bài 48: Vai trò của thực vật đối với động vật và đối với đời sống con người

Bài 49: Bảo vệ sự đa dạng của thực vật

Giải bài tập Sinh học 6 Chương 10: Vi khuẩn - nấm - địa y

Bài 50: Vi khuẩn

Bài 51: Nấm

Bài 52: Địa y

Tài liệu ôn tập thêm: 

Như vậy là VnDoc đã giới thiệu với các bạn hướng dẫn giải bài tập Sinh học 6 tất cả các bài trong sách giáo khoa Sinh học 6. Hy vọng những lời giải này sẽ giúp các bạn học tốt hơn. Ngoài ra, VnDoc còn cung cấp lời giải bài tập Toán, cách soạn văn 6, soạn bài lớp 6giải bài tập các môn khác. Mời các bạn tham khảo để học tốt lớp 6 các môn toàn diện hơn.