Giấy giới thiệu chuyển trường

18 53.703

Giấy giới thiệu chuyển trường

VnDoc.com xin giới thiệu Mẫu giấy giới thiệu chuyển trường dành cho học sinh THPT, THCS, Tiểu học theo nguyện vọng của gia đình được Hiệu trưởng trường đang học viết giấy giới thiệu sang trường mới để thủ tục chuyển trường được thực hiện đơn giản hơn, mời các bạn cùng xem và tải về.

Đơn xin chuyển trường - Học sinh THCS chuyển đi, đến ngoài tỉnh

Đơn xin chuyển trường

Thủ tục hồ sơ chuyển trường

Đơn xin rút hồ sơ chuyển trường

Giấy giới thiệu chuyển trường

Giấy giới thiệu chuyển trường
Mẫu giấy giới thiệu chuyển trường mới nhất

Nội dung cơ bản của giấy giới thiệu chuyển trường:

GIẤY GIỚI THIỆU CHUYỂN TRƯỜNG

Kính gửi: Hiệu trưởng Trường THPT ………….......…. 

Hiệu trưởng Trường …………….......................................................…...................……..

Em:..........................................................………………………….………………………......

Ngày sinh:.............................................…………………………………………………….…...

Nơi sinh:.................................................………………………………………………….........

Là học sinh lớp …….....………................…............ năm học ………........………. của Trường chúng tôi.

Nay chuyển đến Trường THPT ………………………..…….................................................

Kính đề nghị Ban Giám hiệu xét cho em ………………..………........................…………….. được học tại Quý trường.

Lý do: Theo nguyện vọng gia đình.

                                  ............, ngày .......tháng .......năm 20...

HIỆU TRƯỞNG

Giấy giới thiệu là một trong những mẫu giấy hành chính văn phòng được sử dụng nhiều nhất. Mẫu giấy giới thiệu chuẩn cùng cách viết giấy giới thiệu đã được chúng tôi soạn thảo nhằm hướng dẫn các bạn chưa biết. Mời các bạn cùng tham khảo mẫu giấy giới thiệu chuẩn kèm cách viết giấy giới thiệu của VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
18 53.703
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm