Mẫu 14-HSB: Đơn đề nghị hưởng trợ cấp BHXH một lần

Mẫu 14-HSB: Đơn đề nghị hưởng trợ cấp BHXH một lần mới nhất được VnDoc cập nhật trong bài viết, mời các bạn cùng tham khảo.

Mẫu Đơn đề nghị hưởng BHXH một lần (Mẫu 14-HSB) ban hành kèm theo Quyết định 166/QĐ-BHXH được VnDoc cập nhật trong bài viết. Cùng với đó là hướng dẫn chi tiết cách điền đơn, hồ sơ và thủ tục cần chuẩn bị để nhận bảo hiểm xã hội một lần nhằm hỗ trợ các bạn đầy đủ, chi tiết trong quá trình làm đơn đề nghị hưởng trợ cấp BHXH 1 lần.

1. Mẫu số 14-HSB theo Quyết định 166/QĐ-BHXH

Mẫu số 14-HSB theo Quyết định 166/QĐ-BHXH.

Mẫu 14-HSB: Đơn đề nghị hưởng trợ cấp BHXH một lần
Mẫu đơn đề nghị 14-HSB

Sau khi viết đơn xin nghỉ việc, thôi việc theo đúng thời gian quy định, người lao động có thể viết đơn xin hưởng BHXH 1 lần theo mẫu dưới đây:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội ..........................................................

Họ và tên (1): ........................................ sinh ngày ...../...../........ giới tính……........

Mã số BHXH:.............................................................................................................

Số CMND/CCCD/ Số Hộ chiếu: ............ do ........ cấp ngày ..... tháng ..... năm.......;

Số điện thoại di động (2): ........................................................................................

Địa chỉ liên hệ (3):......................................................................................................

.............................................................................................................................. (4)

Nội dung yêu cầu giải quyết (5):

BHXH một lần

Lương hưu. Thời điểm hưởng từ tháng ... năm .......

- Lý do nộp chậm (6): .........................................................................................

Trợ cấp một lần để đi nước ngoài định cư

Chuyển nơi hưởng (hồ sơ chờ hưởng) lương hưu, trợ cấp BHXH từ tháng ... năm ...

Hưởng lại lương hưu/trợ cấp BHXH từ tháng ... năm ...

Nhận lương hưu/trợ cấp BHXH của những tháng chưa nhận

Yêu cầu khác (7).............................................................................................

Địa chỉ nhận lương hưu/trợ cấp BHXH/nơi cư trú mới (8)

........................................................................................................................

Nơi đăng ký KCB: ...........................................................................................

Hình thức nhận tiền lương hưu/trợ cấp BHXH (9):

Tiền mặt Tại cơ quan BHXH Qua tổ chức dich vụ BHXH

ATM: Chủ tài khoản ..................................... Số tài khoản .............................

Ngân hàng ........................................ Chi nhánh .............................................

Giải trình trong trường hợp nộp hồ sơ chậm (10):

.............., ngày ..... tháng ..... năm ......
Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)

2. Hướng dẫn điền thông tin Đơn đề nghị hưởng BHXH 1 lần

(1) Ghi đầy đủ họ và tên của người hưởng.

(2) Ghi số điện thoại. Trường hợp người lao động không có điện thoại thì có thể ghi số điện thoại của người thân khi cần liên lạc kèm theo họ và tên, mối quan hệ với người đó.

(3) Ghi đầy đủ địa chỉ nơi đang cư trú của người có yêu cầu giải quyết: Số nhà, ngõ (ngách, hẻm), đường phố, tổ (thôn, xóm, ấp), xã (ph­ường, thị trấn), huyện (thị xã, thành phố), tỉnh, thành phố; trường hợp người hưởng ủy quyền cho người khác làm đơn và thủ tục thì ghi địa chỉ của người được ủy quyền.

(4) Trường hợp người được ủy quyền là người làm đơn thì ghi rõ: “Tôi là .... được ủy quyền làm đơn” còn không thì để trống. Ví dụ: Tôi là Nguyễn Văn A được ủy quyền làm đơn”; đồng thời nộp kèm theo Giấy ủy quyền.

(5) Đánh dấu vào nội dung yêu cầu giải quyết và ghi cụ thể các thông tin.

(6) Trường hợp nộp hồ sơ chậm hơn so với thời điểm hưởng lương hưu hoặc bị mất giấy chứng nhận chờ hưởng chế độ thì bổ sung giải trình trong thời gian nộp hồ sơ chậm có xuất cảnh trái phép hoặc bị Tòa án tuyên bố mất tích hoặc chấp hành hình phạt tù giam không (nếu có thì ghi cụ thể thời gian xuất cảnh trái phép, bị tuyên bố mất tích hoặc thời gian chấp hành hình phạt tù giam) hoặc nêu rõ mất giấy chứng nhận chờ hưởng chế độ và cam kết chịu trách nhiệm về nội dung giải trình.

(7) Trường hợp có yêu cầu khác thì ghi rõ nội dung yêu cầu và các thông tin liên quan đến yêu cầu giải quyết, ví dụ: Trường hợp không thống nhất thông tin về họ, tên đệm, tên, ngày, tháng, năm sinh giữa chứng minh nhân dân /hộ chiếu/căn cước công dân và hồ sơ hưởng, chờ hưởng BHXH thì ghi rõ không thống nhất về thông tin gì kèm theo bản sao chứng minh nhân dân/hộ chiếu căn cước công dân.

(8) Địa chỉ nhận lương hưu, trợ cấp BHXH, nơi cư trú mới di chuyển đến: Ghi rõ số nhà, ngõ (ngách, hẻm), đường phố, tổ (thôn, xóm, ấp), xã (ph­ường, thị trấn), huyện (thị xã, thành phố), tỉnh, thành phố. Trường hợp đã xác định được điểm chi trả tại nơi đề nghị nhận thì ghi rõ.

(9) Đánh dấu vào các ô tương ứng để chọn hình thức nhận tiền lương hưu, trợ cấp.

Nếu nhận trợ cấp một lần bằng tiền mặt thì đánh dấu tiếp để chọn nơi nhận là tại cơ quan BHXH hay thông qua tổ chức dịch vụ BHXH; nếu nhận thông qua tài khoản ATM thì ghi bổ sung số tài khoản, ngân hàng, chi nhánh ngân hàng mở tài khoản.

(10) Trường hợp nộp hồ sơ chậm hơn so với thời hạn quy định thì nêu rõ lý do nộp chậm.

3. Mẫu 14-HSB theo Quyết định 01/QĐ-BHXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
HƯỞNG TRỢ CẤP BẢO HIỂM XÃ HỘI MỘT LẦN

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội …………………………....

Tôi tên là:………………………......................……… Sinh ngày….... tháng……. năm.…….

Số sổ BHXH:………………………………………………………………….................................

Số CMND:………………………… do …........…. cấp ngày ……. tháng …… năm …….........

Số điện thoại (nếu có): ………………………………...............................................................

Hiện cư trú tại: ………………………………………………....................………………….........

.....................................................................................................................................

Tổng số thời gian đóng BHXH: ………………. năm …………….tháng

Đã dừng đóng BHXH từ tháng ………………. năm………………….....

Căn cứ quy định của chính sách tôi làm đơn này đề nghị Bảo hiểm xã hội ……...................

………………………….. xem xét, giải quyết trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần cho tôi theo quy định.

Tôi đề nghị được chuyển khoản tiền này vào tài khoản cá nhân của tôi như sau: Chủ tài khoản: ………………, Số tài khoản: …………………..., mở tại Ngân hàng: ………………………………, chi nhánh ………………..…(1)

………, ngày …….tháng … năm ……

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: (1) Trường hợp có yêu cầu nhận lương hưu qua tài khoản cá nhân thì ghi đầy đủ thông tin vào nội dung này, nếu không thì gạch chéo.

4. Hồ sơ hưởng BHXH một lần cần chuẩn bị

Căn cứ Quyết định 222/QĐ-BHXH được ban hành ngày 25/2/2021, để được hưởng BHXH một lần, người lao động cần chuẩn bị đầy đủ 01 bộ hồ sơ gồm:

- Bản chính Sổ bảo hiểm xã hội.

- Bản chính Đơn đề nghị (Mẫu số 14-HSB).

- Đối với người ra nước ngoài để định cư phải nộp thêm bản sao Giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc thôi quốc tịch Việt Nam hoặc bản dịch tiếng Việt được chứng thực hoặc công chứng một trong các giấy tờ sau đây:

 • Hộ chiếu do nước ngoài cấp.
 • Thị thực của cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp có xác nhận việc cho phép nhập cảnh với lý do định cư ở nước ngoài.
 • Giấy tờ xác nhận về việc đang làm thủ tục nhập quốc tịch nước ngoài; giấy tờ xác nhận hoặc thẻ thường trú, cư trú có thời hạn từ 05 năm trở lên của cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp.

- Trường hợp bị mắc những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như: Ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS thì có thêm trích sao/tóm tắt hồ sơ bệnh án thể hiện tình trạng không tự phục vụ được; nếu bị mắc các bệnh khác thì thay bằng Biên bản giám định mức suy giảm từ 81% khả năng lao động trở lên của Hội đồng giám định y khoa thể hiện tình trạng không tự phục vụ được.

- Trường hợp thanh toán phí giám đinh y khoa thì có thêm hóa đơn, chứng từ thu phí giám định kèm theo bản chính bảng kê các nội dung giám định của cơ sở thực hiện giám định y khoa.

- Bản chính Bản khai cá nhân về thời gian, địa bàn phục vụ trong Quân đội có hưởng phụ cấp khu vực (Mẫu số 04B - HBQP ban hành kèm theo Thông tư 136/2020/TT-BQP ngày 29/10/2020) đối với người có thời gian phục vụ trong Quân đội trước ngày 01/01/2007 tại địa bàn có hưởng phụ cấp khu vực mã sổ BHXH không thể hiện đầy đủ thông tin làm căn cứ tính phụ cấp khu vực.

5. Thủ tục nhận bảo hiểm xã hội 1 lần

Bước 1: Nộp trực tiếp hồ sơ cho cơ quan BHXH huyện/tỉnh hoặc thông qua dịch vụ bưu chính.

Nếu nộp theo phương thức giao dịch điện tử thì đăng ký nhận mã xác thực và gửi hồ sơ điện tử đến Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam hoặc qua Tổ chức I-VAN. Trường hợp chưa chuyển hồ sơ giấy sang định dạng điện tử thì gửi hồ sơ giấy cho cơ quan BHXH qua dịch vụ bưu chính.

Bước 2: Cơ quan BHXH huyện/tỉnh tiếp nhận hồ sơ.

- Đối chiếu bản chính với các giấy tờ là bản sao không có chứng thực và trả lại bản chính cho người lao động.

- Tối đa 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, giải quyết và trả kết quả giải quyết cho người lao động.

Bước 3: Người lao động trực tiếp nhận kết quả giải quyết.

Trường hợp không đến nhận trực tiếp thì người đến nhận thay phải có Giấy ủy quyền (Mẫu số 13-HSB) hoặc bản chính Hợp đồng ủy quyền.

Trong suốt quá trình làm thủ tục cho đến khi nhận được tiền, người lao động không phải mất bất cứ khoản lệ phí nào.

6. Những lỗi hay mắc phải khi kê khai đơn đề nghị hưởng BHXH một lần

Đơn đề nghị hưởng BHXH một lần là một mẫu đơn không quá phức tạp, nhưng vẫn có nhiều trường hợp viết sai mẫu đơn này. Thậm chí dù đã tham khảo, nhận tư vấn qua nhiều nguồn mà người lao động vẫn không thể tự mình hoàn thiện mẫu đơn này. Khi tiến hành kê khai mẫu đơn hưởng BHXH một lần thì người lao động thường gặp một số khó khăn như sau:

 • Sử dụng sai mẫu đơn;
 • Tự điền thông tin không chính xác dẫn đến mất thời gian đính chính thông tin.
 • Đơn sai hình thức, không đúng quy định pháp luật dẫn đến việc cơ quan bảo hiểm không nhận hồ sơ;
 • Nộp hồ sơ không đúng nơi quy định
 • Thời gian xử lý hồ sơ là bao lâu?
 • Có mất phí hay không?
 • Khi bị từ chối giải quyết, từ chối nhận hồ sơ thì cần phải làm gì?

Mời các bạn tham khảo một số mẫu phiếu khác tại phần bảo hiểm mục biểu mẫu.

Đánh giá bài viết
39 178.356
Sắp xếp theo
  Bảo hiểm Xem thêm