Mẫu đơn xin rút tiền học phí

Mẫu đơn xin rút tiền học phí

VnDoc.com xin giới thiệu tới bạn đọc mẫu đơn xin rút tiền học phí với nội dung chi tiết và đầy đủ nhất. Đơn xin rút tiền học phí được gửi tới Ban Giám hiệu Trường mà bạn đang theo học. Mẫu đơn xin rút tiền học phí nêu rõ thông tin sinh viên làm đơn, số tiền học phí đã nộp, lý do xin rút lại tiền học phí... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn xin rút tiền học phí tại đây.

Mẫu đơn xin rút tiền học phí

Mẫu đơn xin rút tiền học phí

Nội dung cơ bản của mẫu đơn xin rút tiền học phí như sau, mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết tại đây:

Trong đơn, cần nêu rõ thông tin cá nhân như họ tên, mã số sinh viên, ngày tháng năm sinh, tên lớp và hệ đào tạo... Trong phần nội dung, cần đề cập tới nguyện vọng muốn rút lại học phí kèm lý do xin xác nhận.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------

ĐƠN XIN RÚT TIỀN HỌC PHÍ

Kính gửi:

 

 

- Ban giám hiệu;

- Phòng tài vụ

- Trường Đại học .............

Tôi tên:........................................................................ Mã số sinh viên:.......................

Ngày sinh:...................................................................................................................

Nơi sinh:......................................................................................................................

Là sinh viên lớp:........................................ (HG...............) khóa........... (20.... - 20.... )

Hệ đào tạo: Dài hạn tập trung (chính quy) tại Trường........................................................

Tôi kính đơn này xin được rút lại học phí HK Năm học:....................................................

Số tiền học phí:.............................................................................................................

(Ghi bằng chữ):..............................................................................................................

Lý do rút học phí:...........................................................................................................

Kính chào trân trọng./.

  ................, ngày...tháng...năm...
DUYỆT CỦA PHÒNG TÀI VỤ Người làm đơn
(Ký, ghi họ tên)
Đánh giá bài viết
7 21.937
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm