Bài phát biểu tại đại hội chữ thập đỏ

VnDoc tổng hợp các Bài phát biểu tại đại hội chữ thập đỏ hay và ý nghĩa trong bài viết dưới đây, mời các bạn cùng tham khảo.

Phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Đại hội Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

Thưa các đồng chí Lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,

Thưa Đoàn Chủ tịch,

Thưa quý vị đại biểu, khách quý,

Hôm nay, tôi rất vui mừng đến dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong phong trào hoạt động nhân đạo của nước ta. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi thân ái gửi tới các đại biểu dự Đại hội cũng như toàn thể cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ cả nước lời thăm hỏi thân thiết và chúc mừng tốt đẹp nhất; chúc Đại hội của chúng ta thành công tốt đẹp.

Thưa quý vị đại biểu, khách quý,

Nhân đạo, sẻ chia, tương ái là một trong những giá trị văn hóa, đạo lý truyền thống của con người Việt Nam, thấm sâu trong các gia đình, dòng họ, xóm làng, cộng đồng xã hội từ thế hệ này đến thế hệ khác. Tinh thần“Nhiễu điều phủ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng”, “thương người như thể thương thân” luôn là một sức mạnh to lớn trong nhân dân ta, đoàn kết, gắn bó để cùng nhau vượt qua khó khăn, hoạn nạn, thiên tai. Những bản sắc tốt đẹp và nhân văn sâu sắc này được chúng ta gìn giữ và phát huy mạnh mẽ trong thời đại Hồ Chí Minh ngày nay.

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam vinh dự, tự hào được Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đặt nền móng, sáng lập và chính Người là Chủ tịch danh dự đầu tiên, liên tục trong 23 năm (1946-1969). Hơn 70 năm qua, Hội Chữ thập đỏ đã bám sát chức năng nhiệm vụ, tôn chỉ mục đích, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao trong sự nghiệp nhân đạo cao cả, góp phần tích cực cùng hệ thống chính trị thực hiện công tác bảo đảm an sinh xã hội và tham gia các hoạt động đối ngoại nhân dân, nhất là với các nước Lào, Campuchia.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, phát huy vai trò nòng cốt trong công tác nhân đạo, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã tích cực, chủ động thực hiện có hiệu quả các hoạt động chữ thập đỏ, tổ chức thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội lần thứ 9 của Hội đề ra. Phương thức hoạt động của Hội các cấp có nhiều đổi mới, sát cơ sở. Công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, tình nguyện viên chữ thập đỏ và các tầng lớp nhân dân tham gia các hoạt động nhân đạo, cứu trợ, khắc phục hậu quả thiên tai, tai nạn và xóa đói, giảm nghèo được tăng cường. Việc tham mưu với Đảng, Nhà nước về hoạt động nhân đạo được chú trọng. Tổ chức hội các cấp ngày càng được củng cố, phát triển mạnh.

Trong 5 năm qua, Hội đã thu hút gần 10 nghìn tỷ đồng cho các hoạt động nhân đạo. Đây là nguồn lực rất có ý nghĩa, thể hiện sâu sắc tinh thần“chung sức vì nhân đạo”, “vì mọi người, ở mọi nơi” của cả xã hội. Hội đã có nhiều hoạt động nhân đạo tiêu biểu, nổi bật. Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” đã tặng 2 triệu suất quà Tết mỗi năm. Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo" đã trợ giúp trên nửa triệu địa chỉ nhân đạo. Dự án "Ngân hàng bò" đã trao tặng hơn 21 ngàn con bò giống cho người nghèo. Các chương trình khám chữa bệnh nhân đạo, vận động hiến máu tình nguyện, xây dựng mô hình cộng đồng an toàn, tham gia xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; hướng về biển đảo, trợ giúp ngư dân nghèo vươn khơi bám biển; cứu trợ đồng bào bị thiên tai, bão lũ… là những hoạt động rất thiết thực, những nghĩa cử cao đẹp, có tính nhân văn sâu sắc, thấm đẫm tình người trong xã hội chúng ta. Đồng thời, hợp tác quốc tế về hoạt động nhân đạo được mở rộng; Hội có nhiều hoạt động đóng góp tích cực cho Phong trào Chữ thập đỏ, Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế và hoạt động nhân đạo tại các nước bạn Lào, Campuchia.

Những kết quả quan trọng đạt được nêu trên đã góp phần tích cực vào việc thực hiện các mục tiêu giảm nghèo, chính sách an sinh xã hội và chăm lo ổn định cuộc sống người dân. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi đánh giá cao, nhiệt liệt biểu dương sự nỗ lực và những kết quả đạt được trong hoạt động nhân đạo của các thế hệ lãnh đạo, đội ngũ cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ cả nước trong thời gian qua. Tôi trân trọng và đánh giá cao những nghĩa cử cao đẹp của các nhà hảo tâm, các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước đã hỗ trợ nguồn lực và chung tay cùng Hội Chữ thập đỏ Việt Nam thực hiện các hoạt động nhân đạo.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tích to lớn, chúng ta cũng thẳng thắn nhìn nhận rằng, hoạt động nhân đạo và tổ chức hội chữ thập đỏ ở một số nơi còn hạn chế; công tác quản lý đối với hoạt động nhân đạo nhiều nơi còn bất cập; nội dung, phương thức hoạt động của hội ở nhiều nơi chưa đổi mới; việc tập hợp và nâng cao tính tích cực của hội viên, tình nguyện viên nhiều nơi còn yếu; tổ chức hội ở một số nơi chưa đồng bộ, hiệu quả hoạt động thấp… Tôi đề nghị Đại hội chúng ta tập trung thảo luận kỹ về những tồn tại trong nhiệm kỳ vừa qua, rút ra các bài học kinh nghiệm để phấn đấu thực hiện công tác nhân đạo ngày càng tốt hơn trong nhiệm kỳ tới.

Thưa quý vị đại biểu, khách quý,

Qua hơn 30 năm đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đã phát triển toàn diện trên mọi lĩnh vực, đời sống của nhân dân ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Trong đó, có những vấn đề xã hội cần tiếp tục được quan tâm giải quyết như: hậu quả của chiến tranh để lại còn nặng nề; thiên tai thường xuyên xảy ra ở nhiều nơi; số người nghèo, nạn nhân thiên tai, người cần sự trợ giúp còn nhiều... Điều đó đòi hỏi chúng ta cần tiếp tục phát huy tinh thần chia sẻ, tương thân, tương ái trong xã hội cũng như nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của Hội trong thời gian tới.

Tôi đánh giá cao và thống nhất với những định hướng lớn trong 5 năm tới của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Tôi đề nghị Đại hội chúng ta nêu cao tinh thần trách nhiệm, thống nhất ý chí và hành động trong Chương trình, kế hoạch, mục tiêu hoạt động của nhiệm kỳ tới, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Trong đó, tập trung thực hiện tốt một số trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục quán triệt và thực hiện Chỉ thị số 43 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam”, tiếp tục thực hiện có hiệu quả 7 hoạt động được quy định trong Luật hoạt động chữ thập đỏ, đặc biệt chú trọng công tác xã hội nhân đạo, tham gia phòng ngừa và ứng phó thiên tai, chăm sóc sức khỏe nhân dân dựa vào cộng đồng, hiến máu nhân đạo.

Hai là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các giá trị, tư tưởng Hồ Chí Minh về nhân đạo và về hoạt động của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền các cấp và của toàn xã hội về vị trí, vai trò, tầm quan trọng công tác nhân đạo. Qua đó, vận động, thu hút ngày càng nhiều tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm tham gia hoạt động nhân đạo với hình thức đa dạng, khả năng phù hợp.

Ba là, Hội tiếp tục củng cố và phát triển mạnh mẽ tổ chức, nhất là ở cơ sở, phát huy vai trò cầu nối, điều phối của hội chữ thập đỏ trong hoạt động nhân đạo, góp phần làm cho hoạt động nhân đạo được quản lý chặt chẽ, bảo đảm minh bạch, công bằng và đạt hiệu quả cao.

Tiếp tục đổi mới hoạt động Hội theo hướng dựa vào cộng đồng, gắn bó với người dân, nắm chắc đối tượng khó khăn để vận động trợ giúp trực tiếp, thiết thực, bền vững, đúng đối tượng theo đúng tinh thần của cuộc vận động "Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo".

Hội cần chú trọng nâng cao năng lực cán bộ các cấp. Cán bộ Hội phải là người tâm huyết, có trái tim hồng, biết sẻ chia, cảm thông với những người có hoàn cảnh khó khăn, có năng lực vận động và tổ chức có hiệu quả các hoạt động nhân đạo. Quan tâm phát triển hội viên, nhất là lực lượng tình nguyện viên, cộng tác viên Chữ thập đỏ, xây dựng lực lượng nòng cốt trong hoạt động nhân đạo ở cộng đồng.

Bốn là, Hội cần chủ động đề xuất những chủ trương, biện pháp nâng cao hiệu quả công tác nhân đạo, hướng về cơ sở; nhân rộng các mô hình nhân đạo phù hợp, hiệu quả; tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các ngành, đoàn thể, đặc biệt là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên trong hoạt động nhân đạo, bảo đảm đồng bộ, công bằng, minh bạch, hiệu quả, có sự điều phối thống nhất và có ý nghĩa giáo dục cao.

Năm là, tăng cường quan hệ hợp tác quốc tế theo các nguyên tắc cơ bản của Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế: Nhân đạo, Vô tư, Trung lập, Độc lập, Tự nguyện, Thống nhất, Toàn cầu. Tiếp tục thực hiện tốt công tác đối ngoại nhân đạo, thu hút nguồn lực của cộng đồng quốc tế đối với các hoạt động nhân đạo trong nước; kịp thời tham gia hỗ trợ nhân đạo đối với nạn nhân thiên tai, thảm họa trên thế giới.

Thưa quý vị đại biểu, khách quý,

Từ diễn đàn Đại hội hôm nay, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi đề nghị các cấp, các ngành, chính quyền các địa phương coi công tác vận động nhân đạo là một nhiệm vụ quan trọng, tích cực phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để các cấp Hội chữ thập đỏ thực hiện tốt các hoạt động nhân đạo.

Tôi đề nghị các bộ, ngành, cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ với Trung ương Hội Chữ thập đỏ trong việc thể chế hoá các quan điểm, chủ trương của Đảng, đề xuất các cơ chế, chính sách đặc thù để Hội thực sự là tổ chức nòng cốt trong thực hiện các hoạt động nhân đạo và phong trào chữ thập đỏ, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, phù hợp với yêu cầu trong tình hình mới. Trước mắt, tập trung phối hợp trong việc hoàn thiện trình cấp thẩm quyền phê duyệt Điều lệ Hội. Trong thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ sẽ ban hành Chỉ thị về công tác chữ thập đỏ.

Tôi kêu gọi các cấp, các ngành, các tổ chức, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, đồng bào ta ở trong và ngoài nước tiếp tục phát huy truyền thống nhân ái tốt đẹp của dân tộc, chủ động và tích cực hưởng ứng, tham gia các hoạt động nhân đạo; thiết thực, kịp thời chăm lo, trợ giúp đồng bào khó khăn, nạn nhân của thiên tai, thảm họa… chung tay cùng cả nước thực hiện thành công nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân.

Thưa quý vị đại biểu, khách quý,

Chúng ta tin tưởng sâu sắc rằng sau Đại hội này, phát huy truyền thống tốt đẹp của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong suốt hơn 70 năm qua, với niềm tin, sự ủng hộ và tham gia tích cực của các cấp, các ngành, các đoàn thể và của toàn xã hội, phong trào Chữ thập đỏ sẽ phát triển mạnh mẽ hơn nữa, Hội Chữ thập đỏ xứng đáng là tổ chức nòng cốt trong các hoạt động nhân đạo ở Việt Nam và đóng góp cho Phong trào Chữ thập đỏ, Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế; tinh thần nhân đạo ngày càng lan tỏa sâu rộng, thấm đượm trong trái tim và hành động của mỗi người dân Việt Nam.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam, tôi trân trọng cảm ơn và mong tiếp tục nhận được sự hợp tác, trợ giúp hiệu quả, thiết thực của các tổ chức trong Phong trào Chữ thập đỏ, Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, các tổ chức, nhà tài trợ quốc tế dành cho nhân dân Việt Nam.

Tôi xin kính chúc các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, chúc quý vị đại biểu, khách quý, toàn thể cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, cộng tác viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ Việt Nam sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Bài phát biểu tại đại hội chữ thập đỏ - Mẫu 1

Thưa các vị đại biểu khách quý,

Thưa toàn thể đồng bào, đồng chí,

Dân tộc ta vốn giàu lòng nhân ái, luôn yêu thương đùm bọc lẫn nhau. Bản chất này đã trở thành một truyền thống tốt đẹp, được lưu truyền, bồi đắp trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc, tạo nên nguồn sức mạnh to lớn, gắn bó các thế hệ người dân Việt Nam đoàn kết, chia sẻ cùng nhau trong những lúc khó khăn, hoạn nạn.

Từ xa xưa, ông cha ta đã dạy “Nhiễu điều phủ lấy giá gương. Người trong một nước phải thương nhau cùng”. Cùng với thời gian, những giá trị nhân ái, nhân đạo tiếp tục được phát huy và nhân lên mạnh mẽ, mà điển hình là Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị Cha già kính yêu của dân tộc là một biểu tượng sáng ngời về lòng nhân ái mà mỗi chúng ta tự hào suốt đời học tập và noi theo. Bác là người khai sinh và là Chủ tịch danh dự của Hội Hồng Thập tự (nay gọi là Hội Chữ thập đỏ Việt Nam) với lời dặn dò gần gũi mà sâu sắc đối với những người làm công tác này, đó là:“Phải xuất phát từ tình yêu thương nhân dân tha thiết mà góp phần bảo vệ sức khoẻ nhân dân và làm mọi việc có thể làm được để giảm bớt đau thương cho họ”.

Thực hiện lời dạy của Bác, với mục tiêu tất cả vì hạnh phúc của Nhân dân, Đảng, Nhà nước ta luôn coi trọng và đưa tư tưởng nhân đạo vào trong mọi đường lối, chủ trương, chính sách để khuyến khích, phát huy truyền thống quý báu này của dân tộc. Thực tế cho thấy, đây chính là nguồn sức mạnh nội sinh to lớn giúp nước ta vượt qua muôn vàn khó khăn “ngàn cân treo sợi tóc”, đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Điều này đã được minh chứng rõ ràng trong quá khứ, cũng như trong năm 20... đầy biến động với những thách thức rất lớn, như: đại dịch Covid-19, suy thoái kinh tế toàn cầu, bão. lũ lịch sử,… Bên cạnh sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, quyết liệt của Đảng, Nhà nước, thì tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái của dân tộc ta đã được phát huy mạnh mẽ để “không một ai bị bỏ lại phía sau”, nhờ đó mà Việt Nam chúng ta đã trở thành một điểm sáng trên thế giới, cũng như trong khu vực cả về phòng, chống dịch, cũng như trong tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương sự quan tâm, hỗ trợ về tinh thần và vật chất của các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, các tầng lớp Nhân dân, kiều bào ta ở nước ngoài, các tổ chức quốc tế dành cho công tác nhân đạo, với việc trợ giúp thiết thực đối với hàng triệu lượt người, hàng ngàn gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhằm giúp bà con vơi đi những nỗi nhọc nhằn và động viên họ vươn lên trong cuộc sống.

Tôi hoan nghênh và biểu dương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã có nhiều hoạt động thiết thực, đặc biệt trong công tác phòng, chống dịch Covid -19, hỗ trợ người dân miền Trung khắc phục thiên tai và chăm lo Tết cổ truyền cho những người còn khó khăn (theo báo cáo thì tổng giá trị hoạt động của toàn Hội trong năm 20... đạt trên 4.700 tỷ đồng, trong đó, có gần 2,7 triệu suất quà dành tặng người dân có hoàn cảnh khó khăn được vui Xuân, đón Tết với giá trị gần 1.045 tỷ đồng).

Thưa đồng bào, đồng chí,

Mặc dù đất nước còn phải đối mặt với nhiều khó khăn, nhất là cần nhanh chóng phục hồi kinh tế sau đại dịch, nhưng với tinh thần “lo trước nỗi lo của dân, vui sau niềm vui của dân”, Đảng, Nhà nước ta sẽ tiếp tục triển khai mạnh mẽ và hiệu quả các chủ trương, chính sách, chương trình, giải pháp giảm nghèo bền vững, hỗ trợ các đối tượng yếu thế, xây dựng xã hội thịnh vượng, đoàn kết, nhân ái, công bằng, văn minh. Đây cũng chính là những giá trị, mục tiêu cao cả mà nhân loại đang hướng đến với tinh thần phát triển bền vững theo Chương trình nghị sự 2030 của Liên Hợp quốc mà Việt Nam đã cam kết. Hơn bao giờ hết, chúng ta cần tiếp tục phát huy truyền thống của người Việt Nam, khơi dậy tình yêu thương để sức mạnh đoàn kết, nhân ái không ngừng lan tỏa, cộng hưởng trong xã hội. Tôi mong rằng, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát huy truyền thống của mình tiếp tục làm nòng cốt đi đầu trong hoạt động nhân đạo, là địa chỉ tin cậy để các tầng lớp Nhân dân trong nước, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài gửi gắm lòng tin, chia sẻ, thực hiện hoạt động nhân đạo để chia sẻ với đồng bào còn khó khăn hay gặp hoạn nạn.

Trong không khí vui tươi, đầm ấm của những ngày đầu Năm mới 20... và chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, hôm nay, chúng ta vui mừng cùng nhau tham dự một sự kiện có ý nghĩa nhân văn sâu sắc của Chương trình “Sức mạnh nhân đạo”. Nhân sự kiện này, cũng như hưởng ứng Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” Xuân Tân Sửu do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động, tôi kêu gọi các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và các tầng lớp Nhân dân hãy tiếp tục chung sức với Đảng và Nhà nước, trợ giúp ngày càng hiệu quả hơn cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trong xã hội với tinh thần “trao đi yêu thương để nhận về hạnh phúc”.

Thưa đồng bào, đồng chí,

Chúng ta đang trải qua tháng cuối cùng của năm ... và chuẩn bị chào đón một mùa xuân mới - Xuân Tân Sửu. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi thân ái gửi tới các vị đại biểu và đồng bào, đồng chí, các vị khách quốc tế, cùng toàn thể cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh, thiếu niên Chữ thập đỏ trong cả nước, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước những tình cảm thân thiết và lời Chúc mừng Năm mới tốt đẹp nhất.
Chúc Chương trình “Sức mạnh nhân đạo 20....” và Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” Xuân ... thắng lợi rực rỡ.

Xin trân trọng cảm ơn.

Toàn văn bài phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại Chương trình “Sức mạnh nhân đạo 2021”.

Bài phát biểu tại đại hội chữ thập đỏ - Mẫu 2

Kính thưa Đoàn chủ tịch Đại hội Kính thưa các vị đại biểu!

Thưa toàn thể Đại hội!

Hoà trong không khí phấn khởi của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong huyện đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá…. và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ …….., hôm nay Hội chữ thập đỏ huyện long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ… nhiệm kỳ ………

Về dự Đại hội, thay mặt Thường trực Huyện uỷ – Uỷ ban nhân dân – Uỷ ban mặt trận Tổ quốc huyện, tôi nhiệt liệt chào mừng các quý vị đại biểu và toàn thể các đồng chí về dự Đại hội. Chúc các đồng chí sức khoẻ, thành đạt, hạnh phúc. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp (hoan hô).

Kính thưa Đại hội!

Nhiệm kỳ vừa qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, sự phối hợp giúp đỡ của các phòng, ban, ngành, đoàn thể, các cấp hội và tập thể cán bộ Hội chữ thập đỏ đã đoàn kết, nỗ lực cố gắng, khắc phục khó khăn, xung kích trên mặt trận nhân đạo đưa công tác xây dựng hội và phong trào chữ thập đỏ huyện nhà đạt những kết quả đáng trân trọng và tự hào. Công tác tuyên truyền được tiến hành bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, góp phần khơi dậy và phát huy truyền thống nhân ái, yêu thương con người của dân tộc, đồng thời làm chuyển biến về nhận thức của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò, vị trí của công tác nhân đạo từ thiện. Tổ chức của Hội, nhất là cấp cơ sở được phát triển sâu rộng, số lượng, chất lượng cán bộ, hội viên, thanh thiếu niên, tình nguyện viên được nâng lên một bước. Đến nay toàn huyện có 27 cơ sở hội với 234 chi hội, 8500 hội viên, 5700 thanh thiếu niên chữ thập đỏ nhà trường. Nội dung, hình thức hoạt động của hội từng bước được đổi mới với tinh thần hướng về cơ sở, bám sát nhu cầu thực tiễn của đời sống nhân dân.

Bài phát biểu tại đại hội chữ thập đỏ - Mẫu 3

Kính thưa các vị đại biểu thưa toàn thể các đồng chí!

Thay mặt cho đảng uỷ, UBND …………về dự đại hội chữ thập đỏ …………… lời đầu tiên tôi xin gửi tới các vị đại biểu khách quý và toàn thể các đồng chí lời kính chúc sức khoẻ, hạnh phúc, chúc hội nghị tổng kết thành công tốt đẹp!

Kính thưa các đồng chí Hội chữ thập đỏ Việt nam là 1 tổ chức xã hội quần chúng có tổ chức từ trung ương đến địa phương, hoạt động của hội thể hiện sâu sắc truyền thống nhân ái của dân tộc và bản chất vì dân của Đảng ta. Như các đồng chí đã biết, hoạt động chữ thập đỏ là một hoạt động mang tính xã hội, nhân đạo sâu sắc, chủ yếu là vận động, huy động và hỗ trợ. Do đó đòi hỏi đội ngũ cán bộ hội phải thực sự nhiệt tình, trách nhiệm và đặc biệt tâm huyết với phong trào, trên cơ sở tự nguyện.

Từ khi được thành lập đến nay hội chữ thập đỏ ……… đã tổ chức hoạt động có hiệu quả dần đi vào nề nếp, bằng những hoạt động nhân đạo, từ thiện của mìmh đã tham gia chăm lo cho người nghèo, vận động trợ giúp kịp thời đồng bào các vùng bị thiên tai, thảm hoạ, nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật, người già cô đơn và các đối tượng khó khăn khác trong xã hội, qua từng năm đã đóng góp không nhỏ vào kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế xã hội của địa phương………….

Nhìn lại hoạt động của hội chữ thập đỏ ……………trong…….. qua từ những nội dung mà báo cáo đã đề cập, tôi nhận thấy kết quả công tác xây dựng hội tiếp tục có bước phát triển mạnh mẽ về số lượng và mở rộng về phạm vi, đối tượng, đã góp phần động viên các tầng lớp nhân dân với tinh thần “tương thân, tương ái”, Đảng uỷ, UBND ………… đánh giá cao kết quả công tác nhân đạo, từ thiện do các tổ chức, cá nhân đã cùng hội chữ thập đỏ………… tiến hành trong năm qua, với vai trò nòng cốt trong các hoạt động nhân đạo, từ thiện đã bám sát cơ sở, gắn bó với đối tượng, trực tiếp mang lại sự trợ giúp kịp thời, thiết thực, hiệu quả cho hàng trăm người khó khăn trong ………… giúp họ khắc phục nghịch cảnh, vươn lên trong cuộc sống, góp phần thực hiện hiệu quả chính sách xã hội của Đảng và Nhà nước trên địa bàn ………

Thay mặt cho cấp uỷ đảng và chính quyền địa phương tôi xin ghi nhận và biểu dương những thành tích Hội đã đạt được trong năm qua, đồng thời chúc mừng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội đã được các cấp hội khen thưởng …………

Thưa các đồng chí!

Mặc dù có những đóng góp và bước phát triển nhất định, nhưng hiện nay, các hoạt động nhân đạo, từ thiện còn có biểu hiện lỏng lẻo, thiếu sự phối hợp chặt chẽ với nhau, bộ máy còn mỏng và yếu; điều kiện, phương tiện, nguồn lực hoạt động còn khó khăn. Do đó, hơn lúc nào hết, phải tăng cường sự phối hợp, tích cực tham gia, đồng tình ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, đảm bảo các hoạt động ngày càng tự giác, tự nguyện, có tính giáo dục cao, công bằng, hợp lý và mang lại hiệu quả thiết thực cho đối tượng hưởng lợi. Bên cạnh đó do ảnh hưởng mặt trái của kinh tế thị trường, đối tượng cần được trợ giúp còn không ít, trải đều trên diện rộng ở khắp các ……… đòi hỏi rất cao ở các hoạt động nhân đạo, từ thiện nhất là vai trò nòng cốt của hội chữ thập đỏ với trách nhiệm của tổ chức nhân đạo trong lĩnh vực hoạt động quan trọng này.

Tại hội nghị hôm nay, trên cơ sở thống nhất với đánh giá kết quả thực hiện công tác chữ thập đỏ trong ……… qua và định hướng công tác nhân đạo, từ thiện ……… tới, tôi xin trao đổi với các đồng chí một số vấn đề sau đây:

Trước hết, Đảng uỷ và uỷ ban nhân dân …………… luôn xác định công tác vận động nhân đạo là một trong các nhiệm vụ của Đảng, của chính quyền, là bộ phận cấu thành trong công tác dân vận của Đảng, không chỉ góp phần trợ giúp trực tiếp những người có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống, mà quan trọng và lâu dài, là giáo dục để tiếp nối truyền thống nhân ái, nhân đạo của dân tộc cho các thế hệ mai sau. Đảng trực tiếp lãnh đạo công tác vận động nhân đạo do Hội chữ thập đỏ làm nòng cốt, khối dân vận cấp uỷ là đầu mối tham mưu cho đảng uỷ UBND trong việc lãnh đạo chỉ đạo công tác Hội. Do đó đề nghị các cấp uỷ, chi bộ tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của chi uỷ đối với công tác nhân đạo và phát huy vai trò nòng cốt của chi hội chữ thập đỏ trong hoạt động nhân đạo, từ thiện nhằm đảm bảo cho các hoạt động này được thực hiện đúng mục đích, đúng đối tượng, không chồng chéo, công bằng và mang lại hiệu quả thiết thực.

Mọi cán bộ, đảng viên, hội viên phải gương mẫu tham gia công tác nhân đạo và hoạt động chữ thập đỏ, thông qua đó thực hiện tốt hơn công tác vận động quần chúng, tạo niềm tin của quần chúng đối với Đảng và nhà nước. đồng thời các cấp uỷ chi bộ cần phải thường xuyên kiểm tra việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước về công tác nhân đạo và việc thực hiện vai trò nòng cốt của hội chữ thập đỏ ……………

Thứ hai, cần củng cố và phát triển hội viên và tổ chức Hội, theo hướng tinh, gọn, không hành chính, nhưng đủ mạnh để thực hiện các nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao cho, lựa chọn, phân công những cán bộ có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực vận động nhân đạo giỏi, có uy tín trong nhân dân làm công tác hội, đồng thời xác định cán bộ hội chữ thập đỏ là nguồn cán bộ cho các cấp uỷ Đảng, chính quyền. Trong việc vận động, tiếp nhận, quản lý, sử dụng sự đóng góp của nhân dân và các tổ chức cho các hoạt động nhân đạo, từ thiện phải đảm bảo công khai, minh bạch và công bằng, trên cơ sở phát triển sâu rộng phong trào “Người người làm việc thiện, nhà nhà làm việc thiện, ngành ngành làm việc thiện” trong các tầng lớp nhân dân.

Thứ ba, phát huy vai trò của Hội chữ thập đỏ tham gia xoá đói, giảm nghèo, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, nhất là các chương trình về việc làm, giảm nghèo, phòng chống ma tuý, phòng chống HIV/AIDS, Môi trường…; Làm tốt công tác xây dựng quỹ hội nhằm tạo nguồn kinh phí phục vụ hoạt động nhân đạo và chăm lo quyền lợi của cán bộ, hội viên, tình nguyện viên chữ thập đỏ, động viên họ tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo.

Thứ tư, với mục đích hoạt động cao cả hội chữ thập đỏ là vận động, trợ giúp và chia sẻ, thì hội chữ thập đỏ rất cần có sự tham gia của mọi cấp, mọi ngành và mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là các đoàn thể chính trị xã hội ……

Vì vậy tôi đề nghị các ban, ngành, đoàn thể, đặc biệt là các tổ chức thành viên của mặt trận ………… cần tăng cường phối hợp với Hội chữ thập đỏ trong các hoạt động nhân đạo, đảm bảo các hoạt động nhân đạo công bằng, không chồng chéo, không trùng lặp và có ý nghĩa giáo dục cao. Thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”. Huy động được sự tham gia của các ngành, các tổ chức đoàn thể nhân dân, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và nhân dân hưởng ứng thực hiện các cuộc vận động, từng bước tạo ra phong trào tương thân, tương ái rộng lớn: toàn dân chăm lo giúp đỡ những người khó khăn vươn lên trong cuộc sống theo hướng cụ thể, thiết thực.

Thứ năm, về đội ngũ cán bộ Hội, chúng ta phải khẳng định rằng cán bộ Hội là cán bộ của Đảng, do Đảng xây dựng và bố trí, trực tiếp thực hiện nhiệm vụ của Đảng trong lĩnh vực nhân đạo. Trong thời gian vừa qua đội ngũ cán bộ hội, đặc biệt là đồng chí chủ tịch hội là người tâm huyết nhất trong số những người tâm huyết với hoạt động nhân đạo, biết chia sẻ, cảm thông với những người có hoàn cảnh khó khăn, có kiến thức, kỹ năng tham mưu, vận động nhân đạo, có năng lực vận động và tổ chức có hiệu quả các hoạt động nhân đạo. Tuy nhiên hoạt động của cán bộ cấp chi hội vẫn chưa rõ nét, số cán bộ hội có tâm huyết còn rất ít, vì vậy đề nghị các đồng chí tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hoạt động của Hội, sâu sát gắn bó với nhân dân, nắm chắc ai khó khăn, khó khăn ở điểm gì, cần trợ giúp cái gì? Trên cơ sở đó vận động cán bộ, hội viên trực tiếp giúp đỡ và tham mưu cho cấp uỷ Đảng, chính quyền vận động các tổ chức, cá nhân tại cộng đồng trợ giúp trực tiếp, lâu dài, thiết thực, tuy nhiên phải tránh tình trạng nóng vội trong vận động thuyết phục hội viên, tình nguyện viên thực hiện các nhiệm vụ nhân đạo, từ thiện.

Trên đây VnDoc.com vừa gửi tới bạn đọc bài viết Bài phát biểu tại đại hội chữ thập đỏ. Hi vọng qua bài viết này bạn đọc có thêm tài liệu bổ ích nhé.

Đánh giá bài viết
5 30.479
Sắp xếp theo
    Tài liệu Văn hóa và Giải trí Xem thêm