Câu hỏi nâng cao Lịch sử lớp 11

Câu hỏi nâng cao Lịch sử lớp 11 có đáp án

VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh lớp 11 tài liệu Câu hỏi nâng cao Lịch sử lớp 11, nội dung tài liệu được cập nhật chi tiết và chính xác sẽ giúp các bạn học sinh học môn Lịch sử được tốt hơn. Mời thầy cô và các bạn học sinh tham khảo.

CÂU HỎI LỊCH SỬ NÂNG CAO LỚP 11

Câu 1: Trình bày nội dung cuộc Duy tân Minh Trị? Tại sao nói cuộc Duy tân Minh trị mang tính chất của một cuộc cách mạng tư sản?

Trả lời: Nội dung cuộc Duy tân là:

Về chính trị: thủ tiêu chế độ Mạc phủ, lập chính phủ mới, thực hiện bình đẳng ban bố quyền tự do

Về kinh tế: xóa bỏ độc quyền RĐPK thực hiện cải cách theo hướng TBCN

Về quân sự: được tổ chức huấn luyện theo kiểu phương Tây, chú trọng đóng tàu chiến SX vũ khí đạn dược

Giáo dục: chú trọng nội dung KHKT. Cử HS giỏi đi du học phương Tây

Nói vậy là vì: Bởi cuộc cải cách Minh Trị (Mâygi) đã làm được những điều sau: - Về kinh tế: xoá bỏ sự độc quyền về ruộng đất của giai cấp phong kiến, thống nhất tiền tệ, phát triển kinh tế TBCN ở nông thôn, xây dựng cơ sở hạ tầng, giao thông, liên lạc - Về chính trị: Chính phủ được tổ chức lại theo kiểu châu Âu gồm 12 bộ, Toà án mới cũng được thành lập theo kiểu tư sản Tóm lại là cuộc cải cách Minh Trị đã đưa Nhật Bản phát triển theo mô hình của các nước tư bản, tuy nhiên nó không do giai cấp tư sản lãnh đạo, không triệt để xoá bỏ sự thống trị của giai cấp địa chủ phong kiến, nên có thể gọi đây là một cuộc cách mạng tư sản không triệt để. Nó chưa phải là một cuộc cách mạng tư sản mà chỉ có ý nghĩa như một cuộc cách mạng tư sản mà thôi

Câu 2: Nêu những nét chính các phong trào yêu nước của nhân dân Trung Quốc từ giữa TK XIX đến đầu TK XX. Em có nhận xét gì về phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc từ giữa TK XIX đến đầu TK XX?

Trả lời: Những nét chính là:

Nội dung

khởi nghĩa Thái bình Thiên Quốc

Phong trào Duy Tân

Phong trào Nghĩa Hòa đoàn

Diễn biến chính

Bùng nổ ngày 1/1/1851 tại kim Điền (Quảng Tây) ® lan rộng khắp cả nước ® bị phong kiến đàn áp ® năm 1864 thất bại

Năm 1898 diễn ra cuộc vận động Duy Tân, tiến hành cải cách cứu vãn tình thế

Năm 1899 bùng nổ ở Sơn Đông lan sang Trực Lệ, Sơn Tây, tấn công sứ quán nước ngoài ở Bắc Kinh, bị liên quân 8 nước đế quốc tấn công ® thất bại

Lãnh đạo

Hồng Tú Toàn

Khang Hữu Vi, Lương Khải Siêu

 

Lực lượng

Nông dân

Quan lại, sỹ phu tiến bộ, vua Quang Tự

Nông dân

Tính chất - ý thức

Là cuộc khởi nghĩa nông dân vĩ đại chống phong kiến làm lung lay triều đình phong kiến Mãn Thanh

Cải cách dân chủ, tư sản, khởi xướng khuynh hướng dân chủ tư sản ở Trung Quốc

Phong trào yêu nước chống đế quốc. Giáng một đòn mạnh vào đế quốc.

Nhận xét: Cuộc đấu tranh của ND TQ cuối XIX đầu XX diễn ra sôi nổi nhưng đều thất bại. Nguyên nhân thất bại

+ Chưa có tổ chức chính Đảng lãnh đạo

+ Sự bảo thủ hèn nhát của triều đình PK

+ Do PK và ĐQ cấu kết đàn áp

Câu 3: Nêu cuộc cách mạng Tân Hợi. Vì sao gọi đây là cuộc cách mạng không triệt để?

Trả lời: Nội dung CM Tân Hợi là: -

Nguyên nhân:

+ Nhân dân TQ > < Đế quốc, phong kiến

+ Ngòi nổ của CM là do nhà Thanh trao quyền kiểm soát đường sắt cho ĐQ à PT “giữ đường” bùng nổ, nhân cơ hội đó ĐM Hội phát động đấu tranh

- Diễn biến:

+ Khởi nghĩa bùng nổ ở Vũ Xương 10/10/1911 à lan rộng khắp Miền Nam, Miền Trung

+ 29/12/1911 TTS làm Đại Tổng thống lâm thời, tuyên bố thành lập chính phủ lâm thời Trung Hoa dân quốc

+ Trước thắng lợi của CM, TS thương lượng với nhà Thanh, ĐQ cũng can thiệp

- Kết quả: Vua Thanh thoái vị, TTS từ chức, Viên Thế Khải làm Tổng thống.

- Tính chất – ý nghĩa:

+ CM mang tính chất cuộc CMTS không triệt để

+ Lật đổ CĐPK mở đường cho CNTB phát triển. Ảnh hưởng đến PTCM ở châu Á

Là cuộc CM chưa triệt để là vì: Cách mạng Tân Hợi là cuộc cách mạng dân chủ tư sản, do những người trí thức cấp tiến trong giai cấp tư sản và tiểu tư sản lãnh đạo, đã lật đổ triều đại Mãn Thanh, chấm dứt chế độ quân chủ chuyên chế tồn tại lâu đời ở Trung Quốc, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển, có ảnh hưởng nhất định đối với cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc ở một số nước Châu Á (trong đó có Việt Nam).

Song, cuộc cách mạng này bộc lộ một số mặt hạn chế, đó là:

+ Không giải quyết được vấn đề ruộng đất cho nông dân, một trong những vấn đề cơ bản của cách mạng. Chính vì vậy, họ không động viên được đông đảo quần chúng nông dân tham gia.

+ Không thủ tiêu thực sự giai cấp phong kiến, mà chỉ thỏa hiệp. Việc đem toàn bộ chính quyền cách mạng giao cho Lê Nguyên Hồng, và sau nữa là Viên Thế Khải, là một minh chứng.

+Không dám đụng chạm đến các nước đế quốc xâm lược, tức là không dám đấu tranh giành lại quyền lợi của dân tộc. Để rồi họ câu kết với Viên, giúp Viên củng cố thế lực, quay lại đoạt công và chống phá cách mạng.

Ngoài ra, các hạt nhân lãnh đạo Đồng Minh hội hãy còn non yếu về mặt đường lối và tổ chức, nên sự phối hợp hãy còn lỏng lẻo, nhiều khi tư tưởng cũng không đồng nhất

Câu 4: Trình bày những nét chung về tình hình các nước Đông Nam Á vào cuối TK XIX đến đầu TK XX? Vì sao Xiêm là nước duy nhất trong khu vực Đông Nam Á không trở thành thuộc địa của các nước phương Tây?

Trả lời

Xiêm không trở thành thuộc địa của các nước phương Tây là vì:

Siêm trở thành nước duy nhất ở ĐNA ko bị nô lệ vì: - chính sách ngoại giao mềm dẻo: + Siêm chấp nhận nhường lại phần đất Campuchia cho Pháp. Chỉ riêng vùng đất CPC giàu có và màu mỡ ấy đã đủ cho Pháp thỏa mãn từ số lượng vàng/ khoáng sản cũng như các kim loại quý khác được người Pháp khai thác. + Trở thành đồng minh trung thành khi các nước lớn cần đến: trong thời kỳ cả đông dương rơi vào tay người Mỹ, Siêm trở thành chư hầu của Mỹ. họ cho Mỹ mượn các vùng đất để làm căn cứ quân sự trong thời chiến tranh VN. - có những nhà lãnh đạo giỏi: +một trong những lời thề của nhà Vua Thái Lan trước khi nhậm chức đó là phải gìn giữ nền hòa bình cho đất nước bằng mọi giá. + chăm lo đời sống cho nhân dân của 1 nước nông nghiệp bằng những cải tiến nông nghiệp để đời sống người dân được ấm no.đức vua Thái lan hiện nay là một kỹ sư nông nghiệp. ông đã có những chính sách lớn lao để cải thiện đời sống của nhân dân Thái. =>khi họ đã thực sự làm tốt 2 điều này thì an ninh chính trị và sự thanh bình về đời sống vật chất của người dân càng được nâng cao.

Câu 5: Trình bày nguyên nhân và kết cục của chiến tranh thế giới thứ nhất? Phân tích tính chất của chiến tranh thế giới thứ nhất?

Trả lời: Nguyên nhân dẫn đến chiến tranh

- CNTB phát triển theo quy luật không đều làm thay đổi sâu sắc so sánh LL giữa các ĐQ ở cuối XIX đầu XX

- Sự phân chia thuộc địa giữa các ĐQ cũng không đều. ĐQ già (Anh, Pháp) nhiều thuộc địa. ĐQ trẻ (Đức, Mĩ) ít thuộc địa

=> Mâu thuẫn giữa các ĐQ về vấn đề thuộc địa nảy sinh và ngày càng gay gắt

- Các cuộc đấu tranh giành thuộc địa đã nổ ra ở nhiều nơi

- Trong cuộc chạy đua giành giật thuộc địa. Đức là kẻ hiếu chiến nhất. Đức đã cùng Áo – Hung, Italia thành lập “Phe liên minh”, năm 1882 chuẩn bị chiến tranh chia lại TG

- Để đối phó Anh đã ký với Nga và Pháp những hiệp ước tay đôi hình thành phe hiệp ước (đầu XX)

- Cả 2 khối quân sự đối đầu điên cuồng chạy đua vũ trang, chuẩn bị chiến tranh chia lại TG => chiến tranh ĐQ không thể tránh khỏi

- Nguyên cớ trực tiếp của chiến tranh là do một phần tử Xéc-bi ám sát hoàng thân kế vị ngôi vua Áo – Hung

Kết quả:

Hậu quả của Chiến tranh thế giới thứ nhất

* Hậu quả:

- CTTG I kết thúc với sự thất bại của phe liên minh, gây nên thiệt hại nặng nề về người và của: 10 triệu người chết, 20 triệu người bị thương, tiêu tốn 85 tỉ đôla

- CM tháng 10 Nga thành công đánh dấu bước chuyển biến lớn trong cục diện TG

* Tính chất:

- CTTG I là cuộc chiến tranh ĐQ phi nghĩa

Câu 6: Vì sao năm 1917 ở Nga đã diễn ra hai cuộc cách mạng? Trình bày ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng Mười.

Trả lời:

Cuộc Cách mạng tháng 2 - 1917 (theo lịch Nga) là của một cuộc cách mạng tư sản. Sau cuộc cách mạng này đã tồn tại song song hai chính quyền: Chính phủ tư sản lâm thời và Chính quyền Xô viết. Sự tồn tại song song này hoàn toàn không có lợi cho việc khôi phục những khủng hoảng và phát triển kinh tế nước Nga. Vì thế Lennin đã làm cuộc Cách mạng tháng Mười (tức là cuộc Cách mạng của chính quyền Xô viết lật nhằm lật đổ Chính phủ tư sản lâm thời).

Ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng 10 Nga

1. Với nước Nga:

- Cách mạng tháng 10 mở ra một kỉ nguyên mới và làm thay đổi hoàn toàn tình hình đất nước và số phận hàng triệu con người ở Nga.

+ Lần đầu tiên trong lịch sử nước Nga, giai cấp công nhân, nhân dân lao động và các dân tộc được giải phóng. Thoát khỏi mọi gông xiềng nô lệ, đứng lên làm chủ đất nước và vận mệnh của mình.

+ Lịch sử nước Nga bước sang một trang mới – một chế độ xã hội mới được thiết lập – chế độ xã hội chủ nghĩa với mục tiêu cao cả là xóa bỏ chế độ người bóc lột người; xây dựng một xã hội tự do, hạnh phúc, bình đẳng và công bằng cho mọi người lao động.

2. Với Thế giới:

- Cách mạng tháng 10 có ảnh hưởng mạnh mẽ tới tiến trình lịch sử và cục diện Thế giới:

+ Thắng lợi của Cách mạng tháng 10 và sự ra đời của nhà nước xã hội chủ nghĩa Xô Viết đầu tiên trên Thế giới đã làm cho chủ nghĩa tư bản không còn là một hệ thống hoàn chỉnh bao trùm Thế giới.

+ Thế giới đã phân chia thành 2 hệ thống xã hội đối lập:

.) Hệ thống xã hội Tư bản chủ nghĩa.

.) Hệ thống xã hội Xã hội chủ nghĩa.

- Cách mạng tháng 10 để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu cho Cách mạng Thế giới về sự lãnh đạo duy nhất của Đảng Cộng sản, về khối liên minh công nông và nghệ thuật chớp thời cơ để giành thắng lợi.

- Cách mạng tháng 10 đã cổ vũ mạnh mẽ phong trào Cách mạng của giai cấp công nhân Quốc tế, chỉ ra cho họ con đường đi tới thắng lợi trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa tư bản.

Câu 7: Nêu nội dung cơ bản và tác động của Chính sách kinh tế mới. Nêu những thành tựu của Liên Xô qua hai kế hoạch 5 năm đầu tiên.

Trả lời: Chính sách kinh tế mới

- Thay thế chế độ trưng thu lương thực thừa bằng thu thuế lương thực. Nông dân được toàn quyền sử dụng số dư thừa, kể cả tự do bán ra thị trường.

- Công nghiệp: Nhà nước tập trung lực lượng và phương tiện vào việc khôi phục và phát triển những ngành công nghiệp nặng; cho phép tư nhân được thuê (hoặc xây dựng) những xí nghiệp loại nhỏ, khuyến khích tư bản nước ngoài đầu tư kinh doanh ở Nga; Nhà nước nắm các mạch máu kinh tế: công nghiệp, giao thông vận tải, ngân hàng, ngoại thương… Chấn chỉnh, tổ chức lại việc quản lý sản xuất công nghiệp, cải tiến chế độ tiền lương, phần lớn các xí nghiệp chuyển sang chế độ hoạch toán kinh tế.

- Thương nghiệp và tiền tệ: Tư nhân được tự do buôn bán và trao đổi, phát triển thương nghiệp, khôi phục và đẩy mạnh mối liên hệ giữa thành thị và nông thôn; tiến hành cải cách tiền tệ, phát hành đồng rúp mới….

Thực chất của Chính sách kinh tế mới là chuyển từ nền kinh tế mà Nhà nước nắm độc quyền về mọi mặt, dựa trên cơ sở cưỡng bức lao động, trưng thu và cung cấp theo kiểu “cộng sản thời chiến” (do hoàn cảnh có chiến tranh) sang một nền kinh tế hàng hóa có sự điều tiết của Nhà nước, công nhận sự tồn tại và phát triển của nhiều thành phần kinh tế khác nhau (trong một thời gian nhất định); sử dụng vốn, kỹ thuật và kinh nghiệm của tư bản trong và ngoài nước để thúc đẩy nền kinh tế phát triển.

+ Tác dụng: - Nông dân yên tâm, phấn khởi sản xuất. Sản xuất nông nghiệp nhanh chóng được phục hồi và phát triển, đảm bảo cung cấp lương thực, nông phẩm cho thành phố và các trung tâm công nghiệp. Sản xuất công nghiệp và hoạt động thương nghiệp được khôi phục và gia tăng.

- Tình hình chính trị, xã hội ngày càng ổn định, khối liên minh công nông, chỗ dựa của chính quyền Xô viết, được củng cố.

- Những bài học của Chính sách kinh tế mới vẫn còn có ý nghĩa phổ biến hiện nay đối với công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở những nước có nền kinh tế chậm phát triển, sức sản xuất còn yếu kém.

Thành tựu: - Thành tựu kế hoạch 5 năm

+ Liên Xô thành nước công nghiệp, sản lượng công nghiệp chiếm 70%GDP…

+ Thành nhiều nông trường quốc doanh, được trang bị máy móc hiện đại…

+ Cách mạng văn hoá được tiến hành sâu rộng, thực hiện chế độ giáo dục bắt buộc, ….

- Thành tựu kế hoạch 5 năm lần 2 (1 điểm)

+ Sản lượng công nghiệp chiếm 14% sản lượng công nghiệp thế giới, đứng đầu châu Âu và thứ 2 thế giới sau Mĩ.

+ Hoàn thành tập thể hoá nông nghiệp, hơn 93% hộ nông dân vào hợp tác xã...

+ Thanh toán nạn mù chữ, xây dựng hệ thống giáo dục thống nhất, hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học…

+ Các giai cấp bóc lột bị xoá bỏ…

Câu 8: Tại sao nói cuộc khủng hoảng kinh tế 1929- 1933 lại dẫn tới nguy cơ một cuộc chiến tranh mới?

Trả lời: Cuộc khủng hoảng 1929-1933 không những tàn phá nền KT mà còn gây ra những hậu quả tai hại về mặt CT và XH cho CNTB. Sự phát triển không đều, thậm chí có sự khác biệt nhau về hình thức thống trị giữa các nước TBCN đã hình thành từ giữa những năm khủng hoảng KT. Các nước không có hoặc có ít thuộc địa ngày càng thiếu vốn, thiếu nguyên liệu và thị trường đã đi theo con đường phát xít hóa chế độ chính trị hòng cứu vãn tình trạng khủng hoảng nghiêm trọng của mình (VD: Đức, Italia, Nhật Bản). Những năm 30, Italia đã tiến sâu vào con đường phát xít hóa và tham vọng xâm chiếm lãnh thổ các nước khác rất trắng trợn khi đưa quân xâm lược Êtiopi năm 1935. Tại Đức, sau khi lên nắm chính quyền vào năm 1933, Hitle vội vã tổng động viên và huấn luyện quân sự cho toàn thể thanh niên Đức và chiếm Rênani năm 1936, xé bỏ Hòa ước Lôcácnô. Nước Nhật quân phiệt sau khi bám trụ vững chắc ở Mãn Châu, liền ra sức chuẩn bị chiến tranh xâm lược trên quy mô lớn và kí với nước Đức phát xít một hiệp ước, hình thành phe trục Béclin-Tôkiô. Những lò lửa chiến tranh xuất hiện.

Trong khi đó, các nước như Mỹ, Anh, Pháp,... vì có thuộc địa, vốn và thị trường, có thể thoát ra khỏi khủng hoảng bằng những cải cách KT - XH một cách ôn hoà, cho nên duy trì nguyên trạng hệ thống Vécxai - Oasinhton.

Quan hệ giữa các cường quốc CNTB vào những năm 30 đã chuyển biến ngày càng phức tạp. Sự hình thành 2 khối đối lập - Đức, Italia, Nhật Bản và Anh, Pháp, Mĩ và cuộc chạy đua vũ trang của hai khối đó đã báo hiệu một cuộc chiến tranh mới không thể tránh khỏi.

Câu 9: Trong những năm 1933- 1939, chính phủ Hít-le đã thực hiện chính sách kinh tế, chính trị và đối ngoại như thế nào? Nhận xét về chính sách đối nội và đối ngoại của Hítle.

Trả lời: - Hítle đã thực hiện các chính sách tối phản động về chính trị, kinh tế, đối ngoại

- Chính trị:

+ Công khai khủng bố các đảng phái DC tiến bộ, đặt ĐCS ra ngoài vòng PL.

+ Thủ tiêu nền cộng hòa Vaima, thiết lập nền chuyên chính độc tài do Hítle làm thủ lĩnh tối cao và tuyệt đối

- Kinh tế: tổ chức theo hướng tập trung mệnh lệnh, phục vụ nhu cầu quân sự

- Đối ngoại:

+ Tuyên bố rút khỏi hội Quốc liên để được tự do hành động

+ Ra lệnh tổng động viên quân dịch, xây dựng nước Đức trở thành một trại lính khổng lồ

+ Ký với Nhật “Hiệp ước chống QTCS”, hình thành khối phát xít Đức – Ý – Nhật

Mục tiêu: Nhằm tiến tới phát động cuộc chiến tranh để phân chia lại TG

Câu 10: Em hãy nêu những điểm cơ bản và tác dụng trong Chính sách mới của Tổng thống Ru-dơ-ven trong việc đưa nước Mĩ thoát khỏi khủng hoảng 1929-1933

Trả lời:

Chính sách mới của tổng thống Ru- dơ - ven.

- Cuối 1932 Rudơven đã thực hiện một hệ thống các chính sách biện pháp của nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế – tài chính, chính trị XH, được gọi chung là chính sách mới.

- Nội dung:

+ Nhà nước can thiệp vào đời sống kinh tế.

+ Giải quyết nạn thất nghiệp thông qua các đạo luật

=> Nhà nước dùng sức mạnh và biện pháp để điều tiết kinh tế, giải quyết các vấn đề chính trị XH, vai trò của nhà nước được tăng cường.

- Kết quả:

+ Giải quyết việc làm cho người thất nghiệp, xoa dịu mâu thuẫn XH

+ Khôi phục được SX

+ Thu nhập quốc dân tăng liên tục từ sau 1933

- Đối ngoại:

+ Thực hiện chính sách “láng giềng thân thiện”

+ 11/1939 công nhận và đặt quan hệ ngoại giao với LX

+ Trung lập với các xung đột quân sự ngoài châu Âu

---------------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Câu hỏi nâng cao Lịch sử lớp 11. Chắc hẳn qua bài viết bạn đọc đã nắm được những ý chính cũng như trau dồi được nội dung kiến thức của bài viết rồi đúng không ạ? Hi vọng qua bài viết này bạn đọc có thêm tài liệu để học tập nhé. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Lịch sử lớp 11, Thi thpt Quốc gia môn Văn, Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử, Thi thpt Quốc gia môn Địa lý mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
7 22.990
Sắp xếp theo

Lịch sử lớp 11

Xem thêm