Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Lịch sử 11 bài 10: Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 - 1941)

VnDoc xin giới thiệu bài Lý thuyết Lịch sử lớp 11 bài 10: Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 - 1941) vừa được chúng tôi sưu tầm và đăng tải. Bài viết tổng hợp các câu hỏi lí thuyết trong chương trình giảng dạy môn Lịch sử lớp 11. Mời quý thầy cô cùng các bạn tham khảo chi tiết và tải về tài liệu dưới đây.

A/ Lý thuyết Lịch sử 11 bài 10

Lý thuyết Lịch sử 11 bài 10: Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 - 1941)

Quốc huy của Liên Xô

I. Chính sách kinh tế mới và công cuộc khôi phục kinh tế (1921 - 1925)

1. Chính sách kinh tế mới

* Hoàn cảnh lịch sử

 • Sau 7 năm chiến tranh liên miên, nền kinh tế quốc dân bị tàn phá nghiêm trọng.
 • Tình hình chính trị không ổn định. Các lực lượng phản cách mạng điên cuồng chống phá gây bạo loạn ở nhiều nơi.
 • Chính sách cộng sản thời chiến đã lạc hậu kìm hãm nền kinh tế, khiến nhân dân bất bình.
 • Nước Nga Xô viết lâm vào khủng hoảng.
 • Tháng 3/1921 Đảng Bôn-sê-vích quyết định thực hiện Chính sách Kinh tế mới (NEP) do Lê-nin đề xướng.

* Nội dung

 • Nông nghiệp: thay thế chế độ trưng thu lương thực thừa bằng thu thuế lương thực, (ban hành thuế nông nghiệp).
 • Công nghiệp:
  • Nhà nước khôi phục công nghiệp nặng.
  • Tư nhân xây dựng những xí nghiệp nhỏ,dưới 20 công nhân.
  • Khuyến khích nước ngoài đầu tư vào nước Nga.
  • Nhà nước nắm các ngành kinh tế chủ chốt.
 • Thực chất là chuyển nền kinh tế do nhà nước độc quyền sang nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần do nhà nước kiểm soát, khôi phục lại nền kinh tế hàng hóa..

* Tác dụng - ý nghĩa

 • Thúc đẩy kinh tế quốc dân chuyển biến rõ rệt, giúp nhân dân Xô viết vượt qua khó khăn, hoàn thành khôi phục kinh tế.
 • Là bài học đối với công cuộc xây dựng của một số nước xã hội chủ nghĩa. Nên Đảng Bôn sê Vích thực hiện chính sách kinh tế mới 3-1921.

Lý thuyết Lịch sử 11 bài 10: Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 - 1941)

Áp phích năm 1921: “Chúng ta tuyên chiến với hậu quả của chiến tranh”

2. Liên bang Xô viết thành lập

 • Tháng 12/1922 Đại hội Xô viết toàn Nga đã tuyên bố thành lập Liên Bang cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết (Liên Xô).
 • Gồm 4 nước cộng hòa, 4 quốc gia đầu tiên là Nga, Ukraina, Bêlôruxia và Zakapkazơ (Azecbaijan, Acmênia, Gruzia),đến năm 1940 có thêm 11 nước.

Lý thuyết Lịch sử 11 bài 10: Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 - 1941)

Lược đồ Liên Xô năm 1940

II. Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô (1925 - 1941)

1. Những kế hoạch 5 năm đầu tiên và thành tựu

* Công nghiệp: thực hiện công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa

 • Sau công cuộc khôi phục kinh tế Liên Xô vẫn là một nước nông nghiệp lạc hậu. Kinh tế bị bao vây, kỹ thuật, thiết bị lệ thuộc nước ngoài.
 • Đảng Cộng sản đề ra nhiệm vụ công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa.
 • Mục đích: đưa Liên Xô trở thành một nước công nghiệp có những ngành công nghiệp chủ chốt
 • Biện pháp:
  • Ưu tiên phát triển công nghiệp nặng.
  • Có mục tiêu cụ thể cho từng kế hoạch dài hạn, kế hoạch năm năm lần thứ nhất 1928 - 1932) và kế hoạch năm năm lần thứ hai (1933 - 1937).
 • Kết quả: Năm 1937 sản lượng công nghiệp chiếm 77,4% tổng sản phẩm quốc dân.

* Công nghiệp: ưu tiên tập thể hóa nông nghiệp, đưa 93% số nông hộ với 90% diện tích đất canh tác vào nền nông nghiệp tập thể hóa, có qui mô sản xuất lớn và cơ giới hoá

* Văn hóa - giáo dục: thanh toán nạn mù chữ, phát triển mạng lưới giáo dục phổ thông, phổ cập tiểu học trong cả nước, phổ cập trung học cơ sở thành phố.

* Xã hội: cơ cấu giai cấp thay đổi xã hội chỉ còn 2 giai cấp lao động là công nhân, nông dân và trí thức xã hội chủ nghĩa.

 • Từ năm 1937 Liên Xô tiếp tục thực hiện kế hoạch 5 năm lần ba, sang tháng 6/1941 Đức tấn công Liên Xô, công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội bị gián đoạn.

Mặc dù còn có những hạn chế song công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô 1925 - 1941 vẫn đạt được những thành tựu to lớn, tạo nên những biến đổi nhiều mặt, có lợi cho nhân dân, xây dựng lại lực lượng vũ trang hùng mạnh để bảo vệ tổ quốc, giúp đỡ phong trào cách mạng thế giới

2. Quan hệ ngoại giao của Liên Xô

 • Liên Xô đã từng bước xác lập quan hệ ngoại giao với một số nước láng giềng châu Á, châu Âu.
 • Từng bước phá vỡ chính sách bao vây cô lập về kinh tế và ngoại giao của các nước đế quốc.
 • Bằng những biện pháp đấu tranh kiên quyết và mềm dẻo, chỉ trong vòng 4 năm (1922 - 1925)Liên Xô đã được các cường quốc tư bản: Đức, Anh, Italia, Pháp, Nhật, lần lượt công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao
 • Thiết lập ngoại giao với 20 nước.
 • Năm 1933, Mĩ công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao với Liên Xô. Đó là thắng lợi lớn của nền ngoại giao Xô viết, khẳng định uy tín của Liên Xô trên trường quốc tế.

Lý thuyết Lịch sử 11 bài 10: Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 - 1941)

Nhà máy thuỷ điện Dniev trên sông Dniev lớn nhất thế giới.

B/ Trắc nghiệm Lịch sử 11 bài 10

Câu 1. Đảng Bôn-sê-vích Nga quyết định thực hiện Chính sách kinh tế mới (NEP) do Lê-nin đề xướng khi nào?

 1. 2/1919.
 2. 3/1920.
 3. 3/1921.
 4. 12/1922.

Câu 2. Chính sách kinh tế mới về nông nghiệp của Liên Xô có nội dung cơ bản là gì?

 1. Thực hiện chế độ trưng thu lương thực thừa.
 2. Nông dân không được phép trao đổi lương thực trên thị trường.
 3. Thay thế trưng thu lương thực thừa bằng thu thuế lương thực .
 4. Thuế lương thực nộp bằng tiền.

Câu 3. Trong công nghiệp, Chính sách kinh tế mới của Liên Xô thực hiện nội dung gì?

 1. Hạn chế tư bản nước ngoài đầu tư, kinh doanh ở Nga.
 2. Cho phép tư nhân được thuê hoặc xây dựng những xí nghiệp nhỏ.
 3. Nhà nước tư nhân hóa các ngành kinh tế then chốt.
 4. Thực hiện chế độ quản lí bao cấp đối với các xí nghiệp.

Câu 4. Bản chất của Chính sách kinh tế mới là xây dựng nền kinh tế

 1. Độc quyền nhà nước.
 2. Thị trường tự do.
 3. Nhiều thành phần có sự kiểm soát của nhà nước.
 4. Nông nghiệp tập thể hóa có quy mô sản xuất lớn.

Câu 5. Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết (gọi tắt là Liên Xô) thành lập tháng 12/1922 bao gồm mấy nước cộng hòa?

 1. 4 nước.
 2. 5 nước.
 3. 7 nước.
 4. 15 nước.

Câu 6. Liên Xô bước vào thời kì xây dựng chủ nghĩa xã hội với nhiệm vụ trọng tâm sau khi hoàn thành công cuộc khôi phục kinh tế (1921 - 1925) là gì?

 1. Tập thể hóa nông nghiệp.
 2. Tự do hóa thương mại.
 3. Phát triển công nghiệp nặng.
 4. Công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa.

Câu 7. Thành tựu lớn nhất của Liên Xô về kinh tế sau khi hoàn thành hai kế hoạch 5 năm đầu tiên là gì?

 1. Trở thành một nước công - nông nghiệp
 2. Trở thành một cường quốc công nghiệp xã hội chủ nghĩa
 3. Sản lượng công nghiệp chiếm 77,4% tổng sản phẩm quốc dân
 4. Xây dựng được nền nông nghiệp tập thể hóa có quy mô sản xuất lớn

Câu 8. Cho đến năm 1941, Liên Xô có biến đổi cơ bản gì về cơ cấu giai cấp trong xã hội?

 1. Các giai cấp bóc lột xóa bỏ hoàn toàn.
 2. Các giai cấp bóc lột đang dần bị xóa bỏ.
 3. Xã hội chỉ còn hai giai cấp lao động là công nhân và nông dân.
 4. Xã hội chỉ còn giai cấp công nhân.

Câu 9. Năm 1933, Liên Xô đã thiết lập được quan hệ ngoại giao với quốc gia nào?

 1. Anh.
 2. Đức.
 3. Mĩ.
 4. Pháp.

Câu 10. Nội dung cơ bản của "Chính sách kinh tế mới" mà nước Nga thực hiện là

 1. Nhà nước Xô viết nắm độc quyền kinh tế về mọi mặt.
 2. Nhà nước kiểm soát toàn bộ nền công nghiệp, trưng thu lương của công nhân.
 3. Tạo ra nền kinh tế nhiều thành phần, nhưng vẫn đặt dưới sự kiểm soát từ nhà nước.
 4. Thi hành chế độ lao động cưỡng bức đối với mọi công dân.

Câu 11. Nhiệm vụ trọng tâm trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô từ năm 1925 - 1941 là

 1. Phát triển công nghiệp nhẹ.
 2. Phát triển công nghiệp quốc phòng.
 3. Công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa.
 4. Phát triển giao thông vận tải.

Câu 12. Thành tựu lớn nhất của Liên Xô trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội từ 1921 - 1941 là

 1. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng tăng lên.
 2. Liên Xô từ một nước nông nghiệp (chiếm 2/3 tổng sản phẩm kinh tế quốc dân) trở thành một nước công nghiệp, đứng đầu châu Âu và thứ hai thế giới (sau Mĩ).
 3. Hoàn thành tập thể hóa nông nghiệp.
 4. Hơn 60 triệu người dân Liên Xô đã thoát nạn mù chữ.

Câu 13. Nhân dân Liên Xô tạm ngừng công cuộc xây dựng đất nước trong khi đang tiến hành kế hoạch 5 năm lần thứ 3 vì

 1. Đđã hoàn thành công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội trước thời hạn.
 2. Các nước đế quốc bao vây, tấn công nên Liên Xô phải tiến hành cuộc chiến tranh giữ nước.
 3. Chuyển sang kế hoạch xây dựng chủ nghĩa xã hội dài hạn.
 4. Phát xít Đức tấn công Liên Xô tháng 6/1941, nhân dân Liên Xô phải tiến hành cuộc chiến tranh vệ quốc.

Câu 14. Liên Xô thực hiện chính sách kinh tế mới "NEP" lại bắt đầu từ nông nghiệp vì

 1. Nông dân chiếm tuyệt đối trong xã hội.
 2. Nông nghiệp là ngành kinh tế then chốt trong xã hội.
 3. Chính sách Trưng thu lương thực thừa đang làm nhân dân bất bình.
 4. Các sản phẩm nông nghiệp đáp ứng được nhu cầu xuất khẩu của đất nước.

Câu 15. Kế hoạch 5 năm lần thứ nhất và lần thứ hai của Liên Xô đều hoàn thành vượt thời gian chứng tỏ điều gì?

 1. Chế độ mới đã phát huy hết khả năng, trí tuệ và tinh thần của người lao động trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội.
 2. Sự nóng vội đốt cháy giai đoạn của Liên xô trong việc xây dựng chủ nghĩa xã hội.
 3. Liên xô đã trở thành 1 cường quốc công nghiệp đứng số 1 thế giới.
 4. Liên xô đã hoàn thành triệt để công nghiệp hoá đất nước.

Câu 16. Từ 1922 đến 1933 nhiều nước trên thế giới đã công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao với Liên Xô điều này chứng tỏ

 1. Khẳng định uy tín ngày càng cao của Liên Xô trên trường quốc tế.
 2. Các nước Đế quốc đã nể sợ Liên Xô.
 3. Liên Xô trở thành thị trường tiềm năng đối với nền kinh tế các nước lớn.
 4. Mâu thẫn giữa TBCN và XHCN đã chấm hết.

Câu 17. Các nước Đức, Anh, Ý, Pháp, Nhật công nhận quan hệ ngoại giao với Liên Xô trong những năm

 1. 1922-1925.
 2. 1921-1925.
 3. 1922-1924.
 4. 1922-1928.

Câu 18. Mĩ - cường quốc tư bản đứng đầu thế giới đã công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao với Liên Xô vào năm

 1. 1931.
 2. 1932.
 3. 1933.
 4. 1939.

Câu 19. Để khôi phục kinh tế sau chiến tranh, tháng 3/1921 Lê-nin và Đảng Bôn-sê-vích đã:

A. ban hành Sắc lệnh hoà bình và Sắc lệnh ruộng đất.
B. ban hành Chính sách cộng sản thời chiến.
C. ban hành Chính sách kinh tế mới.
D. cải cách chính phủ.

Câu 20. Khó khăn lớn nhất của nước Nga Xô viết từ năm 1918 đến năm 1920 là gì?

A. Nền kinh tế bị kiệt quệ do chiến tranh tàn phá.
B. Chính quyền Xô viết mới thành lập, còn quá non trẻ.
C. 14 nước để quốc cấu kết với bọn phản động trong nước mở cuộc tấn công vũ trang vào nước Nga.
D. Bọn phản động trong nước ngóc đầu dậy chống phá chính quyền cách mạng.

Câu 21. “NEP” là cụm từ viết tắt của:

A. Chính sách cộng sản thời chiến.
B. các kế hoạch năm năm của Liện Xô tư năm 1321 đến 1941.
C. Liên bang cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết.
D. Chính sách kinh tế mới.

Câu 22. Tháng 3 – 1921 Đảng Bôsêvích Nga quyết định thực hiện

A. Cải cách ruộng đất
B. Chính sách cộng sản thời chiến
C. Chính sách kinh tế mới
D. Hợp tác hóa nông nghiệp

Câu 23. Trong Chính sách kinh tế mới, ngành kinh tế nào ở Nga chưa được chú trọng thực hiện cải cách

A. Công nghiệp
B. Nông nghiệp
C. Du lịch
D. Thương nghiệp và tiền tệ

Câu 24. Trong nông nghiệp, Chính sách kinh tế mới đề ra chủ trương gì?

A. Thay thế chế độ trưng thu lương thực thừa bằng thu thuế lương thực
B. Nông dân phải bán một phần số lương thực dư thừa cho Nhà nước
C. Thay thế thuế lương thực từ nộp bằng hiện vật sang nộp bằng tiền
D. Cơ giới hóa nông nghiệp

-------------------------------------

Như vậy VnDoc đã giới thiệu các bạn tài liệu Lý thuyết Lịch sử lớp 11 bài 10: Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 - 1941). Hi vọng đây là tài liệu hữu ích giúp bạn đọc có thể học tập tốt hơn môn Lịch sử lớp 11. Và để giúp bạn đọc có thêm nhiều tài liệu học tập hơn nữa, VnDoc.com mời các bạn học sinh cùng tham khảo thêm một số tài liệu học tập được chúng tôi biên soạn và tổng hợp tại các mục sau: Trắc nghiệm Lịch sử 11, Giải bài tập Lịch Sử 11, Giải vở bài tập Lịch sử 11, Lịch Sử 11 Nâng cao, Giải tập bản đồ Lịch Sử 11, Tài liệu học tập lớp 11.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 11, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 11 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 11. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
6
Sắp xếp theo

  Lịch sử lớp 11

  Xem thêm