Lịch sử 11 bài 18: Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại (phần từ năm 1917 đến năm 1945)

VnDoc xin giới thiệu bài Lý thuyết Lịch sử lớp 11 bài 18: Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại (phần từ năm 1917 đến năm 1945) được chúng tôi sưu tầm và đăng tải, tổng hợp các câu hỏi lí thuyết trong chương trình giảng dạy môn Lịch sử lớp 11. Mời quý thầy cô cùng các bạn tham khảo tài liệu dưới đây.

Lưu ý: Nếu bạn muốn Tải bài viết này về máy tính hoặc điện thoại, vui lòng kéo xuống cuối bài viết

A/ Lý thuyết Lịch sử 11 bài 18

Lý thuyết Lịch sử 11 bài 18: Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại (phần từ năm 1917 đến năm 1945)

Lược đồ Liên Xô năm 1940

I. Những kiến thức cơ bản về lịch sử thế giới hiện đại (1917 – 1945)

1. Liên Xô (nước Nga)

Thời gian

Sự kiện

Diễn biến chính

Kết quả, ý nghĩa

Tháng 2/1917

Cách mạng tháng Hai

- Tổng bãi công chính trị ở Pê-tơ-rô-grát.

- Khởi nghĩa vũ trang

- Nga hoàng bị lật đổ

 

- Lật đổ chế độ Nga hoàng

- Hai chính quyền song song tồn tại

- Cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới

Tháng 11/1917

Cách mạng XHCN

- 25/10/1917,chiếm Cung điện Mùa Đông, toàn bộ chính phủ lâm thời tư sản bị bắt.

- Chính quyền Xô viết thành lập do Lê-nin đứng đầu.

- Thành lập chính quyền Xô Viết do Lê-nin đứng đầu.

- Nhân dân lao động Nga được làm chủ đất nước và vận mệnh mình.

- Cổ vũ mạnh mẽ phong trào cách mạng thế giới theo đường lối cách mạng vô sản

1918 - 1920

Chống thù trong giặc ngoài

Quân đội 14 nước đế quốc cấu kết với bọn phản động trong nước mở cuộc tấn công vũ trang vào nước Nga Xô viết.

- Đẩy lùi cuộc tấn công của kẻ thù.

- Nhà nước Xô viết được bảo vệ và giữ vững.

   

- Thực hiện chính sách “Cộng sản thời chiến”.

 

1921 - 1925

Chính sách kinh tế mới và công cuộc khôi phục kinh tế

- Trong nông nghiệp thay thế chế độ trưng thu lương thực thừa bằng thu thế lương thực.

- Trong công nghiệp, tập trung khôi phục công nghiệp nặng.

- Trong thương nghiệp: tự do buôn bán, phát hành đồng Rup mới.

- Hoàn thành công cuộc khôi phục kinh tế.

- Phục vụ cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở một số nước hiện nay.

Tháng 12/1922

Liên bang cộng hòa xã hộichủ nghĩa Xô viết thành lập (Liên Xô ).

- Gồm 4 nước Cộng hòa Xô viết đầu tiên là Nga, Ucrâin, Bêlorutxia và ngoại Cápcadơ.

- Tăng cường sức mạnh về mọi mặt để xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội.

1925 - 1941

Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội

Thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1928 - 1932)

- Kế hoạch 5 năm lần thứ hai (1933 - 1937)

- Kế hoạch 5 năm lần thứ 3 (từ năm 1937) bị gián đoạn do phát xít Đức tấn công 6/1941.

- Đưa Liên Xô từ một nước nông nghiệp lạc hậu thành một cường quốc công nghiệp xã hội chủ nghĩa, có nền văn hóa, khoa học kỹ thuật tiên tiến và vị thế quan trọng trên trường quốc tế.

1941 - 1945

Chiến tranh vệ quốc vĩ đại

- Giải phóng lãnh thổ Liên Xô.

- Giải phóng các nước Trung và Đông Âu.

- Tiêu diệt phát xít Đức ở Béclin, tấn công đạo quân Quan Đông của Nhật ở Mãn Châu.

- Là lực lượng trụ cột góp phần quyết định trong việc tiêu diệt chủ nghĩa phát xít.

- Bảo vệ vững chắc tổ Quốc xã hội chủ nghĩa, tiếp tục xây dựng chủ nghĩa xã hội.

2. Các nước tư bản chủ nghĩa

Thời gian

Sự kiện

Diễn biến chính

Kết quả, ý nghĩa

1919 - 1922

Hội nghị Véc xai và Oa-sinh-tơn

- Kí kết hòa ước giữa các nước thắng trận và bại trận.

- Các nước bại trận chịu những điều khoản nặng nề

Một trật tự thế giới mới : trật tự Véc-xai -Oa-sinh-tơn và Hội quốc liên.

- Mâu thuẫn giữa các đế quốc tiếp tục căng thẳng.

1918 -1923

Khủng hoảng kinh tế, chính trị

- Kinh tế các nước CNTB không ổn định

- Cao trào cách mạng 1918 -1923 dâng cao

Phong trào cách mạng thế giới phát triển mạnh, Quốc tế Cộng sản thành lập (1919)

1924 - 1929

Thời kì ổn định tạm thời

- Kinh tế các nước tư bản ổn định và phát triển, đặc biệt là Mĩ.

- Kinh tế bộc lộ nhiều nhược điểm.

Giai đoạn ổn định tạm thời nhưng ẩn chứa nhiều mầm mống dẫn đến khủng hoảng.

1929 - 1933

Khủng hoảng kinh tế thế giới

- Nổ ra đầu tiên ở Mĩ, lan rộng khắp thế giới, tàn phá nặng nề nền kinh tế, chính trị các nước tư bản, làm xã hội rối loạn.

- Phong trào cách mạng bùng nổ.

Các nước tư bản lối thoát bằng những cách khác nhau: cải cách kinh tế, xã hội (Anh, Pháp, Mĩ), hoặc thiết lập chế độ phát xít (Đức, I-ta-li-a, Nhật)

 

1933

Chủ nghĩa phát xít lên cầm quyền ở Đức.

- Ngày 30/1/1933 Hít-le lên làm Thủ tướng.

Chính phủ, thiết lập chế độ độc tài phát xít ở Đức.

- Thi hành chính sách, chính trị, kinh tế, đối ngoại phản động nhằm phát động chiến tranh phân chia lại thế giới.

- Mở ra thời kỳ đen tối trong lịch sử nước Đức

- Báo hiệu nguy cơ chiến tranh thế giới.

 

1933 - 1935

Chính sách mới (New Deal) của Tổng thống Mĩ Ru-dơ-ven

Thực hiện một hệ thống các chính sách, biện pháp của nhà nước trên các lĩnh vực KT tài chính và chính trị xã hội.

- Cứu chủ nghĩa tư bản Mĩ khỏi cơn nguy kịch.

- Làm cho nước Mĩ duy trì được chế độ dân chủ tư sản, không đi theo con đường chủ nghĩa phát xít

1933 - 1939

Chủ nghĩa phát xít xuất hiện và lên cầm quyền ở Đức, I-ta-li-a, Nhật.

- Chủ nghĩa phát xít, quân phiệt lên cầm quyền ở Đức, I-ta-li-a, Nhật, ra sức chạy đua vũ trang, chuẩn bị chiến tranh chia lại thế giới.

- Liên Xô muốn liên minh với tư bản chống phát xít nhưng bị từ chối. Anh, Pháp dung dưỡng phát xít để chống Liên Xô. Mĩ giữ thái độ trung lập

- Mặt trận nhân dân chống phát xít hình thành và thắng lợi ở nhiều nước.

- Thế giới hình thành 2 khối đế quốc đối đầu nhau, làm quan hệ quốc tế luôn căng thẳng.

-Tạo điều kiện cho Đức gây chiến..

1939 – 1945

Chiến tranh thế giới thứ hai

- Lúc đầu là cuộc chiến giữa hai khối đế quốc.

- Sau khi Liên Xô và Mĩ tham chiến, Mặt trận Đồng minh chống phát xít hình thành

- Chủ nghĩa phát xít bại trận, thắng lợi thuộc về phe Đồng minh..

- Hội nghị I-an-ta được triệu tập để thiết lập trật tự thế giới mới.

3. Các nước châu Á

Thời gian

Sự kiện

Diễn biến chính

Kết quả, ý nghĩa

1918 - 1923

Cao trào cách mạng giải phóng dân tộc

- Phong trào Ngũ Tứ ở Trung Quốc.

- Cuộc đấu tranh của nhân dân Mông Cổ, Ấn Độ …

- Cổ vũ tinh thần đấu tranh của nhân dân châu Á.

- Chuẩn bị cho bước phát triển ở giai đoạn sau.

1924 – 1929

Phong trào giải phóng dân tộc phát triển

- Nội chiến ở Trung Quốc.

- Phong trào công nhân và những hoạt động của Đảng Quốc đại ở Ấn Độ., Đảng Cộng sản ở In-đô-nê-xi-a.

- Giáng đòn mạnh vào các thế lực thống trị.

1929 - 1939

Phong trào giải phóng dân tộc và lập Mặt trận nhân dân chống phát xít.

- Đấu tranh chống chế độ phản động Tưởng Giới Thạch và phát xít Nhật ở Trung Quốc.

- Nhiều Đảng Cộng sản được thành lập: Ấn Độ (1939), Việt Nam (1930).

- Thành lập Mặt trận nhân dân chống phát xít ở Việt Nam (1936), In-đô-nê-xi-a (1929)

Tạo nên làn sóng cách mạng chống đế quốc, thực dân, phát xít ở các nước châu Á

1939 – 1945

Phong trào GPDT trong Chiến tranh thế giới thứ hai.

- Trung Quốc: Kết thúc thắng lợi 8 năm kháng chiến chống Nhật.

- Đông Nam Á: nhiều nước giành được độc lập: Việt Nam, In-đô-nê-xi-a (8/1945), Lào (10/1945)

Nhiều nước châu Á giành độc lập, góp phần quan trọng vào cuộc đấu tranh tiêu diệt phát xít trong Chiến tranh thế giới thứ hai.

II. Những nội dung chính của lịch sử thế giới hiện đại (1917 - 1945)

1. Sự phát triển khoa học - kĩ thuật đã thúc đẩy kinh tế thế giới phát triển với tốc độ cao, làm thay đổi đời sống chính trị, văn hóa, xã hội của các quốc gia, dân tộc.

2. Chủ nghĩa xã hội được xác lập ở một nước đầu tiên trên thế giới (Liên Xô), nằm giữa vòng vây của chủ nghĩa tư bản. Chỉ trong thời gian ngắn, Liên Xô đã vươn lên trở thành một cường quốc công nghiệp thứ hai thế giới, có nền văn hóa, khoa học – kĩ thuật tiên tiến và vị thế quan trọng trên trường quốc tế.

3. Phong trào cách mạng thế giới bước sang thời kì phát triển mới từ sau thắng lợi của cách mạng tháng Mười và sự kết thúc của Chiến tranh thế giới thứ hai, qua các bước chính:

 • Cao trào cách mạng 1918 – 1923 và sự thành lập Quốc tế Cộng sản.
 • Phong trào cách mạng những năm khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 – 1933)
 • Phong trào Mặt trận nhân dân chống phát xít, chống chiến tranh (1936 – 1939)
 • Cuộc chiến đấu chống phát xít trong Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945)

4. Chủ nghĩa tư bản không còn là hệ thống duy nhất trên thế giới và trải qua những bước thăng trầm đầy biến động, dẫn đến sự hình thành chủ nghĩa phát xít và cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai.

5. Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945) là cuộc chiến tranh lớn nhất, khốc liệt nhất , tàn phá nặng nề nhất trong lịch sử nhân loại. Chiến tranh kết thúc đã mở ra một thời kì phát triển mới của lịch sử thế giới.

B/ Trắc nghiệm Lịch sử 11 bài 18

Câu 1. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 đã dẫn tới hệ quả nào?

 1. Sự thành lập Chính phủ lâm thời tư sản.
 2. Cục diện hai chính quyền (tư sản và vô sản) song song tồn tại.
 3. Nhà nước XHCN đầu tiên trên thế giới ra đời.
 4. Kết thúc Chiến tranh thế giới thứ nhất.

Câu 2. Thành quả lớn nhất trong việc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô từ năm 1921 đến năm 1939 là gì?

 1. Biến Liên Xô thành cường quốc số một thế giới.
 2. Đập tan mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch.
 3. Tăng cường ảnh hưởng của Liên Xô đối với phong trào cách mạng thế giới.
 4. Biến Liên Xô từ nước nông nghiệp lạc hậu thành cường quốc công nghiệp trên thế giới.

Câu 3. Giai đoạn nào các nước tư bản đạt được sự ổn định về chính trị và tiếp tục tăng trưởng cao về kinh tế?

 1. 1918 - 1923.
 2. 1924 - 1929.
 3. 1929 - 1933.
 4. 1933 - 1939.

Câu 4. Hậu quả nghiêm trọng nhất của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933 là gì?

 1. Nền kinh tế các nước TBCN bị tàn phá nặng nề.
 2. CNTB đứng trên bờ vực sụp đổ.
 3. Đời sống nhân dân các nước TBCN vô cùng khó khăn.
 4. Chủ nghĩa phát xít ra đời và nguy cơ bùng phát chiến tranh thế giới.

Câu 5. Nước nào điển hình cho việc khắc phục khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933 bằng con đường cải cách kinh tế - xã hội?

 1. Đức.
 2. I-ta-li-a.
 3. Mĩ.
 4. Nhật Bản.

Câu 6. Nước nào điển hình cho việc khắc phục khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933 bằng con đường phát xít hóa bộ máy nhà nước?

 1. Đức.
 2. Áo - Hung.
 3. I-ta-li-a.
 4. Nhật Bản.

Câu 7. Nét mới trong phong trào giải phóng dân tộc ở các nước châu Á vào thập niên 20 của thế kỉ XX là gì?

 1. Sự xuất hiện khuynh hướng dân chủ tư sản.
 2. Sự xuất hiện khuynh hướng vô sản.
 3. Sự thành lập các mặt trận dân tộc thống nhất chống phát xít và nguy cơ chiến tranh.
 4. Diễn ra quyết liệt theo con đường đấu tranh vũ trang.

Câu 8. Các hình thức Mặt trận dân tộc thống nhất ở các nước châu Á thành lập vào thập niên 30 của thế kỉ XX nhằm mục tiêu tập hợp lực lượng chống

 1. Chế độ phong kiến.
 2. Chủ nghĩa đế quốc thực dân.
 3. Chủ nghĩa phát xít và chống chiến tranh.
 4. Các lực lượng phản động quốc tế.

Câu 9. Chiến tranh thế giới lôi cuốn sự tham gia của bao nhiêu nước?

 1. 7.
 2. 21.
 3. 42.
 4. 72.

Câu 10. Chiến tranh thế giới thứ hai đã xác lập vị thế siêu cường của quốc gia nào sau đây?

 1. Mĩ và Đức.
 2. Mĩ và Liên Xô.
 3. Mĩ và Anh.
 4. Đức và Nhật.

Câu 11. Người ta lấy năm 1917 là mốc mở đầu cho lịch sử thế giới hiện đại vì

 1. Cách mạng tháng Mười Nga (1917) nổ ra thành công, mở ra một thời kì mới cho lịch sử nhân loại - thời kì xã hội chủ nghĩa.
 2. Chiến tranh thế giới thứ nhất bước vào giai đoạn kết thúc.
 3. Tháng 4/1917, Mĩ tham gia Chiến tranh thế giới thứ nhất làm thay đổi cục diện của cuộc chiến tranh.
 4. Phát xít Đức, Áo, Hung, I-ta-li-a bị tiêu diệt.

Câu 12. Quốc gia không bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 - 1933 là nước nào?

 1. Mĩ, Nhật, Đức.
 2. Nhật.
 3. Liên Xô.
 4. Anh, Pháp và Mĩ.

Câu 13. Phong trào mở đầu cho cao trào cách mạng chống đế quốc, chống phong kiến ở châu Á là

 1. Phong trào Ngũ tứ (1919 - Trung Quốc).
 2. Phong trào Xô viết Nghệ - Tĩnh (1930 - 1931, ở Việt Nam).
 3. Khởi nghĩa Gia-va và Xu-ma-tơ-ra (1926 - 1927, ở In-đô-nê-xi-a).
 4. Phong trào giải phóng dân tộc (1919 - 1922, ở Thổ Nhĩ Kì).

Đáp án

1C

2D

3B

4D

5C

6A

7B

8C

9D

10B

11A

12C

13A

             

-------------------------------------

Với nội dung bài Lịch sử 11 bài 18: Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại (phần từ năm 1917 đến năm 1945) các bạn học sinh cùng quý thầy cô cần nắm vững kiến thức về tình hình kinh tế, chính trị và xã hội của lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1917 - 1945...

Như vậy VnDoc đã giới thiệu các bạn tài liệu Lý thuyết Lịch sử lớp 11 bài 18: Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại (phần từ năm 1917 đến năm 1945). Mời các bạn tham khảo thêm tài liệu: Trắc nghiệm Lịch sử 11, Giải bài tập Lịch Sử 11, Giải vở bài tập Lịch sử 11, Lịch Sử 11 Nâng cao, Giải tập bản đồ Lịch Sử 11, Tài liệu học tập lớp 11.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 11, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 11 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 11. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Đánh giá bài viết
1 691
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Lịch sử lớp 11 Xem thêm