Lịch sử 11 bài 9: Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 - 1921)

Lý thuyết Lịch sử lớp 11 bài 9: Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 - 1921) được VnDoc sưu tầm và đăng tải xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết tổng hợp nội dung bài học cùng các câu hỏi lí thuyết trong chương trình giảng dạy môn Lịch sử lớp 11. Mời quý thầy cô cùng các bạn tham khảo chi tiết và tải về tài liệu dưới đây.

A/ Lý thuyết Lịch sử 11 bài 9

I. Cách mạng tháng Mười Nga 1917

1. Tình hình nước Nga trước cách mạng

Về chính trị:

 • Đầu thế kỉ XX Nga vẫn là một nước quân chủ chuyên chế, đứng đầu là Nga hoàng
 • Nga hoàng đã đẩy nhân dân Nga vào cuộc chiến tranh đế quốc, gây nên hậu quả kinh tế xã hội nghiêm trọng.

Về kinh tế: lạc hậu, kiệt quệ vì chiến tranh, nạn đói xảy ra ở nhiều nơi, công nghiệp, nông nghiệp đình đốn.

Về xã hội:

 • Đời sống của nông dân, công nhân, các dân tộc trong đế quốc Nga vô cùng cực khổ.
 • Phong trào phản đối chiến tranh đòi lật đổ Nga hoàng diễn ra khắp nơi.

Lý thuyết Lịch sử 11 bài 9: Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 - 1921)

Hồng quân tiến chiếm Cung điện Mùa Đông

Lý thuyết Lịch sử 11 bài 9: Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 - 1921)

Đảng Bôn sê vich quyết định khởi nghĩa ở Pê tro grat.

2. Từ Cách mạng tháng Hai đến Cách mạng tháng Mười

a. Cách mạng dân chủ tư sản tháng 2/1917

 • Ngày 23/2/1917 cách mạng bùng nổ bằng cuộc biểu tình của 9 vạn nữ công nhân ở Pê-tơ-rô-gơ-rát.
 • Phong trào nhanh chóng chuyển từ tổng bãi công chính trị sang khởi nghĩa vũ trang.
 • Lãnh đạo là Đảng Bôn-sê-vích
 • Lực lượng tham gia là công nhân, binh lính, nông dân.
 • Kết quả:
  • Chế độ quân chủ chuyên chế Nga hoàng bị lật đổ.
  • Xô viết đại biểu công nhân và binh lính được thành lập (tháng 3/1917 toàn nước Nga có 555 Xô viết)
  • Cùng thời gian giai cấp tư sản cũng thành lập Chính phủ lâm thời.
  • Nga trở thành nước Cộng Hoà
 • Tính chất: Cách mạng tháng 2/1917 ở Nga là cuộc cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới.
 • Sau Cách mạng tháng Hai, Nga tồn tại 2 chính quyền song song:
  • Chính phủ lâm thời (tư sản).
  • Xô viết đại biểu (vô sản).

Lý thuyết Lịch sử 11 bài 9: Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 - 1921)

Xô viết đại biểu công nhân và binh lính ở Pê trô grat.

b. Cách mạng tháng Mười Nga 1917

* Hoàn cảnh

 • Sau Cách mạng tháng Hai, Nga tồn tại 2 chính quyền song song:
  • Chính phủ lâm thời (tư sản)
  • Xô viết đại biểu (vô sản)
  • Nên cục diện không thể kéo dài.
 • - Trước tình hình đó Lê-nin và Đảng Bôn-sê-vích đã xác định cách mạng Nga là chuyển từ cách mạng dân chủ tư sản sang cách mạng xã hội chủ nghĩa (lật đổ chính quyền tư sản lâm thời).
 • - Đầu tháng 10/1917 không khí cách mạng bao trùm cả nước. Lê-nin đã về nước trực tiếp lãnh đạo khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền.

Lý thuyết Lịch sử 11 bài 9: Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 - 1921)

Petrograd, ngày 4/7/ 1917

Lý thuyết Lịch sử 11 bài 9: Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 - 1921)

Luận cương tháng 4-1917 của Lê-nin.

* Diễn biến khởi nghĩa

 • Tháng 4: Lê-nin đã thông qua Đảng Bôn-sê-vích bản Luận cương tháng 4 chỉ ra mục tiêu đường lối tiếp theo của cách mạng Nga là chuyển từ cách mạng dân chủ tư sản sang cách mạng xã hội chủ nghĩa.
 • Đêm 24/10/1917 bắt đầu khởi nghĩa.
 • Đêm 25/10 tấn công cung điện Mùa Đông, bắt giữ các bộ trưởng của Chính phủ tư sản.
 • Khởi nghĩa Pêtơrôgrát giành thắng lợi.
 • Ngày 3/11/1918 chính quyền Xô viết giành thắng lợi trên khắp nước Nga rộng lớn.

* Tính chất: Cách mạng tháng Mười mang tính chất của cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa

Lý thuyết Lịch sử 11 bài 9: Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 - 1921)

Hồng quân tiến chiếm Cung điện Mùa Đông

II. Các cuộc đấu tranh xây dựng và bảo vệ chính quyền Xô viết

1. Xây dựng chính quyền Xô viết

 • Đêm 25/10/1917 chính quyền Xô viết được thành lập do Lê-nin đứng đầu.
 • Chính sách của chính quyền:
  • Đập tan bộ máy Nhà nước cũ, xây dựng bộ máy Nhà nước mới.
  • Chính quyền Xô viết thông qua:”Sắc lệnh hòa bình” và “Sắc lệnh ruộng đất”. Trong đó sắc lệnh hòa bình lên án cuộc chiến tranh đế quốc chủ nghĩa . Sắc lệnh ruộng đất nhằm giải quyết ruộng đất cho nông dân.
  • Xoá bỏ đẳng cấp, và đặc quyền của giáo hội.
  • Thực hiện nam nữ bình quyền , các dân tộc có quyền bình đẳng và quyền tự quyết .
  • Thành lập Hồng quân để bảo vệ chính quyền cách mạng.
  • Quốc hữu hóa các nhà máy xí nghiệp của giai cấp tư sản, thành lập Hội đồng kinh tế quốc dân tối cao để xây dựng nền kinh tế xã hội chủ nghĩa. Quốc hữu hóa các
 • Chính quyền Xô viết đã đem lại lợi ích và bảo vệ lợi ích cho nhân dân lao động, thể hiện tính ưu việt tiến bộ của một chính quyền mới, chính quyền của dân, do dân, vì dân, khác hẳn và đối lập với những chính quyền cũ của giai cấp phong kiến, tư sản ở nước Nga cũng như các nước khác ở châu Âu.

Lý thuyết Lịch sử 11 bài 9: Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 - 1921)

Đại hội Xô viết toàn Nga lần thứ hai đêm 25-10-1917

Lý thuyết Lịch sử 11 bài 9: Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 - 1921)

Lenin tại điện Smonui, 25/12/1917

2. Bảo vệ chính quyền Xô viết

 • Cuối năm 1918 quân đội 14 nước đế quốc cấu kết với các lực lượng phản cách mạng trong nước mở cuộc tấn công nhằm tiêu diệt nước Nga Xô viết.
 • Để chống thù trong giặc ngoài đầu 1919 chính quyền Xô viết đã thực hiện chính sách “Cộng sản thời chiến”.
 • Nội dung của chính sách:
  • Nhà nước kiểm soát toàn bộ nền công nghiệp: quốc hữu hóa đại công nghiệp và công nghiệp vừa và nhỏ nhằm tích lũy hàng tiêu dùng tiếp tế cho quân đội.
  • Trưng thu lương thực thừa của nông dân. Nhà nước độc quyền lúa mì. Năm 1920 chế độ này được áp dụng với cả khoai tây, rau đậu và nhiều nông phẩm khác.
  • Thi hành chế độ cưỡng bức lao động.
 • Chính sách đã động viên tối đa nguồn của cải nhân lực của đất nước, tạo nên sức mạnh tổng hợp, đến cuối năm 1920 Nga đẩy lùi sự can thiệp của các nước đế quốc, bảo vệ chính quyền non trẻ.

Lý thuyết Lịch sử 11 bài 9: Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 - 1921)

Lược đồ nước nga chống thù trong giặc ngoài

III. Ý nghĩa lịch sử Cách mạng tháng Mười Nga

Với nước Nga

 • Đập tan ách áp bức, bóc lột của phong kiến, tư sản, giải phóng công nhân và nhân dân lao động.
 • Đưa công nhân và nông dân lên nắm chính quyền, xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Với thế giới

 • Làm thay đổi cục diện thế giới.
 • Cổ vũ và để lại nhiều bài học kinh nghiệm cho cách mạng thế giới.

B/ Trắc nghiệm Lịch sử 11 bài 9

Câu 1. Trước cách mạng 1905 - 1907, Nga là nước

 1. Quân chủ chuyên chế.
 2. Quân chủ lập hiến.
 3. Thuộc địa nửa phong kiến.
 4. Cộng hòa.

Câu 2. Nền kinh tế nước Nga đầu thế kỉ XX là nền kinh tế

 1. Tư bản chủ nghĩa phát triển.
 2. Nông nghiệp lạc hậu.
 3. Tư bản chậm phát triển.
 4. Xã hội chủ nghĩa.

Câu 3. Đầu năm 1917, nước Nga đã tiến sát tới một cuộc cách mạng vì

 1. Nước Nga đã tham gia vào cuộc chiến tranh đế quốc.
 2. Nền kinh tế suy sụp, nạn đói xảy ra nhiều nơi.
 3. Phong trào đấu tranh của các tầng lớp nhân dân lan rộng khắp đất nước.
 4. Nước Nga lâm vào cuộc khủng hoảng nặng nề về kinh tế, chính trị, xã hội.

Câu 4. Tình hình nước Nga sau cách mạng tháng Hai năm 1917 có điểm gì đặc biệt?

 1. Sự tồn tại của Chính phủ tư sản lâm thời.
 2. Sự tồn tại của chính quyền Xô viết đại biểu công nhân, nông dân và binh lính.
 3. Tình trạng hai chính quyền song song tồn tại.
 4. Sự tấn công của liên quân 14 nước.

Câu 5. Cuộc cách mạng dân chủ tư sản tháng Hai năm 1917 đã hoàn thành nhiệm vụ gì của cách mạng Nga?

 1. Lật đổ chế độ Nga hoàng và thiết lập nền Cộng hòa.
 2. Lật đổ Chính phủ lâm thời và thành lập chính quyền Xô viết.
 3. Quốc hữu hóa các nhà máy, xí nghiệp của giai cấp tư sản.
 4. Xóa bỏ sự phân biệt đẳng cấp, đặc quyền của Giáo hội.

Câu 6. Cách mạng dân chủ tư sản tháng Hai năm 1917 giành được thắng lợi đầu tiên ở đâu?

 1. Pê-tơ-rô-grat.
 2. Mát-xcơ-va.
 3. Min-xcơ.
 4. Ki-ép.

Câu 7. Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga có điểm khác biệt cơ bản gì so với các cuộc cách mạng tư sản thời cận đại?

 1. Động lực của cách mạng là giai cấp công nhân và nông dân.
 2. Đối tượng của cách mạng là chế độ phong kiến.
 3. Lãnh đạo của cách mạng là giai cấp vô sản.
 4. Có sự can thiệp của các thế lực bên ngoài.

Câu 8. Nhiệm vụ hàng đầu được chính quyền Xô viết xác định sau thắng lợi của Cách mạng tháng Mười là gì?

 1. Thủ tiêu những tàn tích của chế độ phong kiến.
 2. Thực hiện quyền bình đẳng nam nữ.
 3. Tiến hành quốc hữu hóa các nhà máy, xí nghiệp của giai cấp tư sản.
 4. Xây dựng và bảo vệ chính quyền mới.

Câu 9. Chính quyền Xô viết đã làm gì để tập trung toàn bộ sức lực chiến đấu chống thù trong, giặc ngoài thắng lợi?

 1. Thành lập Hồng quân công nông.
 2. Thông qua Sắc lệnh hòa bình và Sắc lệnh ruộng đất.
 3. Xóa bỏ sự phân biệt đẳng cấp và đặc quyền giáo hội.
 4. Thực hiện Chính sách cộng sản thời chiến.

Câu 10. Để tiêu diệt nước Nga non trẻ, quân đội 14 nước đã làm gì?

 1. Câu kết với bọn phản cách mạng trong nước, mở cuộc tấn công vũ trang nhằm lật đổ Chính quyền Xô viết.
 2. Khôi phục lại quyền lực cho Nga hoàng Ni-cô-lai II.
 3. Thực hiện chính sách cấm vận kinh tế.
 4. Thực hiện "diễn biến hòa bình" để lật đổ Chính quyền Xô viết.

Câu 11. Cuộc đấu tranh chống thù trong giặc ngoài của nước Nga Xô viết căn bản hoàn thành vào năm nào?

 1. 1919.
 2. 1920.
 3. 1921.
 4. 1922.

Câu 12. Mục tiêu trong Luận cương tháng Tư của Lê-nin là gì?

 1. Chuyển từ cách mạng dân chủ tư sản sang cách mạng xã hội chủ nghĩa.
 2. Chuyển từ chế độ phong kiến sang cách mạng dân chủ tư sản.
 3. Duy trì chính phủ lâm thời của giai cấp tư sản.
 4. Tạo điều kiện cho giai cấp tư sản phát triển.

Câu 13. Ý nghĩa của “Luận cương tháng 4” do Lênin soạn thảo đã

 1. Giác ngộ cách mạng cho đông đảo quần chúng nhân dân.
 2. Trang bị vũ khí tư tưởng cho mọi giai cấp, tầng lớp.
 3. Chỉ rõ mục tiêu và đường lối chuyển từ cách mạng dân chủ tư sản sang cách mạng xã hội chủ nghĩa.
 4. Kêu gọi quần chúng tích cực tham gia khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền.

Câu 14. Cách mạng tháng Mười năm 1917 ở Nga mang tính chất là cuộc cách mạng    

 1. Dân tộc dân chủ.
 2. Dân chủ tư sản kiểu mới.
 3. Dân chủ tư sản.
 4. Xã hội chủ nghĩa.

Câu 15. Cuộc Cách mạng tháng mười Nga năm 1917 giành thắng lợi đã đập tan

 1. Ách áp bức bóc lột của phong kiến, tư sản, giải phóng công nhân và nhân dân lao động, đưa công nhân và nhân dân lao động lên nắm chính quyền, xây dựng CNXH.
 2. Ách áp bức bóc lột và âm mưu xâm lược của các nước đế quốc ở châu Âu.
 3. Ách áp bức bóc lột và âm mưu xâm lược của Mĩ muốn làm bá chủ thế giới.
 4. Âm mưu của Nga hoàng muốn khôi phục lại chế độ phong kiến.

Câu 16. Sự tồn tại của chế độ quân chủ và những tàn tích phong kiến ở Nga đã tác động đến nền kinh tế như thế nào?

A. Bước đầu tạo điều kiện cho kinh tế phát triển.
B. Tạo điều kiện cho kinh tế phát triển mạnh mẽ.
C. Kìm hãm nặng nề sự phát triển của chủ nghĩa tư bản.
D. Làm cho nền kinh tế khủng hoảng, suy yếu trầm trọng.

Câu 17. Trước phong trào đấu tranh của nhân dân, thái độ của Nga hoàng như thế nảo?

A. Bất lực, không còn khả năng tiệp tục thống trị được nữa.
B. Đàn áp, dập tắt được phong trào của nhân dân.
C. Nhờ sự giúp đỡ của các đế quốc khác.
D. Bỏ chạy ra nước ngoài.

Câu 18. Ngày 23-2-1917, diễn ra sự kiện lịch sử gì ở Nga?

A. Cuộc bãi công của công nhân nổ ra khắp thành phố.
B. Hơn 66 nghìn binh lính đã đứng về phía cách mạng. .
C. Cuộc biểu tình của 9 vạn nữ công nhân ở Pê-tơ-rô-grát.
D. Nga hoàng Ni-cô-lai II tuyên bố thoái vị.

Câu 19. Tính chất của cuộc Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga là:

A. cách mạng dân chủ tư sản kiểu cũ.
B. cách mạng vô sản.
C. cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới.
D. cách mạng văn hóa.

Câu 20. Sau cuộc Cách mạng 1905- 1907, người đứng đầu nước Nga là

A. Nga hoàng Nicôlai I
B. Nga hoàng Nicôlai II
C. Nga hoàng Alếchxanđra III
D. Nga hoàng Alếchxanđrôvích

Câu 21. Nga hoàng tham gia Chiến tranh thế giới thứ nhất vào năm nào?

A. 1914
B. 1915
C. 1916
D. 1917

Đáp án

1A

2B

3D

4C

5A

6A

7C

8D

9D

10A

11B

12A

13C

14D

15A

16C 17A 18C 19C 20B

21A

 

 

 

 

         

-------------------------------------

VnDoc đã giới thiệu các bạn tài liệu Lý thuyết Lịch sử lớp 11 bài 9: Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 - 1921). Chắc hẳn qua bài viết bạn đọc đã nắm được những ý chính cũng như trau dồi được nội dung kiến thức của bài viết rồi đúng không ạ? Hi vọng qua bài viết này bạn đọc có thêm nhiều tài liệu để học tập tốt hơn môn Lịch sử lớp 11 nhé. Và để giúp bạn đọc có thêm nhiều tài liệu học tập hơn nữa, VnDoc.com mời các bạn học sinh cùng tham khảo thêm một số tài liệu học tập được chúng tôi biên soạn và tổng hợp tại các mục sau: Trắc nghiệm Lịch sử 11, Giải bài tập Lịch Sử 11, Giải vở bài tập Lịch sử 11, Lịch Sử 11 Nâng cao, Giải tập bản đồ Lịch Sử 11, Tài liệu học tập lớp 11.

Đánh giá bài viết
14 42.410
Sắp xếp theo

Lịch sử lớp 11

Xem thêm