Đề thi chọn học sinh giỏi cấp trường môn Lịch sử lớp 11 năm 2017 - 2018 trường THPT Lý Thái Tổ - Bắc Ninh

1
SỞ GD & ĐT BẮC NINH
TRƯỜNG THPT LÝ THÁI TỔ
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG
Năm học 2017 - 2018
Môn: Lịch sử lớp 11
Thời gian làm bài: 120 phút (không k thi gian giao đề)
Ngày thi 14 tháng 4 năm 2018
Câu 1: ( 4 điểm)
Phân tích thái độ hành động của Liên Xô, Anh, Pháp, trước nguy của
chủ nghĩa phát xít thảm họa chiến tranh. Những nước nào phải chịu trách nhiệm
khi để Chiến tranh thế giới thứ hai nổ ra ? Từ cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai, hãy
rút ra bài học cho cuộc đấu tranh bảo vệ hòa bình thế giới hiện nay.
Câu 2:( 4 điểm)
Có ý kiến có rng: Đầu năm 1930, Đảng Cng sn Vit Nam ra đời (t tháng
10/1930 là Đảng Cng sn Đông Dương) đã m ra thi kì mi ca phong trào cách
mng Đông Dương. Bằng những sự kiện lịch sử đã học, em hãy chứng minh nhận
định trên.
Câu 3: ( 6 điểm)
Kể tên và thời gian của các bản Hiệp ước mà triều đình Huế đã kí với thực dân
Pháp từ 1858-1884? Trong thời gian này triều đình Huế đã bỏ lỡ những hội đánh
Pháp nào?
Câu 4: (6 điểm)
So sánh phong trào Cần vương khởi nghĩa Yên Thế theo các nội dung sau:
Thi gian; nguyên nhân, mc đích, lãnh đạo, lc lượng, địa bàn, tính cht. Từ đó rút
ra nhận xét về phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân Việt Nam cui thế k
XIX.
………………………………HẾT…………………………….
(Đề thi gm có 1 trang)
Thí sinh không được s dng tài liu. Cán b coi thi không gii thích gì thêm
2
ĐÁP ÁN LỊCH SỬ 11
Câu Nội dung Điểm
Câu 1
(4 điểm)
Phân tích thái độ và hành động ca Liên Xô, Anh, Pháp, Mĩ trước
nguy cơ ca ch nghĩa phát xít và thm ha chiến tranh. Nhng nước
nào phi chu trách nhim khi để Chiến tranh thế gii th hai n ra?
T cuc Chiến tranh thế gii th hai, hãy rút ra bài hc cho cuc đấu
tranh bo v hòa bình thế gii hin nay.
* Thái độ hành động của các nước…
- Liên coi chủ nghĩa phát xít kẻ thủ nguy hiểm nên chủ trương
liên kết… chống phát xít nguy chiến tranh, sẵn sàng giúp đỡ
Tiệp Khắc chống Đức xâm lược, ủng hộ Ê-ti-ô-pi-a, Tây Ban Nha và
Trung Quốc chống xâm lược…
- 8/1939, Liên với Đức Hiệp ước Đức không xâm phạm
lẫn nhau…
- Anh, Pháp có chung một mục đích giữ nguyên trật tự thế
giới lợi cho mình. Họ vừa lo sợ sự bành trướng của phát xít, va
thù ghét chủ nghĩa cộng sản… không liên kết với Liên Xô, thực hiện
chính sách nhượng bộ phát xít… đẩy chiến tranh về phía Liên Xô…
- thông qua Đạo luật trung lập… không tham gia vào các sự kiện
ngoài châu Mĩ…
- Tại Hội nghị Muy-nich (9/1938), Anh và Pháp đã kí với Đức và I-ta-
li-a một hiệp định, trao vùng Xuy-đét của Tiệp Khắc cho Đức để đổi
lấy hòa nh… Đây đỉnh cao của chính sách thỏa hiệp, nhượng bộ
phát xít của Anh và Pháp… Đồng thời cũng là sự phản bội đồng minh
0,75
0,25
0,5
0,25
0,75
3
của giới cầm quyền Anh, Pháp…
* Trách nhiệm của các nước:
- Thủ phạm gây chiến tranh phát xít Đức, I-ta-li-a, quân phiệt Nhật
nhưng các nước Anh, Pháp, cũng phải chịu một phần trách nhiệm
khi để Chiến tranh thế giới thứ hai nổ ra do thái độ thỏa hiệp, nhượng
bộ phát xít. Điều đó đã tạo điều kiện để phát xít gây chiến tranh xâm
lược…
*Bài học cho cuộc đấu tranh hòa bình hiện nay (một số gợi ý):
- Phải biết nhân nhượng, tôn trọng lợi ích của các quốc gia, không xúi
giục gây chiến với bất kỳ nước nào,…
- Phải tỉnh táo, bình tĩnh, ng suốt, cảnh giác trước các luận điệu
tuyên truyền, xuyên tạc để không mắc mưu kẻ thù…
- Bài học về đoàn kết các lực lượng tiến bộ của loài người trong mặt
trận đấu tranh chống các thế lực hiếu chiến, ngăn chặn chiến tranh,
bảo vệ hòa bình trên thế giới…
0,75
0,75
Câu 2
(4 điểm)
Có ý kiến có rng: Đầu năm 1930, Đảng Cng sn Vit Nam ra đời
(t tháng 10/1930 là Đảng Cng sn Đông Dương đã m ra thi kì
mi ca phong trào cách mng Đông Dương. Bằng những sự kiện
lịch sử đã học, em hãy chứng minh nhận định trên.
-Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, thực dân Pháp tăng cường chính
sách khai thác thuộc địa nhất Đông Dương… Chính sách khai
thác tàn bạo chế độ thuế khóa lao dịch nặng nề đã làm bùng n
phong trào đấu tranh chống Pháp ở các nước Đông Dương…
- Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất đến trước năm 30:
+ Phong trào tiếp tục diễn ra sôi nổi, quyết liệt, thể hiện tình đoàn kết
0,5

Đề thi chọn học sinh giỏi cấp trường môn Lịch sử lớp 11

Để giúp các bạn học sinh lớp 11 học tập hiệu quả hơn môn Lịch sử, VnDoc mời các bạn tham khảo Đề thi chọn học sinh giỏi cấp trường môn Lịch sử lớp 11 năm 2017 - 2018 trường THPT Lý Thái Tổ - Bắc Ninh, tài liệu kèm theo đáp án sẽ giúp các bạn học sinh có kết quả cao hơn trong học tập.

---------------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi chọn học sinh giỏi cấp trường môn Lịch sử lớp 11 năm 2017 - 2018 trường THPT Lý Thái Tổ - Bắc Ninh. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Lịch sử lớp 11, Thi thpt Quốc gia môn Văn, Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử, Thi thpt Quốc gia môn Địa lý mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 927
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi học sinh giỏi lớp 11 Xem thêm