Chứng chỉ C1

Tổng hợp tài liệu về Chứng chỉ CAE (CEFR Level C1) là một chứng chỉ tiếng Anh bậc C1 châu Âu giúp các bạn ôn thi tiếng Anh theo chuẩn châu Âu tốt hơn

Chứng chỉ C1