Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 năm học 2020 - 2021 - Đề số 1

Đề thi giữa học kì 2 lớp 4 môn Toán năm 2020 - Đề số 1 là tài liệu được biên soạn giúp các em học sinh ôn luyện, củng cố kiến thức các dạng bài tập hay chuẩn bị cho bài thi giữa học kì 2 tốt nhất. Sau đây mời các em cùng tham khảo và tải về để ôn tập thi giữa kì lớp 4 đạt kết quả cao.

Tham khảo thêm: Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 năm học 2020 - 2021 - Đề số 2

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 4, mời thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 4 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 4. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép nhằm mục đích thương mại.

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 4 – Đề số 1

I. Phần trắc nghiệm (2 điểm): Khoanh tròn vào đáp án đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Số thích hợp để điền vào chỗ chấm 12m2 5dm2 = ….cm2 là:

A. 120500 B. 125000 C. 120050 D. 120005

Câu 2: Đáp án nào dưới đây không chỉ phân số?

A.\frac{2}{4} B.\frac{5}{0} C.\frac{4}{3} D. \frac{7}{{10}}

Câu 3: Trong các phân số \frac{4}{8};\,\,\,\frac{{15}}{{24}};\,\,\,\frac{{12}}{{13}};\,\,\,\frac{7}{{21}} phân số tối giản là:

A.\frac{4}{8} B.\frac{{15}}{{24}} C.\frac{{12}}{{13}} D.\frac{7}{{21}}

Câu 4: Số thích hợp để điền vào chỗ chấm \frac{2}{3} = \frac{{....}}{{33}} là:

A. 22 B. 24 C. 26 D. 28

Câu 5: Hai phân số \frac{7}{{12}}\frac{4}{{15}} có mẫu số chung là:

A. 60 B. 80 C. 70 D. 100

II. Phần tự luận (8 điểm)

Bài 1 (2 điểm): Tính:

a) \frac{2}{{12}} + \frac{5}{4} b) \frac{7}{3} - \frac{7}{{12}}
c) \frac{2}{3} \times \frac{{21}}{{14}} d) \frac{5}{{18}}:\frac{{25}}{3}

Bài 2 (2 điểm): Tìm X, biết:

a) X + \frac{5}{4} = \frac{3}{6} \times 5 b) \frac{9}{2} - X = \frac{7}{{10}}:\frac{{14}}{5}

Bài 3 (2 điểm): Điền dấu <, =, > thích hợp vào chỗ chấm:

a) \frac{1}{2}.....\frac{5}{2} b) \frac{6}{{11}}....\frac{6}{{13}}
c) \frac{4}{7}....\frac{8}{3} d) \frac{1}{2}....\frac{5}{{10}}

Bài 4 (2 điểm): Một hình bình hành có chiều cao bằng 12m. Cạnh đáy bằng \frac{5}{4} chiều cao. Tính diện tích của hình bình hành.

Đáp án đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 – Đề số 1

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5
A B C A A

II. Phần tự luận

Bài 1:

a) \frac{2}{{12}} + \frac{5}{4} = \frac{{17}}{{12}} b) \frac{7}{3} - \frac{7}{{12}} = \frac{7}{4}
c) \frac{2}{3} \times \frac{{21}}{{14}} = 1 d) \frac{5}{{18}}:\frac{{25}}{3} = \frac{1}{{30}}

Bài 2:

a)X + \frac{5}{4} = \frac{3}{6} \times 5

X + \frac{5}{4} = \frac{5}{2}

X = \frac{5}{2} - \frac{5}{4}

X = \frac{5}{4}

b) \frac{9}{2} - X = \frac{7}{{10}}:\frac{{14}}{5}

\frac{9}{2} - X = \frac{1}{4}

X = \frac{9}{2} - \frac{1}{4}

X = \frac{{17}}{4}

Bài 3:

a) \frac{1}{2} < \frac{5}{2} b) \frac{6}{{11}} > \frac{6}{{13}}
c) \frac{4}{7} < \frac{8}{3} d) \frac{1}{2} = \frac{5}{{10}}

Bài 4:

Độ dài cạnh đáy của hình bình hành là:

12 : 4 x 5 = 15 (m)

Diện tích của hình bình hành là:

12 x 15 = 180 (m2)

Đáp số: 180m2

---------------

Ngoài Đề ôn tập thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 trên. Các bạn có thể tham khảo thêm nhiều đề thi hay và chất lượng, các dạng toán nâng cao hay và khó dành cho các bé học Toán lớp 4 được chắc chắn, củng cố và nắm chắc kiến thức nhất. Ngoài ra, các em có thể tham khảo thêm tài liệu môn Tiếng Việt 4 và giải toán lớp 4 hay Tiếng Anh lớp 4, Giải Tự nhiên và xã hội 4, Bài tập cuối tuần lớp 4,.... để học tốt hơn các chương trình của lớp 4.

Đánh giá bài viết
1 1.191
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải Toán Xem thêm