Đề thi giữa học kì 1 lớp 11 môn Toán năm 2020-2021 Sở GD&ĐT Bắc Ninh

1
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)
Chọn phương án trả lời đúng cho các câu hỏi sau:
Câu 1. Tập
\ |D k k là tập xác định của hàm số nào dưới đây?
A. tany x . B. coty x . C. siny x . D.
cosy x
.
Câu 2. Hàm số nào dưới đây là hàm số chẵn?
A. siny x . B.
cosy x
. C. coty x . D. tany x .
Câu 3. Trong các hàm s siny x ;
cosy x
; tany x ; coty x bao nhiêu hàm số có chu
kỳ là
2
?
A.
0
. B.
1
. C.
2
. D.
3
.
Câu 4. Giá trị hàm s siny x tại
2
x
bằng
A.
1
. B.
0
. C.
1
2
. D.
1
.
Câu 5. Nghiệm của phương trình
sin 1x
A. ,x k k . B. 2 ,x k k .
C. 2 ,
2
x k k
. D. 2 ,
2
x k k
.
Câu 6. Giá trị nhỏ nhất của hàm số
cosy x
A.
1
. B. 0 . C.
1
2
. D. 1 .
Câu 7. Phép tịnh tiến theo vec
v
biến điểm
1;2A
thành điểm
3;4A
, khi đó
A.
2;2v
. B.
2; 2v
. C.
1;1v
. D.
4; 6v
.
Câu 8. Cho hình vuông
MNPQ
tâm
O
. Khi đó phép quay
,90O
Q
biến điểm
N
thành điểm nào dưới đây?
A.
O
. B.
P
.
C.
Q
. D.
M
.
Câu 9. Trong mặt phẳng tọa đOxy , phép quay
, 90O
Q
biến đường thẳng
d
thành đường thẳng d
. Khẳng định nào dưới đây là đúng?
A.
d
vuông góc với d
. B.
d
song song với d
.
C.
d
trùng với d
. D. Góc giữa
d
d
bằng 30 .
Câu 10. Phép tịnh tiến theo vectơ
v
biến đường tròn
C bán kính
5R cm
thành đường tròn
ảnh
C
có bán kính
R
bằng
A.
10cm
. B.
5cm
. C.
15cm
. D.
20cm
.
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BẮC NINH
(Đề có 02 trang)
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 1
NĂM HỌC 2020 – 2021
Môn: TOÁN – Lớp 11
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề)
Q
P
M
N
O
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
2
Câu 11. Trong mặt phẳng tọa đOxy , phép vị t
,1O
V
biến điểm
2;3A
tnh điểm A
có tọa độ là
A.
2; 3A
. B.
3;2A
. C.
2; 3A
. D.
3; 2A
.
Câu 12. Cho tam giác ABC điểm
M
,
N
lần ợt trung
điểm của
AB
.AC
Phép vị tự nào ới đây biến tam giác
AMN thành tam giác ABC ?
A.
,2A
V
. B.
1
,
2
A
V
.
C.
, 2A
V
. D.
1
,
2
A
V
.
II. PHẦN TỰ LUẬN (7,0 điểm)
Câu 13. (2,5 điểm)
Giải các phương trình sau
a)
3 tan 3x . b) 3 cos sin 2x x .
Câu 14. (2,0 điểm)
Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho điểm
1;1A
đường tròn
2 2
: 1 2 4C x y
.
a) Tìm tọa độ điểm A
là ảnh của điểm A qua phép tịnh tiến theo vectơ
2;3v
.
b) Lập phương trình đường tròn
C
ảnh của đường tròn
C
qua phép vị tự tâm A tỉ số
3k
.
Câu 15. (2,0 điểm)
Từ các s2,3, 4,5, 7, 8 thể lập được bao nhiêu số tự nhiên
3
chữ sđôi một khác nhau.
Tính tổng tất cả các số đã lập được.
Câu 16. (0,5 điểm)
Cho hàm s
2
2 sin sin 1f x x x . Tìm
m
để phương trình
2 1
6
f x m
đúng hai nghiệm
2
;
3 3
x
.
-------- Hết --------
N
M
C
B
A
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BẮC NINH
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
HƯỚNG DẪN CHẤM
KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2020 – 2021
Môn: Toán – Lớp 11
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)
Mỗi câu trả lời đúng 0,25 điểm.
Câu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Đáp án
B B C A C D A D A B A A
II. PHẦN TỰ LUẬN (7,0 điểm)
Câu Lời giải sơ lược Điểm
13. (2,5 điểm)
a)
3 tan 3x
tan tan
6
x
0,75
,
6
x k k
.
0,75
b)
3 cos sin 2x x
3 1
cos sin 1 cos .cos sin .sin 1
2 2 6 6
x x x x
0,5
cos 1 2
6 6
x x k
, k .
0,5
14. (2,0 điểm)
a) Gọi
,A x y
. Ta có
1 2
1 3
x
y
0,5
1
4
x
y
. Vậy
1; 4A
.
0,5
b) Tọa độ tâm và bán kính đường tròn
C
là:
1;2I
, 2R .
Vậy bán kính đường tròn
C
. 3.2 6R k R
. Gọi tâm
C
;I x y
0,5
Ta có
, 3A
V I I
1 3 1 1 1
3 1; 2
2
1 3 2 1
x x
AI AI I
y
y
 
.
Vậy phương trình đường tròn
C
là:
2 2
1 2 36x y .
0,5
15. (2,0 điểm)
Gọi số có ba chữ số đôi một khác nhau cần tìm là
abc
với a ,
b
,c lấy t
2, 3, 4, 5, 7, 8
.
Chữ số
a
6
cách chọn.
Ứng với mỗi cách chọn
a
, chữ số
b
(
b a
) có
5
cách chọn.
Ứng với mỗi cách chọn
,a b
chữ số
c
(
,c a c b
) có
4
cách chọn.
0,5
Theo quy t
c nhân, s
các s
c
n tìm là
6.5.4 120
s
. 0,5
Ta có 100 10abc a b c .
Mỗi số
2, 3, 4, 5, 7, 8
xuất hiện ở hàng chục 20 lần, xuất hiện ở hàng trăm 20 lần và xuất hiện
ở hàng đơn vị cũng 20 lần.
0,5
Vậy tổng của tất cả các số đã lập được là
2000 200 20 2 3 4 5 7 8 64380  
.
0.5
1
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com

Đề thi giữa học kì 1 lớp 11 môn Toán năm 2021 Sở GD&ĐT Bắc Ninh

Đề thi giữa học kì 1 lớp 11 môn Toán năm 2020-2021 Sở GD&ĐT Bắc Ninh vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Mong rằng qua bài viết này các bạn có thêm tài liệu học và ôn tập cho thi giữa học kì 1. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây nhé.

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi giữa học kì 1 lớp 11 môn Toán năm 2020-2021 Sở GD&ĐT Bắc Ninh để bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết gồm có 12 câu trắc nghiệm và 4 câu tự luận. Thí sinh làm bài trong thời gian 90 phút. Đề có đáp án và lời giải chi tiết kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây nhé.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi giữa học kì 1 lớp 11 môn Toán năm 2020-2021 Sở GD&ĐT Bắc Ninh, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Toán lớp 11. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 11, Tiếng Anh 11, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11...

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
2 1.046
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 11 Xem thêm