Đề thi giữa học kì 1 lớp 12 môn Toán năm 2020-2021 Sở GD&ĐT Bắc Ninh

1
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)
Chọn phương án trả lời đúng cho các câu hỏi sau:
Câu 1. Đồ thị hàm s
3 2
3 2y x x
đi qua điểm nào?
A.
1; 4M
. B.
0; 2N
. C.
1;0P
. D.
2;2Q
.
Câu 2. nh chóp tứ giác có mấy mặt?
A.
4
. B.
8
. C.
5
. D.
6
.
Câu 3. Cho hàm số
y f x
liên tục trên đoạn
1; 3
và có bảng biến thiên như hình bên. Mệnh
đề nào sau đây là mệnh đề đúng?
A. Hàm số không có cực trị.
B.m số đạt cực đại tại
0x
.
C. Hàm số đạt cực đại tại
5x
.
D. Hàm số đạt cực tiểu tại
1x
.
Câu 4. Thể tích
V
của khối cp diện tích đáy bằng
B
chiều cao bằng
h
, được tính theo công thức
A.
1
.
4
V B h
. B.
1
.
2
V B h
. C.
.V B h
. D.
1
.
3
V B h
.
Câu 5. Khối lăng trụ có diện tích đáy bằng
4
, chiều cao bằng
3
có thể tích bằng
A.
12
. B.
6
. C.
4
. D.
8
.
Câu 6. Đường tiệm cận đứng của đthị m s
1
2
x
y
x
phương trình là
A.
2y
. B.
1x
. C.
2x
. D.
1y
.
Câu 7. Đường tiệm cận ngang của đồ thịm s
1
2
x
y
x
có phương trình
A.
2y
. B.
1x
. C.
2x
. D.
1y
.
Câu 8. Khối lập phương cạnh bằng
2
có thể tích bằng
A.
4
. B.
2
. C.
8
. D.
16
.
Câu 9. Hàm số
3 2
7
x
y
x
nghịch biến trên khoảng nào trong các khoảng sau đây?
A.
3
;
2

. B.
( ; ) 
. C.
( ; 7)
. D.
( 8; ) 
.
Câu 10. Hàm số
4 2
2 3y x x
bao nhiêu điểm cực trị?
A.
1
. B.
3
. C.
0
. D.
2
.
Câu 11. Cho hàm số
2
( ) 2 3y f x x x
. Mệnh đề nào sau đây đúng?
A.
0;3
min 3f x
. B.
0;3
min 2f x
. C.
0;3
min 6f x
. D.
0;3
min 0f x
.
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BẮC NINH
(Đề 02 trang)
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 1
NĂM HỌC 2020 – 2021
Môn: Toán – Lớp 12
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề)
-
+
+
0
0
4
5
1
0
3
20
-1
f(x)
f'(x)
x
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
2
Câu 12. Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào?
A.
4 2
2 3y x x
. B.
4 2
2 3y x x
.
C.
4 2
2 3y x x
. D.
4 2
2 3y x x
.
II. PHẦN TỰ LUẬN (7,0 điểm)
Câu 13. (3,0 điểm)
Cho hàm s
3
3 2y x x
.
a) Tìm các khoảng đồng biến, nghịch biến của hàm số.
b) Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn
0;3
.
Câu 14. (2,5 điểm)
Cho hình chóp .S ABC có đáy ABC tam giác vuông cân tại
A
, SA vuông góc với mặt
phẳng
ABC
,
SA AB a
.
a) Tính thể tích của khối chóp .S ABC theo
a
.
b) Gọi ,M N lần lượt trung điểm của
SB
BC
. Tính thể tích của khối chóp .ASMNC
theo a .
Câu 15. (1,5 điểm)
a) Cho hàm s
3 2
f x ax bx cx d
đồ thị như hình vẽ.
Hỏi phương trình
2f x có bao nhiêu nghiệm?
b) Cho hàm số
2
1
3
x
y
x x m
đồ th
C . Tìm tất cả các
giá trị của tham số
m
để tổng số đường tiệm cận đứng tiệm cận
ngang của
C
bằng
2
.
---------- Hết----------
x
y
-4
-3
1-1
O
x
y
2
-2
21
-1
-2
O
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
BẮC NINH
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
HƯỚNG DẪN CHẤM
KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 1
NĂM HỌC 2020 – 2021
Môn Toán – Lớp 12
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)
Mỗi câu trả lời đúng 0,25 điểm.
Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Đáp án C C B D A C D C C A B B
II. PHẦN TỰ LUẬN (7,0 điểm)
Câu Lời giải sơ lược Điểm
13.a (2,0 điểm)
2
3 3y x
0,5
1
0
1
x
y
x
0,5
Từ bảng xét dấu
y
hoặc bảng biến thiên suy ra: Hàm số đồng biến trên các khoảng
; 1
,
1;
; nghịch biến trên khoảng
1;1
1,0
13.b (1,0 điểm)
Ta có
0 2y ,
1 0f ,
3 20f .
0,5
Do đó
0;3
min 0y
khi
1x
0;3
max 20y
khi
3x
.
0,5
14.a (1,5 điểm)
Hình vẽ câu a) đúng 0,5
3
.
1 1 1
. . .
3 3 2 6
S ABC ABC
a
V SAS SA AB AC
.
1,0
14.b (1,0 điểm)
3
1 1 1 1
, . . .
3 3 2 2 24
MABN ABN ABC
a
V d M ABN S SA S
0,5
3
.
8
A SMNC SABC MABN
a
V V V
.
0,5
N
M
C
B
A
S
1
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com

Đề thi giữa học kì 1 lớp 12 môn Toán năm 2021 Sở GD&ĐT Bắc Ninh

Đề thi giữa học kì 1 lớp 12 môn Toán năm 2020-2021 Sở GD&ĐT Bắc Ninh vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Mong rằng qua bài viết này các bạn có thêm tài liệu học tập và ôn tập cho thi giữa học kì 1 nhé. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi giữa học kì 1 lớp 12 môn Toán năm 2020-2021 Sở GD&ĐT Bắc Ninh để bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết gồm có 12 câu hỏi trắc nghiệm và 3 câu hỏi tự luận. Thí sinh làm bài trong thời gian 90 phút. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây nhé.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi giữa học kì 1 lớp 12 môn Toán năm 2020-2021 Sở GD&ĐT Bắc Ninh, mong rằng qua đây các bạn có thêm nhiều tài liệu để học tập môn Toán lớp 12 nhé. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 263
Sắp xếp theo
    Đề thi giữa kì 1 lớp 12 Xem thêm