Thông tin các Trường Đại học, Học viện và Cao đẳng

Mời các bạn tham khảo mục Thông tin các Trường Đại học, Học viện và Cao đẳng trình bày đầy đủ về mã tỉnh, mã trường THPT các tỉnh, các trường trên Toàn quốc, hỗ trợ các em học sinh lớp 12 trong công tác chọn trường cũng như phục vụ thi THPT Quốc gia 2020 đạt kết quả tốt nhất.