Tổng hợp các phím tắt cho Word

Microsoft Word là ứng dụng văn phòng được sử dụng rộng rãi để soạn thảo văn bản, và đi kèm cùng phần mềm Office Word là bộ phím tắt trong Word nhằm nâng cao năng suất hiệu quả công việc, tiết kiệm thao tác soạn thảo văn bản hơn. Với bộ phím tắt trong Word dưới đây công việc soạn thảo văn bản của bạn sẽ trở nên dễ dàng hơn đấy.

Trong bộ công cụ văn phòng Microsoft Office nói chung và Microsoft Word nói riêng, phiên bản Microsoft Word được nhiều người lựa chọn nhất phải kể đến các phiên bản 2003, 2007, 2010 và 2013. Về cơ bản, phím tắt trong các phiên bản này đều khá giống nhau, có khác chỉ là những phiên bản sau được thêm nhiều phím tắt hơn những phiên bản trước.

Dưới đây là một số phím tắt thông dụng.

1. Phím tắt thao tác với Menu và Toolbars

Phím/ Tổ hợp phím

Chức năng

Alt, F10

Mở menu lệnh

Ctrl + Tab, Ctrl + Shift + Tab

Thực hiên ngay khi thanh Menu được kích hoạt để chọn các thanh menu và thanh công cụ

Tab, Shift + Tab

Chọn các tính năng kế tiếp trên thanh công cụ.

Enter

Mở lệnh đang chọn trên Menu hoặc Toolbar

Alt + Spacebar

Hiển thị Menu hệ thống.

Home, End

Chọn lệnh đầu tiên hoặc cuối cùng trong Menu con.

2. Phím tắt tạo, chỉnh sửa Và lưu văn bản

Phím/ Tổ hợp phím

Chức năng

Ctrl + N

Tạo văn bản mới.

Ctrl + O

Mở một văn bản mới đã được soạn thảo trước đó.

Ctrl + S

Lưu văn bản soạn thảo.

Ctrl + C

Sao chép văn bản.

Ctrl + V

Dán văn bản.

Ctrl + F

Tìm kiếm từ/cụm từ hoặc đoạn văn bản.

Ctrl + H

Chức năng thay thế, thay thế một từ/cụm từ bằng một từ/cụm từ khác.

Ctrl + P

In ấn văn bản

Ctrl + Z

Trở lại trạng thái văn bản trước khi thực hiện lần chỉnh sửa cuối cùng.

Ctrl + Y

Phục hồi trạng thái văn bản trước khi sử dụng lệnh Ctrl+Z

Ctrl + F4 , Ctrl + W, Alt + F4

Đóng lại văn bản.

3. Phím tắt chọn đoạn văn bản hoặc đối tượng nào đó

Di chuyển, chọn đoạn văn

Phím/ Tổ hợp phím

Chức năng

Shift + –>

Di chuyển con trỏ chuột đến kí tự phía sau.

Shift + <–

Di chuyển con trỏ chuột đến kí tự phía trước

Ctrl + Shift + –>

Di chuyển con trỏ chuột đến một từ đằng sau.

Ctrl + Shift + <–

Di chuyển con trỏ chuột đến một từ đằng trước.

Shift + (mũi tên hướng lên)

Di chuyển con trỏ chuột đến hàng trên

Shift + (mũi tên hướng xuống)

Di chuyển con trỏ chuột xuống hàng dưới.

Ctrl + A

Chọn toàn bộ văn bản.

Xóa đoạn văn bản hoặc một đối tượng nào đó

Phím/ Tổ hợp phím

Chức năng

Backspace

Xóa một kí tự phía trước.

Ctrl + Backspace

Xóa kí tự phía trước.

Delete

Xóa kí tự phía sau con trỏ chuột hoặc một đối tượng nào đó.

Ctrl + Delete

Xóa một từ ở ngay phía sau con trỏ chuột

Di chuyển đoạn văn bản

Phím/ Tổ hợp phím

Chức năng

Ctrl + Phím mũi tên bất kì

Di chuyển qua lại giữa các kí tự

Ctrl + Home

Di chuyển chuột về đầu đoạn văn bản

Ctrl + End

Di chuyển con trỏ chuột về vị trí cuối cùng trong văn bản

Ctrl + Shift + Home

Di chuyển chuột từ vị trí hiện tại đến đầu văn bản

Ctrl + Shift + End

Di chuyển chuột từ vị trí hiện tại đến cuối văn bản

Định dạng văn bản

Phím/ Tổ hợp phím

Chức năng

Ctrl + B

In đậm

Ctrl + D

Mở hộp thoại thay đổi font chữ

Ctrl + I

In nghiêng

Ctrl + U

Gạch chân

Căn lề đoạn văn bản

Phím/ Tổ hợp phím

Chức năng

Ctrl + E

Căn chỉnh đoạn văn bản đang chọn tại vị trí trung tâm.

Ctrl + J

Căn chỉnh đều cho văn bản

Ctrl + L

Căn trái cho văn bản.

Ctrl + R

Căn phải cho văn bản.

Ctrl + M

Lùi đầu dòng đoạn văn bản.

Ctrl + Shift + M

Xóa định dạng Ctrl + M

Ctrl + T

Lùi đoạn văn bản 2 dòng trở đi.

Ctrl + Shift + T

Xóa định dạng Ctrl + T.

Ctrl + Q

Xóa định dạng canh lề đoạn văn bản

4. Phím tắt sao chép, định dạng văn bản

Phím/ Tổ hợp phím

Chức năng

Ctrl + Shift + C

Sao chép đoạn văn đang có định dạng cần sao chép

Ctrl + Shift + V

Dán định dạng đã sao chép vào vùng dữ liệu đang chọn

Tạo số mũ

Phím/ Tổ hợp phím

Chức năng

Ctrl + Shift + =

Tạo số mũ, ví dụ H2

Ctrl + =

Tạo số mũ ở dưới (thường dùng cho các kí hiệu hóa học), vídụ H2O

5. Phím tắt làm việc trên các bảng biểu

Phím/ Tổ hợp phím

Chức năng

Tab

Di chuyển và chọn nội dung của ô bảng biểu kế tiếp hoặc tạo một dòng mới nếu đang ở ô cuối cùng trong bảng

Shift + Tab

Di chuyển con trỏ chuột tới nội dung của ô liền kề

Shift + các phím mũi tên

Chọn nội dung của ô liền kề ngay vị trí đang chọn

Ctrl + Shift + F8 + Các phím mũi tên

Mở rộng vùng chọn theo từng ô bảng biểu

Shift + F8

Thu nhỏ kích thước vùng chọn theo từng ô

Ctrl + 5 (khi đèn Num Lock tắt)

Chọn nội dung của toàn bộ ô bảng biểu.

Alt + Home

Về ô đầu tiên của bảng biểu

Alt + End

Về ô cuối cùng của dòng hiện tại.

Alt + Page up

Trở lại ô bảng biểu đầu tiên của cột

Alt + Page down

Trở lại ô bảng biểu cuối cùng của cột.

Mũi tên lên

Di chuyển con trỏ chuột lên trên một dòng

Mũi tên xuống

Di chuyển con trỏ chuột xuống dưới một dòng.

Trên đây chỉ là một phần của nội dung bài viết, để biết đầy đủ về thông tin bài viết xin mời các độc giả tải file đính kèm định dạng .Doc và PDF.

Microsoft Word là ứng dụng văn phòng được sử dụng rộng rãi để soạn thảo văn bản, và đi kèm cùng phần mềm Office Word là bộ phím tắt trong Word nhằm nâng cao năng suất hiệu quả công việc, tiết kiệm thao tác soạn thảo văn bản hơn. Với bộ phím tắt trong Word dưới đây công việc soạn thảo văn bản của bạn sẽ trở nên dễ dàng hơn đấy.

Đánh giá bài viết
1 9.760
Sắp xếp theo
    Tin học văn phòng Xem thêm