Tram Anh Vũ Toán học Lớp 6

Có ba chiếc hộp đựng những miếng bìa

Bài 3.30 bài tập trang 69

. Trên mỗi miếng bìa có ghi một số như đã cho trong hình dưới đây. Hãy chuyển một miếng bìa từ hộp này sang hộp khác sao cho tổng các số ghi trên các miếng bìa trong mỗi hộp đều bằng nhau.

Toán lớp 6 trang 69 Kết nối tri thức

3
3 Câu trả lời
 • Chuột nhắt
  Chuột nhắt

  Tham khảo lời giải tại: https://vndoc.com/toan-lop-6-trang-69-luyen-tap-chung-ket-noi-tri-thuc-234866

  Trả lời hay
  2 Trả lời 08:33 21/11
  • Bé Gạo
   Bé Gạo

   Tổng các chữ số ghi trên hộp thứ nhất tính từ trái sang là:

   6 + (– 1) + (– 3) = 6 – 1 - 3 = 5 – 3 = 2

   Tổng các chữ số ghi trên hộp thứ hai tính từ trái sang là:

   5 + (- 4) + 3 = 5 – 4 + 3 = 1 + 3 = 4

   Tổng các chữ số ghi trên hộp thứ ba tính từ trái sang là:

   -5 + 9 + 2 = - 5 + (9 + 2) = -5 + 11 = 11 – 5 = 6

   Tổng các chữ số trên cả ba hộp là:

   2 + 4 + 6 = 12

   Để mỗi hộp có tổng các số bằng nhau thì tổng mỗi bộ số trong mỗi hộp là: 12 : 3 = 4

   +) Vì tổng các số ghi trên hộp thứ hai tính từ trái sang là 4 nên các miếng bìa được giữ nguyên.

   +) Vì tổng các số ghi trên hộp thứ nhất tính từ trái sang là 2 nên hộp thứ nhất cần thêm miếng bìa có chữ số 2 để có tổng là 4.

   0 Trả lời 08:28 21/11
   • Gấu Đi Bộ
    Gấu Đi Bộ

    Tổng các chữ số ghi trên hộp thứ nhấtlà: 6 + (– 1) + (– 3) = 2

    Tổng các chữ số ghi trên hộp thứ hai là: 5 + (- 4) + 3 = 4

    Tổng các chữ số ghi trên hộp thứ ba là: - 5 + 9 + 2 = 6

    Tổng các chữ số trên cả ba hộp là: 2 + 4 + 6 = 12

    Để mỗi hộp có tổng các số bằng nhau thì tổng mỗi bộ số trong mỗi hộp là: 12 : 3 = 4

    Vậy ta chuyển miếng bìa có chữ số 2 từ hộp thứ ba sang hộp thứ nhất.

    0 Trả lời 08:31 21/11

    Toán học

    Xem thêm