Phùng Thị Kim Dung Toán học Lớp 3

Viết số lớn nhất có 4 chữ số khác nhau mà có tổng các chữ số bằng 26

4
4 Câu trả lời
 • Đen2017
  Đen2017

  Số lớn nhất có 4 chữ số nên chữ số hàng nghìn là 9

  Các chữ số là khác nhau nên chữ số hàng trăm là 8, chữ số hàng chục là 7

  Để tổng các chữ số bằng 26 nghĩa là: 9 + 8 + 7 + số hàng đơn vị = 26 hay chữ số hàng đơn vị là: 2

  Vậy số lớn nhất có 4 chữ số khác nhau mà có tổng các chữ số bằng 26 là: 9872

  Trả lời hay
  19 Trả lời 16/08/21
  • Batman
   Batman

   Đúng, Like bạn

   12 Trả lời 16/08/21
 • Thiên Bình
  Thiên Bình

  số lớn nhất có 4 chữ số khác nhau mà có tổng các chữ số bằng 26 là: 9872

  Trả lời hay
  10 Trả lời 16/08/21
 • Kẻ cướp trái tim tôi
  Kẻ cướp trái tim tôi

  Số lớn nhất có 4 chữ số => Chữ số hàng nghìn là 9

  Các chữ số là khác nhau => chữ số hàng trăm là 8, chữ số hàng chục là 7

  Để tổng các chữ số bằng 26 nghĩa là: 9 + 8 + 7 + số hàng đơn vị = 26

  Vậy chữ số hàng đơn vị là: 2

  Suy ra số lớn nhất có 4 chữ số khác nhau mà có tổng các chữ số bằng 26 là: 9872

  Trả lời hay
  5 Trả lời 17:28 27/01
 • Hường Trần
  Hường Trần

  9872

  Trả lời hay
  3 Trả lời 18:21 29/01

Toán học

Xem thêm