Viết thư cho Ông già Noel bằng tiếng Anh

Viết thư gửi Ông già Noel bằng tiếng Anh với hướng dẫn cách viết thư gửi ông già Noel hay các bài mẫu thư ngộ nghĩnh được VnDoc tổng hợp trong dịp Giáng sinh 2023. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết những bức thư gửi ông già Noel dưới đây để lên ý tưởng cho bức thư của mình.

Cách viết thư cho ông già Noel bằng tiếng Anh

Thực hiện lần lượt theo cách bước dưới đây để có thể viết 1 bức thư hoàn chỉnh gửi Ông già Noel ngay thôi nào!

- Đầu tiên, viết đầy đủ địa chỉ nhà bao gồm: Số nhà, tên đường, quận (huyện), thành phố (tỉnh),… (Ví dụ: No. 56, Duy Tan street, Cau Giay District, Ha Noi, Viet Nam)

- Gửi lời chào hỏi thật lễ phép như: “Dear Santa Claus,”

- Giới thiệu về bản thân: Tên, tuổi, học lớp nào, nơi ở,… Ví dụ: My name is My Le. I am twelve years old. I am in class …

- Hỏi thăm tình hình sức khỏe của ông già Noel và những người liên quan như Bà Noel (Mrs. Claus), các chú lùn (Elves), những con tuần lộc (Reindeer). Ví dụ: “How have you been?”

- Kể về những việc tốt đã làm trong năm qua để chứng minh mình luôn là đứa trẻ ngoan. Ví dụ: “This year I have been a good child. I am always help my parents by washing dishes, cleaning room and put all of my toys back to their place,… ”

- Cảm ơn Ông già Noel về món quà năm ngoái ông đã tặng mình. Ví dụ: “Thank you for your presents last year. They were very beautiful. I played with them a lot”, ….

- Nói về món quà mà mình luôn muốn có. Ví dụ: “I wish to have a new LEGO set this Christmas.”, “All I want for this Christmas is a new pink bag”…. kể thêm vài món quà muốn dành tặng cho ba mẹ, anh chị em,.. như “ I also want to give my mother a bunch of flowers,…”

- Hãy cảm ơn Ông già Noel và kết thúc lá thư với chữ ký của mình nhé. Ví dụ "Thank you, Santa, for bringing so much joy to kids like me" hoặc "Thanks, Santa, for bringing me gifts every year". Vì Ông Noel luôn yêu mến những trẻ nhỏ lễ phép và lịch sự nên các bé đừng quên kết thúc thư bằng chữ "Sincerely" (chân thành), "Love" (thân mến), hoặc "Best wishes" (Chúc mọi điều tốt lành).

Bài viết thư cho ông già noel bằng tiếng Anh - bài viết số 1

Dear Santa,

My name is Do My Linh and now I’m 12 years old. This year, I want you to know that I have listened and helped my parents to do the housework. I also finished all my homework.

Like every children in this world, I would be so happy to receive your Christmas gift. I would really like a notebook which I can note some information when I’m studying, or I will use it for writing my daily. I think it will be such a wonderful gift that I never forget.

Wish you luck and health to continue delivering gifts for children all over the world.

Merry Christmas Santa!!!

Love,

My Linh

Google dịch

Ông già Noel thân mến,

Cháu tên là Đỗ Mỹ Linh và năm nay tôi 12 tuổi. Năm nay, cháu muốn ông biết rằng cháu đã nghe lời và giúp bố mẹ làm việc nhà. Cháu cũng đã hoàn thành tất cả bài tập về nhà của mình.

Giống như mọi đứa trẻ trên thế giới này, cháu sẽ rất vui khi nhận được món quà Giáng sinh của ông. Cháu thực sự muốn có một cuốn sổ mà cháu có thể ghi chú một số thông tin khi học, hoặc cháu sẽ sử dụng nó để viết nhật kí. Cháu nghĩ đó sẽ là một món quà tuyệt vời mà cháu không bao giờ quên.

Chúc ông may mắn và sức khỏe để tiếp tục gửi quà cho trẻ em trên toàn thế giới.

Giáng sinh vui vẻ ông già Noel!!!

Yêu và quý,

Mỹ Linh

Thư gửi ông già noel bằng tiếng Anh - bài viết số 2

Sally Smith

123 Maple Lane

Cleveland, OH 44124

December 04, 20...

Dear Santa Claus,

My name is Sally and I am 5 and 1/2 years old. I have been a very good girl this year. I help Mommy wash the dishes every night, and I listen to Daddy when he tells me to clean my room. I am also nice to my little brother, even though he can be really annoying sometimes.

Thank you for all the presents last year. They were all really nice, and I played with all of them a lot. This year I would like a jump rope, a kitten, and a new bike. I really really want the bike.

Please give my love to Mrs. Claus, the elves, and all the reindeer, especially Rudolph. I will leave some carrots for the reindeer next to your milk and cookies.

Love,

Sally

Hướng dẫn dịch

Ông già Nô en thân mến,

Tên cháu là Sally và cháu 5 tuổi rưỡi. Cháu đã là một cô gái rất tốt trong năm nay. Cháu giúp mẹ rửa bát mỗi tối, và cháu nghe lời bố khi ông ấy bảo cháu dọn dẹp phòng của mình. Cháu cũng tốt với em trai của mình, mặc dù đôi khi em ấy có thể thực sự khó chịu.

Cảm ơn ông vì tất cả những món quà năm ngoái. Tất cả đều rất tuyệt và cháu đã chơi với tất cả chúng rất nhiều. Năm nay, cháu muốn có một sợi dây nhảy, một con mèo con và một chiếc xe đạp mới. Cháu thực sự thực sự muốn có chiếc xe đạp.

Xin hãy dành tình yêu của cháu cho bà Noel, những chú lùn, và tất cả những con tuần lộc, đặc biệt là Rudolph. Cháu sẽ để lại một ít cà rốt cho tuần lộc bên cạnh sữa và bánh quy của ông.

Yêu quý,

Sally

Viết thư cho ông già noel bằng tiếng Anh - bài viết số 3

Jimmy Smith

254 W Happy Lane

Dover, CA 92646

Dear Santa Claus,

I am writing to ask for the new Army Man Kung-Fu Grip Harry the Ranger action figure. I really want this toy because I know that I would spend so much time playing army games with it.

I was a really good boy this year. My mom said that I was so good that she thought that I should write you a letter to ask for this toy.

I would also like to thank you for all of the awesome presents that you have given me before. I still ride my bicycle all over the neighborhood. My dad taught me how to ride it and I am so happy that you put it under the tree.

Please say hello to everyone at the North Pole. I am excited to see what is under the tree this year.

Thank you,

Jimmy

Nội dung dịch

Ông già Nô en thân mến,

Cháu viết thư này để yêu cầu nhân vật hành động Army Man Kung-Fu Grip Harry the Ranger mới. Cháu thực sự muốn món đồ chơi này vì cháu biết rằng cháu sẽ dành rất nhiều thời gian để chơi các trò chơi với nó.

Cháu đã là một cậu bé thực sự tốt trong năm nay. Mẹ cháu nói rằng cháu rất ngoan nên mẹ nghĩ rằng cháu nên viết thư cho ông để xin món đồ chơi này.

Cháu cũng muốn cảm ơn ông vì tất cả những món quà tuyệt vời mà ông đã tặng cho cháu trước đây. Cháu vẫn đạp xe khắp xóm. Bố cháu đã dạy tôi cách đạp xe và cháu rất vui khi ông đặt nó dưới gốc cây.

Xin gửi lời chào đến tất cả mọi người tại Bắc Cực. Cháu rất vui mừng để xem những gì là dưới gốc cây năm nay.

Cảm ơn ông,

Jimmy

Viết thư gửi ông già noel bằng tiếng Anh - bài viết số 4

Cindy Thompson

8789 W Lucky Lane

Mullbury, MN 45862

Dear Santa Claus,

My name is Cindy and I am 8 years old. I hope that you are all rested up from delivering presents last year. I want you to know that I have been very good this year, and I listened to my parents.

This year I would really like the Red Five X-wing Starfighter Lego set. My brother Tim says that Legos are for boys, but I already have a TIE fighter and would like more sets to start my collection.

Thank you for all of the great presents that you gave me last year. Please say hello to the reindeer. I love to watch the Christmas movies that have all of them flying around.

Sincerely,

Cindy

Bản dịch

Tên cháu là Cindy và tôi 8 tuổi. Cháu hy vọng rằng tất cả các mọi người đã được nghỉ ngơi sau khi phát quà vào năm ngoái. Cháu muốn ông biết rằng cháu đã rất tốt trong năm nay, và cháu đã nghe lời cha mẹ của cháu.

Năm nay, cháu thực sự thích bộ Lego Starfighter màu đỏ Năm cánh X. Anh trai cháu, Tim nói rằng Legos dành cho con trai, nhưng cháu đã có võ sĩ TIE và muốn có thêm bộ để bắt đầu bộ sưu tập của mình.

Cảm ơn ông vì tất cả những món quà tuyệt vời mà ông đã tặng cháu năm ngoái. Xin chào các bạn tuần lộc. Cháu thích xem những bộ phim Giáng sinh có tất cả chúng bay xung quanh.

Trân trọng,

Cindy

Bức thư gửi ông già noel bằng tiếng Anh - bài viết số 5

Dear Santa,

Day by day, I always hope I can have my own puppy and especially on Christmas Day, I want this gift more. This year, I have tried my best to be a good student and a good child. I helped my mom with many housework: cooking, wash dishes, clean house…and I tried to finish all the homework and reach good achievements. The main reason that I want to have a puppy is I want to have a friend who can listen to me when I’m sad or happy, who can experience hard times with me. Dog is a really lovely and loyal animal. I’m not sure I’m worthy enough to have this gift but I really love it and I hope I can have it!!

Merry Christmas Santa!

Love,

Thư gửi ông già noel bằng tiếng Anh hay nhất - bài viết số 6

Dear Santa,

Merry Christmas! Santa! Why are you don’t appear in front of everyone? And why is your stomach so big? How many cookies can you eat in one night? Everyone said that there just only a few animal with lots of snow and snow at the North Pole. Oh! And do you see the aurora borealis? I think that it is very colorful in the North Pole! This year I wish to have a book about origami because I love to cut and fold paper and I think I want to teach my sister too. I think that I am very try to behave well and being good at Math and English and the last thing is that I am grow up and I want to have a Christmas so special that make me can’t forget it.

Merry Christmas Santa!

Love,

Viết thư bằng tiếng Anh gửi ông già noel - bài viết số 7

Dear Santa,

My name is Quang Hải. I am 11 years old, I am living in Vietnam.

How have you been, elves and Mrs Claus been?

This year, I have been a good child. I am always nice to my sister, brother and friends. I always do my homework and help my parents by cleaning my rooms and put all of my toys back to their place. I wish to have a smartphone this Christmas because my smartphone is broken.

Thank you, Santa, for bringing so much joy to kids like me gifts every year. See you on twenty-four of December. Thank you very much

Merry Christmas!

Love,

Bức thư gửi Ông già Noel bằng tiếng Anh - bài viết số 8

Dear Santa,

My name is Doan Van Hau. I am twelve years old, and I am living in Hanoi, Vietnam.

This year, I've tried very hard to be a good boy this year. I helped my parents do the housework. And tried to listen to my parents.

I would like to ask you for a few presents for Christmas. Here they are:

  • A strawberry bear - Losto
  • A lego of panda.

I promise to be even better next year.

Wishing you a safe flight on Christmas Eve! And think about the cookies and milk I'll leave for you.

With love and hope for a miracle, Van Hau

Happy Holidays!

Google dịch

Ông già Noel thân mến,

Cháu tên Đoàn Văn Hậu. Cháu mười hai tuổi và cháu đang sống ở Hà Nội, Việt Nam.

Năm nay cháu đã cố gắng rất nhiều để trở thành một cậu bé ngoan. Cháu đã giúp bố mẹ làm việc nhà. Và cố gắng nghe lời bố mẹ.

Cháu muốn xin bạn một vài món quà nhân dịp Giáng sinh. Họ đây rồi:

  • 1 con gấu bông (Gấu dâu - Losto)
  • Lego của gấu trúc.

Cháu hứa năm sau sẽ còn tốt hơn nữa.

Chúc ông có một chuyến bay an toàn vào đêm Giáng sinh! Và nghĩ về bánh quy và sữa cháusẽ để lại cho ông.

Với tình yêu và niềm hy vọng vào một phép màu, Văn Hậu

Chúc mừng ngày lễ!

Mẫu bức thư gửi Ông già Noel bằng tiếng Anh của học sinh

Mẫu 1:

Viết thư cho Ông già Noel bằng tiếng Anh

TOP 8 lá thư gửi cho ông già Noel bằng tiếng Anh bao gồm 7 lá thư bằng tiếng Anh khác nhau gửi đến ông già Noel gợi ý giúp các em các viết 1 bức thư gửi cho ông già Noel bằng tiếng Anh thạt hay và ngắn gọn.

Ngoài ra, VnDoc.com đã đăng tải nhiều tài liệu về Lễ Giáng sinh 2023 bằng tiếng Anh khác như:

Đánh giá bài viết
208 22.486
Sắp xếp theo

    Ngoại ngữ

    Xem thêm