Châu Bùi

1] Một hình chữ nhật có chiều rộng 24m chiều rộng bằng nữa chiều dài

.Tính chu vi và diện tích hình chữ nhật.

1
1 Câu trả lời
 • Châu Bùi
  Châu Bùi

  Bài giải

  Chiều dài là: 

  24x2 =_______(m)

  Chu vi hình chữ nhật là:

  (48+24)nhân2=_____(m)

  Diện tích hình chữ nhật:

  48 nhân 24=______(m) 

  Đáp số:        m

  0 Trả lời 5 ngày trước
  Hỏi bài Xem thêm