Bài giảng Nguyên tố hóa học

1 975

"Nguyên tố hóa học" là bài học quan trọng trong chương trình Hóa học lớp 8. Bài giảng Nguyên tố hóa học là tài liệu giảng dạy Hóa học 8 hữu ích giúp quý thầy cô soạn bài giảng hiệu quả. Bài giảng bám sát nội dung chính của bài học giúp các em nắm chắc kiến thức của bài. Mời quý thầy cô và các bạn tham khảo.

Bài giảng Nguyên tố hóa học

Bài 5: Nguyên tố hóa học

Bài giảng Nguyên tố hóa học giúp các em biết được Nguyên tố hóa học là tập hợp những nguyên tử cùng loại có cùng số Proton trong hạt nhân, biết kí hiệu hóa học được dùng để biễu diễn một nguyên tố hoá học và còn chỉ 1 nguyên tử của nguyên tố đó, biết tỉ lệ các nguyên tố hoá học trong tự nhiên, nắm những nguyên tố chiếm tỉ lệ chủ yếu.

Đánh giá bài viết
1 975
Hóa học lớp 8 Xem thêm