Bài phỏng vấn vị trí nhân viên Hành Chính Nhân Sự

Bài phỏng vấn vị trí nhân viên Hành Chính Nhân Sự

Họ và tên ứng viên: ……………………………………………………………………… Vị trí tuyển dụng: .......................................................... Ngày..….tháng…..năm….….

Tên cán bộ phỏng vấn: ..............................................................................................

Tên cán bộ phỏng vấn: ..............................................................................................

Điểm

Hướng dẫn đánh giá:

- Nhằm mục đích tuyển “Đúng người cho đúng việc”. Các tiêu chí tuyển dụng được xây dựng theo từng cấp và có 2 phần cơ bản: Phần 1: ánh giá năng lực chuyên môn; Phần 2: đánh giá kỹ năng; Phần 3: đánh giá phẩm chất ( tính cách ).

- Có 5 mức đánh giá như sau: (Cán bộ phỏng vấn click ü vào số điểm trong ô)

5: Xuất sắc 4: Tốt/Khá 3: TB khá 2: TB/TB yếu 1: Yếu/Kém

_______________________________________________________________________________

PHẦN 1: NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN

1. Anh/Chị sử dụng thời gian như thế nào khi sếp đi công tác?

Dù sếp có ở công ty hay không, tôi luôn là người người bận rộn, tuy nhiên khi ông ta không có nhà, tôi có thể làm một số công việc theo ý mình. Ví dụ, tôi tập hợp tất cả các hồ sơ và nhập vào máy tính. Ngoài ra, tôi còn có thể lưu lại các file trên đĩa mềm hay laptop của ông ta để tránh tình trạng thất lạc sau này. Ông ta đã thực sự cảm động trước nỗ lực này của tôi .

UV đã thể hiện được tính chủ động, đáng tin cậy và khả năng suy nghĩ độc lập.

5 4 3 2 1
Thật là khó đối với tôi khi sếp đi công tác, vì tôi thích được hỗ trợ ông ta trong công việc. Bao nhiêu chuyện đều dồn vào tôi. Thỉnh thoảng, tôi phải bỏ dỡ công việc đang làm để giúp đỡ các đồng nghiệp. Tôi và ông ta giữ liên lạc hàng ngày qua e-mail, fax hay điện thoại, tuy nhiên mọi chuyện không thể tốt như có ông ta ở đây.

Câu trả lời cho thấy UV là một nhân viên rất trung thành và tận tậm, tuy nhiên lại quá lệ thuộc vào sự có mặt của cấp trên. Giúp đỡ các đồng nghiệp khác là điều đáng hoan nghênh, nhưng không hẳn lúc nào Công ty cũng được lợi từ các cố gắng này.

Đây chính là lúc tôi có cơ hội làm việc độc lập. Tôi quản lý tất cả các cuộc gọi, thư từ và lịch làm việc của ông ta. Tôi cũng có thể làm một vài chuyện riêng (dĩ nhiên là được cho phép). Vấn đề chính là mọi việc đều trở lại ngăn nắp khi ông ta trở về. Quan điểm của ông ta là nếu tôi đã hoàn thành mọi công việc, tôi có thể làm bất kỳ điều gì mình muốn.

UV có thể đang lạm dụng giờ làm việc để làm việc riêng.

Download file tài liệu để xem thêm chi tiết

Đánh giá bài viết
1 5.544
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Kinh tế - Quản lý Xem thêm