Đoàn Thị Hồng Lệ Lịch Sử Lớp 8

Lập niên biểu các sự kiện chính phong trào công nhân 1847-1870 và cuối thế kỉ XIX

Lập niên biểu các sự kiện chính phong trào công nhân 1847-1870 và cuối thế kỉ XIX

1
1 Câu trả lời
 • Batman
  Batman

  Phong trào công nhân từ sau cách mạng 1848 - 1849 đến năm 1870 đã có những nét nổi bật như:

  - Phong trào công nhân phát triển mạnh mẽ hơn, dưới sự lãnh đạo của một tổ chức quốc tế (Quốc tế thứ nhất).

  - Giai cấp công nhân được giác ngộ và nhận thức rõ hơn về vai trò của giai cấp mình thông qua các hoạt động truyền bá chủ nghĩa Mác của Quốc tế thứ nhất.

  - Có tinh thần đoàn kết quốc tế thông qua Quốc tế thứ nhất.

  0 Trả lời 21:46 13/10
  Lịch Sử
  Xem thêm