Mẫu biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng Mẫu biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng

Mẫu biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng
 • Phát hành: Tổng hợp
 • Mẫu biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép lại việc nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu biên bản tại đây.
 • bieu-mau
 • Dung lượng: 120 KB

Mẫu kê khai tài sản cán bộ công chức Mẫu kê khai tài sản cán bộ công chức Bản kê khai tài sản của cán bộ công chức

Mẫu kê khai tài sản cán bộ công chức
 • Phát hành: Sưu Tầm
 • Mẫu kê khai tài sản thu nhập của cán bộ, công chức là một mẫu khá phổ biết hiện nay. Mẫu kê khai phản ánh thông tin, sự biến động tăng giảm của tài sản. Nội dung chi tiết mời các bạn cùng tham khảo.
 • bieu-mau
 • Dung lượng: 245 KB

Mẫu đơn đề nghị mua nhà Nhà nước Mẫu đơn đề nghị mua nhà Nhà nước Đơn đề nghị mua nhà Nhà nước

Mẫu đơn đề nghị mua nhà Nhà nước
 • Phát hành: Thủ tướng Chính phủ
 • Mẫu đơn đề nghị mua nhà Nhà nước là mẫu đơn đề nghị được lập ra để đề nghị về việc được mua nhà ở thuộc quyền sở hữu của Nhà nước. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn đề nghị tại đây.
 • bieu-mau
 • Dung lượng: 95 KB

Mẫu giấy phép quy hoạch sử dụng cho dự án xây dựng công trình riêng lẻ Mẫu giấy phép quy hoạch sử dụng cho dự án xây dựng công trình riêng lẻ Giấy phép quy hoạch sử dụng cho dự án xây dựng công trình riêng lẻ

Mẫu giấy phép quy hoạch sử dụng cho dự án xây dựng công trình riêng lẻ
 • Phát hành: Sưu tầm
 • Mẫu giấy phép quy hoạch sử dụng cho dự án xây dựng công trình riêng lẻ là mẫu giấy được lập ra để cho phép quy hoạch sử dụng cho dự án xây dựng công trình. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết mẫu giấy phép quy hoạch sử dụng cho dự án xây dựng công trình tại đây.
 • bieu-mau
 • Dung lượng: 87 KB

Mẫu 04a/ĐK - Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Mẫu 04a/ĐK - Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Mẫu giấy xin chứng nhận quyền sử dụng đất

Mẫu 04a/ĐK - Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
 • Phát hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
 • Mẫu Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là mẫu giấy 04a/ĐK khi bạn muốn được chứng nhận quyền sử dụng mảnh đất mình đang ở hoặc đang sở hữu. Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất này được ban hành kèm theo Thông tư 24/2014/TT-BTNMT của Bộ tài nguyên và môi trường. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây.
 • bieu-mau
 • Dung lượng: 142 KB

Mẫu đơn đề nghị cấp phép quy hoạch sử dụng cho công trình riêng lẻ Mẫu đơn đề nghị cấp phép quy hoạch sử dụng cho công trình riêng lẻ Đơn đề nghị cấp phép quy hoạch sử dụng cho công trình riêng lẻ

Mẫu đơn đề nghị cấp phép quy hoạch sử dụng cho công trình riêng lẻ
 • Phát hành: Sưu tầm
 • Mẫu đơn đề nghị cấp phép quy hoạch sử dụng cho công trình riêng lẻ là mẫu đơn đề nghị được lập ra để đề nghị về việc cấp giấy phép quy hoạch sử dụng cho công trình riêng lẻ. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn đề nghị tại đây.
 • bieu-mau
 • Dung lượng: 74 KB

Mẫu giấy phép quy hoạch Mẫu giấy phép quy hoạch Giấy phép quy hoạch

Mẫu giấy phép quy hoạch
 • Phát hành: Sưu tầm
 • Mẫu giấy phép quy hoạch là mẫu giấy được lập ra để chấp nhận, cho phép quy hoạch xây dựng công trình tập trung. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu giấy phép quy hoạch tại đây.
 • bieu-mau
 • Dung lượng: 85 KB

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép quy hoạch Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép quy hoạch Đơn đề nghị cấp giấy phép quy hoạch

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép quy hoạch
 • Phát hành: Sưu tầm
 • Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép quy hoạch là mẫu đơn đề nghị được lập ra để đề nghị về việc cấp giấy phép quy hoạch. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép quy hoạch tại đây.
 • bieu-mau
 • Dung lượng: 72 KB

Đơn xin thay đổi thiết kế Đơn xin thay đổi thiết kế Biểu mẫu xin đổi thiết kế xây dựng

Đơn xin thay đổi thiết kế
 • Phát hành: Sưu tầm
 • Mời bạn tham khảo mẫu đơn xin thay đổi thiết kế dùng trong lĩnh vực xây dựng dân dụng và xây dựng cơ bản khác. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn tại đây
 • bieu-mau
 • Dung lượng: 97 KB

Mẫu đơn yêu cầu sửa chữa sai sót Mẫu đơn yêu cầu sửa chữa sai sót Đơn yêu cầu sửa chữa sai sót

Mẫu đơn yêu cầu sửa chữa sai sót
 • Phát hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
 • Mẫu đơn yêu cầu sửa chữa sai sót là mẫu đơn được lập ra để yêu cầu về việc sửa chữa sai sót. Mẫu đơn nêu rõ thông tin của các bên... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn yêu cầu sửa chữa sai sót tại đây.
 • bieu-mau
 • Dung lượng: 132 KB
Có tất cả 210 tài liệu.