Laura Hypatia Công nghệ Lớp 7

Để cải tạo và bảo vệ đất trồng cần phải?

A. Canh tác tốt, công tác thủy lợi, bón phân hợp lý

B. Bón phân hợp lý

C. Bón vôi

D. Chú trọng công tác thủy lợi

3
3 Câu trả lời
 • Vịt Con
  Vịt Con

  Đáp án: A

  Giải thích: (Để cải tạo và bảo vệ đất trồng cần phải: Canh tác tốt, công tác thủy lợi, bón phân hợp lý – SGK trang 15)

  0 Trả lời 10:13 18/01
  • Trùm
   Trùm

   Đáp A

   Để cải tạo và bảo vệ đất trồng cần phải:

   => Canh tác tốt, công tác thủy lợi, bón phân hợp lý

   Cung cấp lương thực, thực phẩm cho con người, thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu cho công nghiếp, nông sản xuất khẩu

   => Vai trò của trồng trọt

   0 Trả lời 10:16 18/01
   • Gà Bông
    Gà Bông

    Đáp án A nhé

    0 Trả lời 10:16 18/01
    Công nghệ Xem thêm