Anonymous Tin học

Để hoàn thành 20 lệnh trong một đường ống 5 giai đoạn thì cần số chu ký máy

Để hoàn thành 20 lệnh trong một đường ống 5 giai đoạn thì cần số chu kỳ máy là bao nhiêu? Sau 20 chu kỳ máy thực hiện được bao nhiêu lệnh? Cần bao nhiêu số chu kỳ máy để hoàn thành n lệnh trong một đường ống 5 giai đoạn?

4
4 Câu trả lời
 • Khang Anh
  Khang Anh

  Để hoàn thành 20 lệnh trong một đường ống 5 giai đoạn, cần thực hiện 20 x 5 = 100 chu kỳ máy.

  Sau 20 chu kỳ máy, một đường ống 5 giai đoạn có thể thực hiện được 4 lệnh (tức là 1 lệnh trong mỗi 5 chu kỳ máy), vì một lệnh cần 5 chu kỳ máy để thực hiện.

  Để hoàn thành n lệnh trong một đường ống 5 giai đoạn, cần thực hiện n x 5 chu kỳ máy.

  Trả lời hay
  1 Trả lời 12:00 30/03
 • Bơ

  Để hoàn thành 20 lệnh trong một đường ống 5 giai đoạn thì cần số chu kỳ máy là:

  20 x 5 = 100 chu kì

   

  0 Trả lời 10:42 30/03
 • dnkd ♡
  dnkd ♡

  Sau 20 chu kỳ máy, một đường ống 5 giai đoạn có thể thực hiện được 4 lệnh (tức là 1 lệnh trong mỗi 5 chu kỳ máy), vì một lệnh cần 5 chu kỳ máy để thực hiện.

  0 Trả lời 10:42 30/03
 • Khang Anh
  Khang Anh

  Để hoàn thành n lệnh trong một đường ống 5 giai đoạn cần n x 5 chu kì

  0 Trả lời 10:43 30/03

Tin học

Xem thêm