Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Toán năm học 2020 - 2021 Đề số 3

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4 năm học 2020 – 2021 – Đề số 3

Đề thi Toán lớp 4 học kì 2 năm học 2020 - 2021 Đề số 3 được biên soạn là đề Toán lớp 4 kì 2 có đáp án kèm theo. Đề thi được biên soạn chuẩn theo Ma trận Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4 theo Thông tư 22. Qua đó sẽ giúp các em học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập Toán lớp 4 kì 2 có trong đề thi lớp 4. Hi vọng tài liệu này giúp các em học sinh lớp 4 tự ôn luyện và vận dụng các kiến thức đã học vào việc giải bài tập toán. Chúc các em học tốt.

Tham khảo thêm:

Nghiêm cấm sao chép với mục đích thương mại

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4 – Đề số 3

I. Phần trắc nghiệm (7 điểm): Khoanh vào đáp án đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1 (1 điểm): Phân số nào dưới dưới đây bé hơn 1?

A. \frac{{15}}{{12}} B. \frac{4}{4} C. \frac{9}{2} D. \frac{5}{{12}}

Câu 2 (1 điểm): Phân số nào dưới đây không phải là phân số tối giản?

A. \frac{9}{5} B. \frac{4}{7} C. \frac{3}{6} D. \frac{{11}}{{12}}

Câu 3 (1 điểm): Số thích hợp để điền vào chỗ chấm 5m2 4dm2 = …cm2 là:

A. 50400 B. 54000 C. 50040 D. 50004

Câu 4 (1 điểm): Chữ số 9 trong số 12 931 thuộc hàng:

A. Hàng trăm B. Hàng đơn vị C. Hàng nghìn D. Hàng chục

Câu 5 (1 điểm): Giá trị của biểu thức 12345 : 5 + 4142 x 6 là:

A. 27954 B. 27643 C. 27321 D. 27548

Câu 6 (1 điểm): Giá trị của biểu thức \frac{5}{{12}} \times 3 + \frac{7}{2} là:

A. \frac{{11}}{4} B. \frac{9}{2} C. \frac{{12}}{5} D. \frac{{19}}{4}

Câu 7 (1 điểm): Diện tích của hình thoi có đường chéo thứ nhất bằng 8cm và đường chéo thứ hai gấp đôi đường chéo thứ nhất là:

A. 60cm2 B. 64cm2 C. 72cm2 D. 84cm2

II. Phần tự luận (3 điểm)

Câu 8 (1 điểm): Tìm X, biết:

a) X – 13922 = 22542 : 3 b) 98917 – X : 5 = 83802

Câu 9 (1 điểm): Thực hiện phép tính:

a) \frac{1}{2} + \frac{5}{6}:\frac{7}{{12}} b) \frac{3}{2} - \frac{4}{7} \times \frac{{28}}{{12}}

Câu 10 (1 điểm): Một tủ sách có hai ngăn. Số sách ở ngăn thứ nhất gấp 4 lần số sách ở ngăn thứ hai. Tính số sách ở mỗi ngăn biết rằng tủ sách có tất cả 70 quyển sách.

Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4 – Đề số 3

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 Câu 7
D C A A C D B

II. Phần tự luận

Câu 8:

a) X – 13922 = 22542 : 3

X – 13922 = 7514

X = 7514 + 13922

X = 21436

b) 98917 – X : 5 = 83802

X : 5 = 98917 – 83802

X : 5 = 15115

X = 15115 x 5 = 75575

Câu 9:

a) \frac{1}{2} + \frac{5}{6}:\frac{7}{{12}} = \frac{1}{2} + \frac{{10}}{7} = \frac{{27}}{{14}}

b) \frac{3}{2} - \frac{4}{7} \times \frac{{28}}{{12}} = \frac{3}{2} - \frac{4}{3} = \frac{1}{6}

Câu 10: (Học sinh tự vẽ sơ đồ tóm tắt bài toán)

Tổng số phần bằng nhau là:

1 + 4 = 5 (phần)

Số sách ở ngăn thứ nhất là:

70 : 5 x 4 = 56 (quyển sách)

Số sách ở ngăn thứ hai là:

70 – 56 = 14 (quyển sách)

Đáp số: ngăn thứ nhất 56 quyển sách, ngăn thứ hai 14 quyển sách

------------------

Ngoài Đề thi Toán lớp 4 kì 2 năm học 2020 - 2021 trên, các em học sinh lớp 4 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 4 hay đề thi lớp 2 kì 4 của các môn Toán lớp 4, Tiếng Việt lớp 4 và Tiếng Anh lớp 4 được sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 4 hơn.

Đánh giá bài viết
4 1.506
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải Toán Xem thêm