Bài giảng Lịch sử 12 bài 26

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Bài giảng Lịch sử 12 bài 26 5,5 MB 14/05/2015 2:23:00 CH
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Bài giảng Lịch sử 12 bài 26 là bài giảng điện tử Lịch sử 12 hữu ích giúp các em dễ dàng nắm được nội dung chính của bài "Đất nước trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (1986 - 2000)". Mời quý thầy cô và các bạn tham khảo!
Xem thêm các thông tin về Bài giảng Lịch sử 12 bài 26
Bài giảng Lịch sử lớp 12 Xem thêm