Hải Anh Nguyễn Lịch Sử lớp 12

Đường lối của hội Việt Nam cách mạng Thanh niên (1925-1929) có sức cuốn hút nhiều đảng viên trẻ, tiên tiến của tổ chức nào sau đây?

A. Tân Việt Cách mạng đảng

B. Đảng Thanh niên

C. Đảng cộng sản việt nam

D. Đảng lập hiến

4
4 Câu trả lời

Lịch Sử

Xem thêm