Giáo án lớp cơm nát (19 - 24 tháng): Bé khám phá quả dưa hấu

1 1.989

Giáo án lớp cơm nát (19 - 24 tháng): Bé khám phá quả dưa hấu

Giáo án lớp cơm nát (19 - 24 tháng): Bé khám phá quả dưa hấu là giáo án phát triển ngôn ngữ cho trẻ mẫu giáo hay. Thông qua bài soạn, giáo viên có thể chủ động quản lý thời gian giảng dạy, chú ý những nội dung trọng tâm cần truyền đạt cho học sinh. Từ đó, giúp các bé phát huy tính chủ động, tích cực trong giờ học.

Giáo án lớp cơm nát (19 - 24 tháng): Chú ếch dễ thương

Giáo án lớp cơm nát (19 - 24 tháng): Xem ai đoán đúng

GIÁO ÁN: PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

ĐỀ TÀI: BÉ KHÁM PHÁ QUẢ DƯA HẤU

Lớp: 19 - 24 tháng

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

  • Trẻ được phát triển ngôn ngữ: qua khám phá quả dưa hấu.
  • Trẻ nói được từ: quả dưa hấu,vỏ dưa màu xanh, hạt dưa, ruột dưa màu đỏ

II. CHUẨN BỊ

  • Tranh “cả nhà ăn dưa hấu”.
  • Hình quả dưa hấu.
  • Bộ tranh ráp hình.

III. CÁCH TIẾN HÀNH

Hoạt động 1: Kể chuyện bé nghe

  • Cô kể bé nghe nội dung chuyện theo tranh vẽ.

Hoạt động 2: Khám phá quả dưa hấu.

  • Cho trẻ xem quả dưa hấu thật.
  • Cho trẻ nhận biết và gọi tên các chi tiết của quả dưa hấu.

Hoạt động 3: Xem ai ráp đúng

  • Cô cho trẻ xem tranh quả dưa hấu.
  • Cho trẻ ráp tranh quả dưa hấu theo gợi ý của cô.
Đánh giá bài viết
1 1.989
Lớp nhà trẻ Xem thêm