Uncle ba Lịch Sử Lớp 7

Sự thành lập nhà Lý

Nhà Lý được thành lập như thế nào?

3
3 Câu trả lời
 • Khang Anh
  Khang Anh

  Sự thành lập:

  - Năm 1005, Lê Hoàn mất, Lê Long Đĩnh lên ngôi vua.

  - Cuối năm 1009, Lê Long Đĩnh qua đời. Lý Công Uẩn lên ngôi vua. Nhà Lý thành lập.

  - Năm 1010, Lý Công Uẩn đặt niên hiệu là Thuận Thiên, dời đô về Đại La (nay là Hà Nội), đổi tên thành là Thăng Long.

  0 Trả lời 10:48 18/10
  • Phước Thịnh
   Phước Thịnh

   - Sau khi Lê Hoàn mất (năm 1005), Lê Long Đĩnh lên ngôi vua. Long Đĩnh là một ông vua tàn bạo khiến cho trong triều, ngoài nội ai ai cũng căm giận.

   - Năm 1009, Lê Long Đĩnh qua đời, các quan lại trong triều tôn tướng Lý Công Uẩn lên ngôi vua, nhà Lý được thành lập.

   0 Trả lời 10:48 18/10
   • Ngọc Linh Đan Nguyễn
    Ngọc Linh Đan Nguyễn

    lớp 4 là học rồi

    0 Trả lời 12:28 12/11
    Lịch Sử
    Xem thêm