Kế hoạch chăm sóc Đài tưởng niệm liệt sĩ 22-12

1 350

Kế hoạch viếng tượng đài liệt sĩ ngày 22-12

VnDoc.com mời các bạn tham khảo Kế hoạch viếng tượng đài liệt sĩ, Kế hoạch chăm sóc Đài tưởng niệm liệt sĩ được sưu tầm và đăng tải trong bài viết này. Kế hoạch viếng tượng đài liệt sĩ nhằm hướng đến kỷ niệm 73 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2017), và 23 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân, tưởng nhớ công ơn của các anh hùng liệt sỹ đã ngã xuống vì Tổ quốc.

Kế hoạch tổ chức thăm hỏi gia đình thương binh liệt sĩ

Kế hoạch phát động thi đua chào mừng ngày Quân đội Nhân dân Việt Nam 22-12

HUYỆN ĐOÀN

BCH ĐOÀN TRƯỜNG ……………

Số: /KH-ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

……….. ngày … tháng … năm 20…

KẾ HOẠCH

chăm sóc Đài tưởng niệm liệt sỹ

Thực hiện Kế hoạch .../…

Hướng đến kỷ niệm … năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/20…), và … năm ngày hội Quốc phòng toàn dân, tưởng nhớ công ơn của các anh hùng liệt sỹ đã ngã xuống vì Tổ quốc.

Liên đội trường ……………… xây dựng kế hoạch chăm sóc và tổ chức viếng tượng đài liệt sĩ tại nhà bia tưởng niệm của xã …………….. như sau:

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 20…-20…;

Thực hiện sự chỉ đạo của Chi bộ về thực hiện phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương Đoàn trường …………. xây dựng kế hoạch chăm sóc Đài tưởng niệm liệt sỹ huyện …………. như sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:

- Giáo dục cho đoàn viên, thanh niên lòng tự hào về truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc, đặc biệt là truyền thống của chính mảnh đất mà mình đang sống.

- Củng cố và hun đúc những giá trị nhân văn, lòng biết ơn sâu sắc đối với những thế hệ cha anh đã dũng cảm chiến đấu và hy sinh thân mình để quê hương có được cuộc sống thanh bình ngày hôm nay.

- Giáo dục cho học sinh biết trân trọng những thành quả tốt đẹp của lớp người đi trước, luôn hướng về quá khứ đẹp đẽ, oanh liệt để làm niềm tin vững chắc cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

- Góp phần tích cực vào việc thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

- Học sinh phải thực hiện có hiệu quả với tinh thần, thái độ nghiêm túc.

II. NỘI DUNG:

Đoàn trường nhận chăm sóc Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ huyện .............. qua các công việc cụ thể như sau:

- Quét dọn rác,lá cây sạch sẽ khuôn viên Đài tưởng niệm.

- Tưới nước, nhổ cỏ các bồn hoa, cây cảnh.

- Tổ chức thăm viếng, tri ân, dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ .

III. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

- Các Ủy viên BCH Đoàn trường, Ủy viên Hội liên hiệp thanh niên

- Bí thư các chi đoàn trực thuộc Đoàn trường

IV. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM:

  1. Thời gian

- Tháng 12/20…: Nhân dịp kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/20…).

- Tháng 3/20…: Hưởng ứng và ra quân Tháng Thanh niên

- Tháng 7/20…: Nhân dịp kỷ niệm ngày thương binh liệt sỹ (27/7/20…)

  1. Địa điểm

Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ huyện ……………….

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

  1. BCH Đoàn trường

Xin ý kiến chỉ đạo của Chi bộ về việc thực hiện kế hoạch; Báo cáo Chi bộ về kết quả thực hiện.

Phối hợp Ban Giám hiệu nhà trường liên hệ Ban Quản lý Đài tưởng niệm trao đổi xin ý kiến; phối hợp BCH đoàn thị trấn .............. trong quá trình thực hiện kế hoạch.

Triển khai kế hoạch này đến các đồng chí BCH Đoàn trường, Bí thư các chi đoàn.

  1. Các Chi đoàn

- Triển khai kế hoạch này đến các đoàn viên, thanh niên trong tất cả các Chi đoàn .

- Tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của việc chăm sóc Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ.

Trên đây là Kế hoạch chăm sóc Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ huyện .............. năm học 20…-20… của Đoàn trường ...............

DUYỆT CỦA CHI BỘ                    TM.BCH ĐOÀN TRƯỜNG

      BÍ THƯ                                 BÍ THƯ

Đánh giá bài viết
1 350

Video đang được xem nhiều

Câu chuyện cuộc sống Xem thêm