Lan Trịnh Lịch Sử Lớp 7

Khu vực Đông Nam Á ngày nay gồm những nước nào?

Khu vực Đông Nam Á ngày nay gồm những nước nào?

2
2 Câu trả lời
 • Đội Trưởng Mỹ
  Đội Trưởng Mỹ

  Khu vực Đông Nam Á ngày nay bao gồm 11 quốc gia: Việt Nam, Cam-pu-chia, Đông-ti-mo, In-đô-nê-xi-a, Lào, Ma-lai-xi-a, Mi-an-ma, Phi-lip-pin, Sin-ga-po, Thái Lan và Bru-nây.

  0 Trả lời 3 ngày trước
  • Bon
   Bon

   Hiện nay, khu vực Đông Nam Á gồm có 11 nước. Đó là: Việt Nam, Lào, Cam –pu-chia, Thái Lan, Mi – an-ma, Ma- lai- xi – a, Xin – ga –po, In – đô- nê- xi- a, Phi – lip –pin, Brunay và Đông Ti –mo.

   0 Trả lời 3 ngày trước
   Lịch Sử Xem thêm