Luật thi đấu bóng đá 2019

1
TNG CC TH DC TH THAO
LUT THI ĐẤU
BÓNG ĐÁ
NHÀ XUT BN TH DC TH THAO
HÀ NI - 2013
2
CÁC LƯU Ý VỀ LUẬT THI ĐẤU
Các sửa đổi
Theo tha thun với các liên đoàn bóng đá quốc gia liên quan nhưng vn tôn trng các
nguyên tắc cơ bản ca Luật thi đấu, các Lut có th được sửa đổi đối vi nhng trận đấu dành
cho cu th dưới 16 tuổi, bóng đá nữ, bóng đá lão tướng (trên 35 tui) các cu th khuyết
tt.
Mt phn hoc tt c các sửa đổi sau được chp thun:
Kích thước sân thi đấu.
Kích thước, trọng lượng và cht liệu bóng thi đấu.
Kích thước của cầu môn.
Thời gian thi đấu ca mt trận đấu.
Số ợng cầu thủ dự bị được sử dụng thay thế
Các sửa đổi khác ch được áp dng khi s cho phép ca Hội đồng quc tế các liên đoàn
bóng đá (IFAB).
Nam và nữ
Khi đề cập đến các trng tài, các tr lý trọng tài, các cầu thủ và quan chức, luật thi đấu đề cp
đến gii tính là nam nhằm đơn giản hóa, tuy nhiên được áp dng cho c nam và n.
Các ngôn ngữ chính thức:
Thay mt IFAB, FIFA xut bn Luật thi đấu bng tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức tiếng
Tây Ban Nha. Nếu có s bất đồng v t ng, bn tiếng Anh s là bn có hiu lc.
3
MC LC
(S điều chnh khi xut bn)
LUẬT BÓNG ĐÁ
PHN I: Các điều lut ............................................................................................................. 5
LUT I - Sân thi đấu ............................................................................................................. 5
LUT II - Bóng thi đấu ...................................................................................................... 11
LUT III - S ng cu th ............................................................................................... 13
LUT IV - Trang phc ca cu th ..................................................................................... 15
LUT V- Trng tài .............................................................................................................. 17
LUT VI - Tr lí trng tài ................................................................................................... 19
LUT VII - Thi gian ca trận đấu ..................................................................................... 20
LUT VIII - Bắt đầu và bắt đầu li trận đấu ....................................................................... 21
LUT IX - Bóng trong cuc và bóng ngoài cuc ............................................................... 23
LUT X - Bàn thng ........................................................................................................... 24
LUT XI - Vit vi ............................................................................................................... 25
LUT XII - Li và hành vi khiếm nhã ................................................................................ 26
LUT XIII - Nhng qu pht .............................................................................................. 28
LUT XIV - Qu phạt đền .................................................................................................. 30
LUT XV - Ném biên ......................................................................................................... 32
LUT XVI - Qu phát bóng ................................................................................................ 33
LUT XVII - Qu pht góc ................................................................................................. 34
Các trình t quyết định đội thng cuc sau mt trận đấu hoc hai trận đấu theo th thc sân
nhà sân đối phương………………………………………………………………………
Khu vc k thuật …………………………………………………………………………..
Trng tài th tư và trợ lý trng tài d bị……………………………………………………
Tr lý trọng tài tăng cường………………………………………………………………….
PHN II: Din gii luật thi đấu và các ch dn dành cho trng tài .................................. 40
LUT I - Sân thi đấu ........................................................................................................... 41
LUT II - Bóng thi đấu ....................................................................................................... 42
LUT III - S ng cu th ............................................................................................... 42
LUT IV - Trang phc ca cu th ..................................................................................... 45
LUT V - Trng tài ............................................................................................................. 46
*Các tr lý trọng tài tăng cường .......................................................................................... 55
LUT VI - Các tr lý trng tài ............................................................................................ 57
LUT VII - Thi gian ca trận đấu ..................................................................................... 68
LUT VIII - Bắt đầu và bắt đầu li trận đấu ....................................................................... 68
LUT IX - Bóng trong cuc và bóng ngoài cuc ............................................................... 68
LUT X - Bàn thng ........................................................................................................... 68
LUT XI - Vit v ............................................................................................................... 69
LUT XII - Li và hành vi khiếm nhã ................................................................................ 77
LUT XIII - Nhng qu pht .............................................................................................. 84
LUT XIV - Phạt đền.......................................................................................................... 85
LUT XV - Ném biên ......................................................................................................... 86
LUT XVI - Qu phát bóng ................................................................................................ 86
LUT XVII - Qu pht góc ................................................................................................. 86
Các trình t quyết định đội thng cuc sau mt trận đấu hoc hai trận đấu theo th thc sân
nhà sân đối phương………………………………………………………………………

Luật thi đấu bóng đá

Dù chơi bóng trên sân cỏ hay trong nhà, thi đấu bóng đá nam hay bóng đá nữ thì bạn đều phải nắm rõ Luật thi đấu bóng đá để có một trận đấu đẹp mắt và tránh xảy ra các lỗi phạm luật không đáng có. Ở bài viết trước VnDoc đã chia sẻ Luật chơi bóng đá 7 người, trong bài viết này chúng tôi tiếp tục giới thiệu đến các bạn Luật thi đấu bóng đá 11 người, mời các bạn cùng theo dõi.

LUẬT BÓNG ĐÁ

PHẦN I: Các điều luật.............................................................................................................5

LUẬT I - Sân thi đấu ...............................................................................................................5

LUẬT II - Bóng thi đấu ...........................................................................................................11

LUẬT III - Số lượng cầu thủ ..................................................................................................13

LUẬT IV - Trang phục của cầu thủ.........................................................................................15

LUẬT V- Trọng tài...................................................................................................................17

LUẬT VI - Trợ lí trọng tài........................................................................................................19

LUẬT VII - Thời gian của trận đấu.........................................................................................20

LUẬT VIII - Bắt đầu và bắt đầu lại trận đấu............................................................................21

LUẬT IX - Bóng trong cuộc và bóng ngoài cuộc ...................................................................23

LUẬT X - Bàn thắng ..............................................................................................................24

LUẬT XI - Việt vi ....................................................................................................................25

LUẬT XII - Lỗi và hành vi khiếm nhã ....................................................................................26

LUẬT XIII - Những quả phạt..................................................................................................28

LUẬT XIV - Quả phạt đền .....................................................................................................30

LUẬT XV - Ném biên .............................................................................................................32

LUẬT XVI - Quả phát bóng....................................................................................................33

LUẬT XVII - Quả phạt góc......................................................................................................34

Các trình tự quyết định đội thắng cuộc sau một trận đấu hoặc hai trận đấu theo thể thức sân

nhà – sân đối phương…………………………………………………............……………………

Khu vực kỹ thuật ………………………………………………………….............………………..

Trọng tài thứ tư và trợ lý trọng tài dự bị…………………………………..........…………………

Trợ lý trọng tài tăng cường…………………………………………………..........……………….

PHẦN II: Diễn giải luật thi đấu và các chỉ dẫn dành cho trọng tài ........................................40

LUẬT I - Sân thi đấu .............................................................................................................41

LUẬT II - Bóng thi đấu ..........................................................................................................42

LUẬT III - Số lượng cầu thủ ..................................................................................................42

LUẬT IV - Trang phục của cầu thủ........................................................................................45

LUẬT V - Trọng tài................................................................................................................46

*Các trợ lý trọng tài tăng cường ...........................................................................................55

LUẬT VI - Các trợ lý trọng tài................................................................................................57

LUẬT VII - Thời gian của trận đấu........................................................................................68

LUẬT VIII - Bắt đầu và bắt đầu lại trận đấu...........................................................................68

LUẬT IX - Bóng trong cuộc và bóng ngoài cuộc ..................................................................68

LUẬT X - Bàn thắng .............................................................................................................68

LUẬT XI - Việt vị ...................................................................................................................69

LUẬT XII - Lỗi và hành vi khiếm nhã ...................................................................................77

LUẬT XIII - Những quả phạt.................................................................................................84

LUẬT XIV - Phạt đền............................................................................................................85

LUẬT XV - Ném biên ...........................................................................................................86

LUẬT XVI - Quả phát bóng..................................................................................................86

LUẬT XVII - Quả phạt góc...................................................................................................86

Các trình tự quyết định đội thắng cuộc sau một trận đấu hoặc hai trận đấu theo thể thức sân

nhà – sân đối phương…………………………………………………………............……………

Đánh giá bài viết
1 256
Sắp xếp theo
    Bóng đá Xem thêm