Nguyên lý thống kê

Trong cơ chế kinh tế thị trường, các nhà kinh doanh, nhà quản lý, nhà kinh tế có nhiều cơ hội thuận lợi cho công việc nhưng cũng có không ít thử thách. Vấn đề này đòi hỏi các chuyên gia đó phải nâng cao trình độ về thống kê.

Đánh giá bài viết
19 23.771
Sắp xếp theo
    Giáo dục - Học tập Xem thêm