Câu hỏi trắc nghiệm môn Nguyên lý kế toán - Phần 3

Trắc nghiệm Nguyên lý kế toán

VnDoc xin giới thiệu tới các bạn đề Câu hỏi trắc nghiệm môn Nguyên lý kế toán - Phần 3 để làm tài liệu tham khảo được chúng tôi biên soạn và tổng hợp lại một cách hợp lý nhất giúp các bạn tham khảo chuẩn bị tốt cho kì thi hết môn sắp tới đây của mình.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Nguyên lý kế toán - Phần 1

Câu hỏi trắc nghiệm môn Nguyên lý kế toán - Phần 2

Câu hỏi trắc nghiệm môn Nguyên lý kế toán - Phần 4

 • Câu 1:
  Nội dung nguyên tắc phù hợp yêu cầu
 • Câu 2:
  Các chính sách và phương pháp kế toán doanh nghiệp đã chọn phải được áp dụng thống nhất ít nhất trong một kỳ kế toán năm. Nội dung này thực hiện theo nguyên tắc kế toán nào?
 • Câu 3:
  Nội dung nào sau đây là Tài sản?
 • Câu 4:
  Nội dung nào sau đây là Nợ phải trả?
 • Câu 5:
  Nội dung nào sau đây là Vốn chủ sở hữu?
 • Câu 6:
  Khoản nào sau đây không được phản ánh trên Bảng cân đối kế toán?
 • Câu 7:
  Đầu kỳ Tài sản của doanh nghiệp là 600 triệu đồng, trong đó Vốn chủ sở hữu là 400 triệu đồng, trong kỳ doanh nghiệp thua lỗ 100 triệu đồng. Tài sản và Vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp lúc này là
 • Câu 8:
  Trong tháng 1/N doanh nghiệp thu được 50 triệu, trong đó thu nợ 20 triệu. Vậy doanh thu trong kỳ là?
 • Câu 9:
  Trong tháng 2/N doanh nghiệp bán hàng thu bằng tiền mặt 10 triệu, thu bằng tiền gửi ngân hàng 50 triệu; cung cấp sản phẩm dịch vụ cho khách hàng chưa thu tiền 20 triệu; khách hàng trả nợ từ tháng trước 10 triệu; khách hàng ứng trước tiền hàng 30 triệu chưa nhận hàng. Vậy doanh thu của doanh nghiệp trong tháng 2/N là bao nhiêu?
 • Câu 10:
  Những chứng từ kế toán như phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập, phiếu xuất phải lưu trữ thời gian tối thiểu bao lâu?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
18 11.484
Sắp xếp theo

  Ngành Kế Toán

  Xem thêm