Câu hỏi trắc nghiệm môn Nguyên lý kế toán - Phần 10

Trắc nghiệm Nguyên lý kế toán

VnDoc xin giới thiệu tới các bạn đề Câu hỏi trắc nghiệm môn Nguyên lý kế toán - Phần 10 để làm tài liệu tham khảo được chúng tôi biên soạn và tổng hợp lại một cách hợp lý nhất giúp các bạn tham khảo chuẩn bị tốt cho kì thi hết môn sắp tới đây của mình.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Nguyên lý kế toán - Phần 8

Câu hỏi trắc nghiệm môn Nguyên lý kế toán - Phần 9

Câu hỏi trắc nghiệm môn Nguyên lý kế toán - Phần 11

 • Câu 1.

  Tài khoản chi phí có đặc điểm

 • Câu 2.

  Doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ mua một tài sản cố định giá mua 10.000.000đ, thuế GTGT 10%, tiền vận chuyển lắp đặt 1.000.000đ, thuế GTGT 5%. Vậy nguyên giá của tài sản cố định là

 • Câu 3.

  Trong phương pháp kê khai thường xuyên, tài khoản dùng để tập hợp các khoản mục chi phí sản xuất là:

 • Câu 4.

  Tính chất của tài khoản “phải trả người bán” là:

 • Câu 5.
  Nguyên tắc ghi chép trên Tài khoản Nguồn vốn
 • Câu 6.

  Doanh nghiệp không được phép thay đổi phương pháp tính khấu hao trong một kỳ kế toán nhằm đảm bảo nguyên tắc nào sau đây?

 • Câu 7.

  Nếu đơn vị tính nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ, khi mua hàng nhập kho không phát sinh khoảng chi phí nào khác thì giá trị ghi sổ của hàng này là:

 • Câu 8.
  Khoản tiền khách hàng ứng trước cho doanh nghiệp cho một dịch vụ sẽ thực hiện trong tương lai có tính vào doanh thu không? Vì sao?
 • Câu 9.

  Có các số liệu doanh thu bán hàng 37.500.000, giảm giá hàng bán 3.500.000, chiết khấu thương mại 2.000.000, chiết khấu thanh toán 1.500.000, chỉ tiêu doanh thu thuần là:

 • Câu 10.

  Giá cả dự kiến trong niên độ mới có chiều hướng gia tăng, kế toán quyết định sử dụng phương pháp tính giá trong niên độ mới để kế toán thuế thu nhập:

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
2 3.239
Sắp xếp theo

  Ngành Kế Toán

  Xem thêm