Câu hỏi trắc nghiệm môn Kiểm toán - Phần 6

Trắc nghiệm Kiểm toán

VnDoc mời các bạn tham khảo Câu hỏi trắc nghiệm môn Kiểm toán - Phần 6 hỗ trợ các bạn có thể làm quen với bài thi trắc nghiệm ngành kiểm toán trong chương trình học Đại học - Cao đẳng đạt hiệu quả.

Bộ đề thi trắc nghiệm Kế toán - Kiểm toán có đáp án do VnDoc tổng hợp thành từng bài thi trực tuyến ngắn với 15 - 20 câu hỏi, các bạn dễ dàng ôn luyện và tham khảo, đồng thời đánh giá trực tiếp kết quả làm bài của chính bản thân.

 • Trong các nội dung dưới đây, nội dung nào không thuộc trình tự kiểm toán
 • Khai khống khối lượng công việc thuộc gian lận chu kỳ kiểm toán nào?
 • Để tiến hành kiểm toán phải tôn trọng giai đoạn nào?
 • Khi kiểm toán viên từ chối nêu ý kiến nhận xét thuộc loại báo cáo kiểm toán nào?
 • Nội dung nào trong các nội dung sau đây thuộc nội dung của kế hoạch kiểm toán?
 • Công việc nào thuộc giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán?
 • Trong các nội dung dưới đây, nội dung nào không thuộc nội dung cơ bản của kế hoạch kiểm toán chiến lược:
 • Lập chương trình kiểm toán dựa trên cơ sở:
 • Nội dung nào trong các nội dung sau đây không thuộc nội dung của kế hoạch thu thập tìm hiểu về hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp?
 • Báo cáo ngoại trừ thuộc dạng của báo cáo:
 • Trong các nội dung dưới đây, nội dung nào không thuộc nội dung kế hoạch tìm hiểu về hệ thống kế toán, hệ thống kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp?
 • Nội dung phương pháp tìm hiểu hệ thống kiểm soát nội bộ không bao gồm nội dung nào trong các nội dung dưới đây?
 • Nội dung nào trong các nội dung sau đây không thuộc kiểm toán chi tiết?
 • Trong các công việc cụ thể sau đây phải tiến hành kiểm toán chi tiết, công việc nào không thuộc phạm vi này?
 • Trong các nội dung dưới đây, nội dung nào không phải nội dung của kế hoạch kiểm toán chi tiết?
 • Nội dung nào trong số các nội dung sau đây không thuộc nội dung nghiên cứu đánh giá hệ thống kế toán và hệ thống kiểm soát nội bộ?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 1.239
Sắp xếp theo

Kiểm Toán

Xem thêm