Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Câu hỏi trắc nghiệm môn Kiểm toán - Phần 9

Trắc nghiệm Kiểm toán

Câu hỏi trắc nghiệm môn Kiểm toán - Phần 9 thuộc chuyên ngành kiểm toán do VnDoc biên soạn nhằm hỗ trợ các bạn ôn luyện trong chương trình học Đại học - Cao đẳng đạt hiệu quả.

Bộ đề thi trắc nghiệm Kế toán - Kiểm toán có đáp án do VnDoc tổng hợp thành từng bài thi trực tuyến ngắn với 15 - 20 câu hỏi, hỗ trợ học sinh sinh viên trong quá trình ôn luyện lý thuyết được học và làm quen bộ câu hỏi ôn thi.

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • Khi phân tích đánh giá dọc, người ta thường sử dụng rất nhiều các tỷ suất (tỷ lệ) khác nhau, các tỷ suất này có thể được bao gồm những nhóm nào?
 • Phân tích so sánh về lượng theo cùng 1 chỉ tiêu là phương pháp?
 • Theo quan điểm của kiểm toán để phán ánh khả năng thanh toán, chủ yếu người ta sử dụng tỷ suất nào?
 • Sử dụng các nhóm tỷ suất nào để phân tích đánh giá dọc?
 • Theo quan điểm của kiểm toán, tỷ suất nào trong số các tỷ suất sau không thuộc nhóm các tỷ suất phản ánh khả năng thanh toán của doanh nghiệp?
 • So sánh, đối chiếu số liệu kỳ này với kỳ trước là phương pháp?
 • Theo quan điểm kiểm toán, nhóm tỷ suất phản ánh cấu trúc tài chính bao gồm tỷ suất nào?
 • Theo quan điểm của kiểm toán, tỷ suất nào trong số các tỷ suất sau không thuộc nhóm các tỷ suất phản ánh cấu trúc tài chính?
 • Để xác định tỷ suất khả năng sinh lời của tài sản và tỷ suất kết quả kinh doanh, người ta thường sử dụng chỉ tiêu nào?
 • Thử nghiệm chi tiết đối với hệ thống kiểm soát nội bộ được tiến hành theo nội dung nào?
 • Rủi ro tiềm tàng và rủi ro kiểm soát thường ảnh hưởng đến những mặt nào của kiểm toán?
 • Những hành vi có thể xem là hành vi gian lận là:
 • Để kết thúc (hoàn thành) công việc kiểm toán, kiểm toán viên phải tiến hành (giải quyết) công việc nào?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

  Kiểm Toán

  Xem thêm