Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Câu hỏi trắc nghiệm môn Kiểm toán - Phần 5

Trắc nghiệm Kiểm toán

Câu hỏi trắc nghiệm môn Kiểm toán - Phần 5 hỗ trợ các bạn có thể làm quen với bài thi trắc nghiệm ngành kiểm toán trong chương trình học Đại học - Cao đẳng đạt hiệu quả.

Bộ tài liệu Câu hỏi trắc nghiệm Kiểm toán thuộc Bộ đề thi trắc nghiệm Kế toán - Kiểm toán có đáp án do VnDoc tổng hợp thành từng bài thi trực tuyến ngắn với 15 - 20 câu hỏi, các bạn dễ dàng ôn luyện và tham khảo, đồng thời đánh giá trực tiếp kết quả làm bài của chính bản thân.

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • Bằng chứng nào có mức độ tin cậy cao nhất là các chứng từ, tài liệu:
 • Các phương pháp thu thập bằng chứng kiểm toán là:
 • Khai khống chi phí khấu hao thuộc gian lận của chu kỳ kiểm toán nào?
 • Thu thập bằng chứng nhằm:
 • Kiểm toán viên tính toán lại các số liệu là thu thập bằng chứng bằng phương pháp:
 • Trong các nội dung dưới đây, nội dung nào không thuộc nội dung kiểm toán báo cáo tài chính khi phân loại theo loại nghiệp vụ và quá trình sản xuất?
 • Giai đoạn nào thuộc trình tự kiểm toán:
 • Nội dung nào trong các nội dung dưới đây không thuộc nội dung kiểm toán báo cáo tài chính khi phân loại theo nghiệp vụ và quá trình sản xuất?
 • Dựa trên cơ sở nào để lập kế hoạch kiểm toán chi tiết?
 • Khi phân loại nghiệp vụ và quy trình sản xuất kinh doanh, nội dung nào trong các nội dung dưới đây không thuộc nội dung kiểm toán báo cáo tài chính?
 • Phạm vi kiểm toán là gì?
 • Khi phân loại kiểm toán theo các yếu tố, bộ phận cấu thành các báo cáo tài chính, nội dung nào trong các nội dung sau đây không thuộc nội dung kiểm toán báo cáo tài chính?
 • Báo cáo kiểm toán là gì?
 • Nội dung nào trong các nội dung sau đây không thuộc nội dung phân tịch báo cáo tài chính, khi phân loại theo các yếu tố bộ phận cấu thành báo cáo tài chính?
 • Lập báo cáo kiểm toán thuộc giai đoạn nào của quá trình kiểm toán?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

  Kiểm Toán

  Xem thêm