Câu hỏi trắc nghiệm môn Kiểm toán - Phần 7

Trắc nghiệm Kiểm toán

Câu hỏi trắc nghiệm môn Kiểm toán - Phần 7 thuộc chuyên ngành kiểm toán hỗ trợ các bạn ôn luyện trong chương trình học Đại học - Cao đẳng đạt hiệu quả.

Bộ đề thi trắc nghiệm Kế toán - Kiểm toán có đáp án do VnDoc tổng hợp thành từng bài thi trực tuyến ngắn với 15 - 20 câu hỏi, hỗ trợ học sinh sinh viên trong quá trình ôn luyện lý thuyết được học và làm quen bộ câu hỏi ôn thi.

 • Khi tiến hành kiểm toán các bộ phận của báo cáo tài chính và phân tích, đánh giá bằng chứng kiểm toán, kiểm toán viên phải xem xét đánh giá, trình bày các ý kiến nhận xét của mình theo các nội dung nào?
 • Để kết thúc (hoàn thành) công việc kiểm toán, kiểm toán viên phải tiến hành giải quyết công việc nào?
 • Trong các công việc dưới đây, công việc nào không thuộc công việc cần giải quyết khi kiểm toán viên kết thúc công việc kiểm toán?
 • Báo cáo kiểm toán, báo cáo tài chính cần đảm bảo các nội dung chủ yếu nào?
 • Các nội dung nào trong các nội dung sau phải được phản ánh trong báo cáo kiểm toán, báo cáo tài chính?
 • Các ý kiến nhận xét của kiểm toán viên và công ty kiểm toán bao gồm ý kiến nào là chủ yếu?
 • Trong các loại báo cáo sau, báo cáo nào không thược báo cáo kiểm toán?
 • Hồ sơ của kiểm toán giao cho khách hàng thường bao gồm hồ sơ nào?
 • Trong các hồ sơ sau, hồ sơ nào không thuộc hồ sơ kiểm toán giao cho khách hàng?
 • Hồ sơ công ty kiểm toán cần lưu giữ bao gồm những hồ sơ nào?
 • Hồ sơ nào trong các hồ sơ sau không thuộc hồ sơ lưu giữ của công ty kiểm toán?
 • Sau khi đã lập báo cáo kiểm toán, các kiểm toán viên công ty kiểm toán cần giải quyết các sự kiện nào có thể phát sinh?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 924
Sắp xếp theo

Kiểm Toán

Xem thêm