Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Câu hỏi trắc nghiệm môn Kiểm toán - Phần 8

Trắc nghiệm Kiểm toán

Câu hỏi trắc nghiệm môn Kiểm toán - Phần 8 thuộc chuyên ngành kiểm toán do VnDoc biên soạn nhằm hỗ trợ các bạn ôn luyện trong chương trình học Đại học - Cao đẳng đạt hiệu quả.

Bộ đề thi trắc nghiệm Kế toán - Kiểm toán có đáp án do VnDoc tổng hợp thành từng bài thi trực tuyến ngắn với 15 - 20 câu hỏi, hỗ trợ học sinh sinh viên trong quá trình ôn luyện lý thuyết được học và làm quen bộ câu hỏi ôn thi.

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • Sự kiện (công việc) nào trong các sự kiện sau phát sinh sau khi lập báo cáo kiểm toán không thuộc thẩm quyền giải quyết của các kiểm toán viên và công ty kiểm toán?
 • Chọn mẫu theo khối là một trong những phương pháp?
 • Dựa vào phép duy vật biện chứng kiểm toán đã hình thành phương pháp khách quan chung để nghiên cứu các đối tượng theo một trình tự logic nào?
 • Nếu khả năng của mọi phần tử trong tổng thể được chọn vào mẫu là như nhau thì đó là cách chọn?
 • Để kiểm toán các số liệu trên các chứng từ (tài khoản sổ kiểm toán, báo cáo kiểm toán) kiểm toán thường sử dụng phương pháp kỹ thuật nào?
 • Chọn mẫu theo phán đoán chủ quan và không dựa theo phương pháp máy móc gọi là?
 • Trong các phương pháp kỹ thuật sau, phương pháp nào không thuộc phương pháp kỹ thuật của kiểm toán khi tiến hành kiểm toán các số liệu trên chứng từ?
 • Phương pháp kiểm toán ngoài chứng từ gồm?
 • Đối với các số liệu không được phản ánh trên các chứng từ (tài khoản kiểm toán, sổ kiểm toán, báo cáo tài chính) khi tiến hành kiểm toán các số liệu này, kiểm toán thường sử dụng phương pháp nào?
 • Phương pháp kiểm toán tuân thủ gồm?
 • Trong các phương pháp sau đây, phương pháp nào không thể áp dụng để kiểm toán các số liệu không có trên các chứng từ (tài khoản sổ kiểm toán, báo cáo tài chính…)?
 • Chọn mẫu các phần tử liên tiếp nhau tạo thành 1 khối gọi là?
 • Khi sử dụng phương pháp phân tích, đánh giá ngang chủ yếu cần tiến hành so sánh, đối chiếu như thế nào?
 • Thử nghiệm chi tiết về kiểm soát là 1 trong những phương pháp kiểm toán nào?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

  Kiểm Toán

  Xem thêm