Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Câu hỏi trắc nghiệm môn Nguyên lý kế toán - Phần 6

Trắc nghiệm Nguyên lý kế toán

VnDoc xin giới thiệu tới các bạn đề Câu hỏi trắc nghiệm môn Nguyên lý kế toán - Phần 6 để làm tài liệu tham khảo được chúng tôi biên soạn và tổng hợp lại một cách hợp lý nhất giúp các bạn tham khảo chuẩn bị tốt cho kì thi hết môn sắp tới đây của mình.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Nguyên lý kế toán - Phần 4

Câu hỏi trắc nghiệm môn Nguyên lý kế toán - Phần 5

Câu hỏi trắc nghiệm môn Nguyên lý kế toán - Phần 7

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • Câu 1.
  Kỳ kế toán năm của đvị kế toán đc xác định?
 • Câu 2.
  Hai tài sản giống nhau đc DN mua ở 2 thời điểm khác nhau nên có giá khác nhau, khi ghi giá của 2 tài sản này kế toán phải tuân thủ
 • Câu 3.
  Đầu kỳ tài sản của DN là 800tr trong đó VCSH là 500tr, trong kỳ DN thua lỗ 100tr, TS và VCSH của DN lúc này là
 • Câu 4.
  Nguyên tắc thận trọng yêu cầu
 • Câu 5.
  Đối tượng nào sau đây là tài sản:
 • Câu 6.
  Đối tượng nào sau đây là Nợ phải trả:
 • Câu 7.
  Đối tượng nào sau đây là VCSH:
 • Câu 8.
  Trong kỳ DN thu đc 10tr trong đó thu nợ 2tr và doanh thu trong kỳ là 10tr
 • Câu 9.
  Ví dụ nào sau đây thuộc khái niệm dồn tích (doanh thu sẽ đc ghi nhận khi đã thu đc tiền hoặc sẽ thu được tiền, bán hàng chưa thu tiền cũng đc ghi nhận doanh thu)
 • Câu 10,
  Trong nội dung của nguyên tắc trọng yếu, câu phát biểu nào không chính xác:
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Chia sẻ, đánh giá bài viết
3
Sắp xếp theo

  Ngành Kế Toán

  Xem thêm