Câu hỏi trắc nghiệm môn Nguyên lý kế toán - Phần 11

Trắc nghiệm Nguyên lý kế toán

VnDoc xin giới thiệu tới các bạn đề Câu hỏi trắc nghiệm môn Nguyên lý kế toán - Phần 11 để làm tài liệu tham khảo được chúng tôi biên soạn và tổng hợp lại một cách hợp lý nhất giúp các bạn tham khảo chuẩn bị tốt cho kì thi hết môn sắp tới đây của mình.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Nguyên lý kế toán - Phần 9

Câu hỏi trắc nghiệm môn Nguyên lý kế toán - Phần 10

Câu hỏi trắc nghiệm môn Nguyên lý kế toán - Phần 12

 • Câu 1.
  Bảng tổng hợp chi tiết:
 • Câu 2.

  Chứng từ nào sau đây không thể làm căn cứ để ghi sổ?

 • Câu 3.

  Đầu kì tại một doanh nghiệp có các tài liệu: Tiền mặt 50, Tiền gửi ngân hàng 150, Tài sản cố định hữu hình 1.200, Hao mòn tài sản cố định 200, Trả trước người bán 200, Khách hàng trả trước 100, và nguồn vốn kinh doanh. Sau đó phát sinh nghiệp vụ kinh tế: phát hành trái phiếu thu bằng tiền mặt 500. Vậy Tài sản và nguồn vốn kinh doanh lúc này là:

 • Câu 4.
  Ghi sổ kép là
 • Áp dụng giả thuyết sau cho 3 câu 5, 6, 7

  Vật liệu tồn kho đầu tháng là 5.000kg đơn giá 43đ/kg. Mua nguyên vật liệu nhập kho 2.500kg đơn giá 45đ/kg, thuế GTGT 10% trả bằng tiền gởi NH. Chi phí vận chuyển vật liệu nhập kho trả bằng tiền mặt là 1.300đ. Vật liệu mua với số lượng lớn nên được hưởng khoản giảm giá là 500đ. Xuất kho vật liệu 3.000kg. Vật liệu xuất kho tính theo phương pháp bình quân gia quyền cố định.

 • Câu 5.

  Định khoản nhập kho vật liệu căn cứ theo hóa đơn :

  A. Nợ TK 152

  112.500

  C. Nợ TK 152

  112.500

  Nợ TK 133

  11.250

  Nợ TK 333

  11.250

  Có TK112

  123.750

  Có TK 112

  123.750

  B. Nợ TK 152

  112.500

  D. Tất cả đều sai

   

  Có TK 112

  112.500

     
 • Câu 6.

  Đơn giá nhập:

 • Câu 7.

  Xuất kho vật liệu, tính đơn giá bình quân

 • Câu 8.

  Mua vật liệu nhập kho, giá mua chưa thuế 1.000.000 đồng, thuế GTGT 10%, chi phí vận chuyển 50.000 đồng, giá gốc vật liệu mua là:

 • Câu 9.

  Vào cuối kỳ tại một doanh nghiệp có các tài liệu: Tiền mặt 3.000, nguyên vật liệu 4.000, hao mòn tài sản cố định 2.000, vay ngắn hạn 4.000, ứng trước cho người bán 1.000, tài sản cố định hữu hình 30.000 và nguồn vốn kinh doanh x. Vậy x là:

 • Câu 10.
  Các đối tượng liên quan trong nguyên tắc phù hợp là:
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
7 3.051
Sắp xếp theo

Ngành Kế Toán

Xem thêm