Câu hỏi trắc nghiệm môn Nguyên lý kế toán - Phần 4

Trắc nghiệm Nguyên lý kế toán

VnDoc xin giới thiệu tới các bạn đề Câu hỏi trắc nghiệm môn Nguyên lý kế toán - Phần 4 để làm tài liệu tham khảo được chúng tôi biên soạn và tổng hợp lại một cách hợp lý nhất giúp các bạn tham khảo chuẩn bị tốt cho kì thi hết môn sắp tới đây của mình.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Nguyên lý kế toán - Phần 2

Câu hỏi trắc nghiệm môn Nguyên lý kế toán - Phần 3

Câu hỏi trắc nghiệm môn Nguyên lý kế toán - Phần 5

 • Câu 1:
  Những chứng từ kế toán như các bảng kê, các bảng tổng hợp chi tiết, sổ kế toán chi tiết, sổ kế toán tổng hợp, báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán phải lưu trữ thời gian tối thiểu bao lâu?
 • Câu 2:
  Những tài liệu kế toán có tính sử liệu, có ý nghĩa quan trọng về kinh tế, an ninh, quốc phòng phải lưu trữ thời gian tối thiểu bao lâu?
 • Câu 3:
  Bộ Báo cáo tài chính bao gồm:
 • Câu 4:
  Đứng trên góc độ người bán, khoản chiết khấu thanh toán sẽ được kế toán ghi nhận vào tài khoản nào?
 • Câu 5:
  Đứng trên góc độ người mua, khoản chiết khấu thanh toán sẽ được kế toán ghi nhận vào tài khoản nào?
 • Câu 6:
  Đứng trên góc độ người bán, khoản chiết khấu thương mại sẽ được kế toán ghi nhận vào tài khoản nào?
 • Câu 7:
  Đứng trên góc độ người mua, khoản chiết khấu thương mại sẽ được kế toán ghi nhận vào tài khoản nào?
 • Câu 8:
  Công ty A có số liệu về sản phẩm H trong tháng 7/N như sau:
  Tồn đầu kỳ: 200 sp, đơn giá 50.000đ/sp
  Trong kỳ:
  – Ngày 03/07: nhập kho 50 sp, đơn giá 52.000đ/sp
  – Ngày 10/07: xuất kho 100 sp
  – Ngày 23/07: nhập kho 120 sp, đơn 49.000đ/sp
  Trị giá sản phẩm H xuất kho ngày 10/07 theo phương pháp bình quân gia quyền liên hoàn?
 • Câu 9:
  Công ty A có số liệu về sản phẩm H trong tháng 7/N như sau:
  Tồn đầu kỳ: 200 sp, đơn giá 50.000đ/sp
  Trong kỳ:
  – Ngày 03/07: nhập kho 50 sp, đơn giá 52.000đ/sp
  – Ngày 10/07: xuất kho 100 sp
  – Ngày 23/07: nhập kho 120 sp, đơn 49.000đ/sp
  Trị giá sản phẩm H xuất kho ngày 10/07 theo phương pháp nhập trước xuất trước (FIFO)
 • Câu 10:
  Công ty A có số liệu về sản phẩm H trong tháng 7/N như sau:
  Tồn đầu kỳ: 200 sp, đơn giá 50.000đ/sp
  Trong kỳ:
  – Ngày 03/07: nhập kho 50 sp, đơn giá 52.000đ/sp
  – Ngày 10/07: xuất kho 100 sp
  – Ngày 23/07: nhập kho 120 sp, đơn 49.000đ/sp
  Trị giá sản phẩm H xuất kho ngày 10/07 theo phương pháp nhập sau xuất trước (LIFO)
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
20 8.790
Sắp xếp theo

Ngành Kế Toán

Xem thêm