Câu hỏi trắc nghiệm môn Nguyên lý kế toán - Phần 7

Trắc nghiệm Nguyên lý kế toán

VnDoc xin giới thiệu tới các bạn đề Câu hỏi trắc nghiệm môn Nguyên lý kế toán - Phần 7 để làm tài liệu tham khảo được chúng tôi biên soạn và tổng hợp lại một cách hợp lý nhất giúp các bạn tham khảo chuẩn bị tốt cho kì thi hết môn sắp tới đây của mình.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Nguyên lý kế toán - Phần 5

Câu hỏi trắc nghiệm môn Nguyên lý kế toán - Phần 6

Câu hỏi trắc nghiệm môn Nguyên lý kế toán - Phần 8

 • Câu 1.

  Có bao nhiêu phương pháp kế toáN?

 • Dùng dữ liệu sau cho câu 2, 3

  Vật liệu tồn kho đầu tháng: 600 kg, đơn giá 20 đồng/kg. Tình hình nhập xuất trong tháng.

  Ngày 01: mua nhập kho 1.200 kg, đơn giá nhập 18 đồng/kg.
  Ngày 04: xuất 1.600kg để sản xuất sản phẩm.
  Ngày 10: mua nhập kho 600kg, đơn giá 21đồng/kg.
  Ngày 20: xuất 500 kg để sản xuất sản phẩm.

 • Câu 2.

  Trị giá vật liệu xuất sử dụng ngày 04 của tháng theo phương pháp LIFO là: 

 • Câu 3.

  Đơn giá tính theo phương pháp bình quân gia quyền là  

 • Câu 4.

  Trình tự xử lí chứng từ kế toán

 • Câu 5.
  Chọn câu phát biểu đúng?
 • Câu 6.
  Số dư đầu tháng của các tài khoản như sau: TK 111: 3.000, TK 214: 4.000, TK 411: 66.000, TK 152: X, TK 311: 6.000, TK 112: 3.000, TK 211: Y. Các TK còn lại từ loại 1 đến loại 4 có số dư bằng 0. Xác định X, Y biết rằng tài sản ngắn hạn bằng ½ tài sản cố định
 • Câu 7.

  Nhập kho 1.200 sản phẩm, tổng giá thành 14.400. Xuất bán 800 sản phẩm, giá chưa thuế 19 đồng/sp. Thuế GTGT 10%. Chi phí bán hàng 0,5 đồng/sp. Chi phí quản lí doanh nghiệp bằng ½ chi phí bán hàng. Vậy kết quả kinh doanh sẽ là

 • Câu 8.
  Số dư tài khoản cấp 1 bằng:
 • Câu 9.

  Hai người thành lập DN, họ cần có Tiền mặt 60 triệu, thiết bị 90 triệu. Họ dự định mua thiết bị trả trước 30 triệu, còn lại nợ người bán. Ngân hàng cho vay 50 triệu để thành lập doanh nghiệp. Họ phải góp bao nhiêu tiền

 • Câu 10.

  Báo cáo tài chính lập trên cơ sở dồn tích phản ánh tình hình tài chính của doanh nghiệp trong:

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
8 4.848
Sắp xếp theo

Ngành Kế Toán

Xem thêm